Copy
View this email in your browser
Tillsammans kan vi besegra prostatacancern 

NYHETSBREV 10/15God Jul & Gott Nytt År från kansliet

Kansliet vill önska alla er en god jul och ett gott nytt år. Här kommer årets sista nyhetsbrev med lite blandad information från kansliet.

Kansliet stänger för julledighet den 23 december och öppnar igen den 11 januari 2016. Vi kommer att ha viss bemanning vad gäller gåvor, dock ej via telefon. Önskar ni beställa produkter i webbshopen går det att göra under hela julhelgen. Reklamlogistik har öppet alla dagar förutom de röda dagarna.

Nyhetsbrev nr 10 innehåller följande information:
- Redovisning av insamlingar under Mustaschkampen 2015
- Redovisning av medlemsantalet den 31 december 2015
- Mustaschkampen fortsätter 2016
- Ny broschyr 2 600 svenskars erfarenheter om prostatacancer

Trevlig läsning och en god jul önskar Emma, Anette, Annica, Torsten, Tomas och Sten!Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 10/2015 on Facebookshare on Twitter
Redovisning av insamlingar under Mustaschkampen 2015
I år genomfördes Mustaschkampen för första gången. Vi kom igång sent med planeringen men utvecklingen överträffade alla förväntningar. Ni föreningar har tillsammans genomfört över 100 aktiviteter runt om i landet. Sammanlagt har det köpts produkter i webbshopen för 1 723 965 kr, år 2014 var summan 730 000 kr, vilket är mer än en fördubbling. Insamling från allmänheten ligger just nu på 2 623 000 kr vilket är 700 000 kr mer än förra året. Insamlade medel från företag blir runt 2 miljoner vilket är en ökning på mer än en dubblering. Sammantaget kommer förbundet nå intäkter på runt 12 miljoner kronor (år 2014: 8, 8 milj kr).

Genom att ekonomin går bra kan Fonden mot prostatacancer dela ut mer pengar. Styrelsen beslutade i december om en extra utbetalning till forskning om 500 000. Mustaschkampen har också bidragit till en kraftigt ökad medieexponering. Bara Aftonbladet har bidragit med annonser för 20 miljoner kronor. Det har varit över 21 miljoner klick på prostatacancerartiklarna på Aftonbladet.se
 
För att vi ska kunna räkna in era insamlingar under Mustaschkampen 2015 till bokslutet behöver vi ha in er redovisning senast den 10 januari 2016.

 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 10/2015 on Facebookshare on Twitter

Redovisning av medlemsantalet per den 31 december 2015

Förra året per den 31 december 2014 nådde vi den magiska gränsen på över 9 000 medlemmar, 9 354 för att vara exakt. De som ökade mest procentmässigt under 2014 var Pcf Norrsken som ökade med 48 procent följt av ProClub Möre och prostataföreningen Gotland med 26 respektive 23 procent. Pcf Norrsken var även den förening som ökade mest antalsmässigt med 113 stycken nya medlemmar.

Når vi 10 000-strecket 2015 tror ni? Senast den 7 januari är sista dagen för att redovisa era medlemsantal per den 31 december 2015 som sedan ska in i verksamhetsberättelsen. Maila mig emma@prostatacancerforbundet.se
 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 10/2015 on Facebookshare on Twitter

Mustaschkampen fortsätter 2016

Det är nu beslutat att det kommer att bli en ny Mustaschkampen 2016. Exakt hur upplägget kommer att se ut är ännu ej beslutat men det kommer att vara med ett liknande upplägg som 2015. Är det någonting som ni patientföreningar har haft synpunkter på eller något som ni vill ändra eller lägga till är det jättevärdefullt för oss att vi får ta del av det.

Mer information om Mustaschkampen 2016 kommer under våren 2016. 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 10/2015 on Facebookshare on Twitter

Ny broschyr: 2 600 svenskars erfarenheter av prostatacancer

Broschyren är en sammanställning av svaren från de 2 600 svenskar med diagnostiserad prostatacancer som svarade på den Nordiska Enkäten 2014.

Studien genomfördes av Kompas Kommunikation med hjälp av ledande medicinska experter på prostatacancer: Göran Ahlgren, Sophie Fosså, Michael Borre, Antti Rannikko. Prostatacancerförbundet tackar alla medverkande för utan denna hade studien inte kunnat genomföras.
Studien genomfördes från september 2013 till april 2014 på uppdrag av Astellas Nordic. Den publiceras 2015. Denna redovisning skapades i november 2015.

Broschyren är gratis och går att beställa på förbundets webbshop.
 


 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 10/2015 on Facebookshare on Twitter
Besök vår hemsida här
Share
Tweet
Prostatacancerförbundet med 26 föreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi arbetar för ökad respekt för och kunskap om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Symbolen för kampen mot prostatacancer är Blå bandet.

Förbundsdirektör: Torsten Tullberg, telefon: 08-655 44 30, 0769-48 83 00
Ledning, ekonomi, verksamhetsutveckling, samarbeten, forskning, nya föreningar
Kommunikatör: Emma Magnusson, telefon: 08-655 44 30
Marknadsföring, annonser, hemsida, Facebook, nyhetsbrev och företagskampanjer
Administrativ assisten: Anette Söderberg, telefon: 08-655 44 39
Administration, Ekonomiadministration, kontakt för patientföreningar, Medlemsregister
-systemfrågor
Gåvohandläggare: Annica Öberg, telefon: 08-655 44 13
Gåvor till Fonden mot prostatacancer, ändringar i medlemsregister

Telefontid: Måndag-torsdag kl 10-15.
 Avvikelser kan förekomma på grund av möten och externa aktiviteter.
Vid akut behov kan du nå Torsten Tullberg på hans mobil.
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Adress: Barks väg 14
, 170 73 SOLNA