Copy
View this email in your browser
Tillsammans kan vi besegra prostatacancern 

NYHETSBREV 6/15Rapport från Almedalen

Det blev ett par lyckade dagar i Almedalen för Prostatacancerförbundet, Prostatabröderna och Gotlands prostataförening. Ifrån vårt tält på Hamnplan spreds budskapet Man 45+ kolla ditt PSA. Det var många som kom fram för att ställa frågor, prata, samla på sig lite information men även för att köpa pins. Detta resulterade även i en fin artikel i Sydsvenskan som belyser de allra flesta mäns tankesätt när de hör ordet prostatacancer och det är precis det som vi vill ändra på! Läs artikeln här.

Det anordnades även ett seminarium ihop med Janssen i ämnet Nya Innovationer? - Vänta var god dröj ... Prostatacancer på liv och död. Seminariet var fullsatt och avslutades med en paneldebatt med följande medverkande;
Kristina Nilsson (S), ledamot Socialutskottet
Jonathan Lind-Martinsson, enhetschef TLV
Åsa Ljungvall, utredare Vårdanalys
Kent Lewén, Prostatacancerförbundet
Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting
Barbro Westerholm (FP), ledamot Socialutskottet
Jan-Erik Damber, urolog och professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Prostatacancerförbundet, Prostatabröderna och Gotlands prostataförening anordnade även ett informationsseminarium som också var mycket lyckat. Förutom våra egna seminarier och informationstält gavs det även möjlighet att lyssna på andra seminarier inom cancerområdet samt att skapa kontakter inför framtiden.


Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2015 on Facebookshare on Twitter

Påminnelse om Septemberkampanjen

Temat för årets septemberkampanj är En prostatacancervård i världsklass - så når vi dit! Rubriken innefattar tre viktiga åtgärdsområden för hur vi ska nå en prostatacancervård i världsklass;

Tidig upptäckt
- Prostatacancerförbundet kräver att ett system införs med allmän screening för prostatacancer där samtliga män bör kallas till PSA-prov vid uppnådda 45 år.

Tillgång till livsförlängande läkemedel
- Prostatacancerförbundet kräver att alla prostatacancerpatienter ska ha tillgång till de läkemedel som finns.

Kortare väntetider
- Prostatacancerförbundet kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna
- Prostatacancerförbundet kräver snabba åtgärder för att minska väntetiderna väsentligt

Det kommer att arrangeras sex stycken regionala konferenser, kontakta er regionansvarige för mer information:
Norra regionen: Lennart Lindow, Tel: 070-312 00 00  Mejl: lennart.lindow@telia.com
Region MITT: Bernt Åslund, Tel: 070-689 89 58 Mejl: bernt.aslund@gmail.com
Stockholm & Gotland: Torsten Sundberg, Tel: 070-592 16 80 Mejl: tottelott@telia.com
Östra regionen: Vakant, kontakta kansliet
Västra regionen: Christer Peterson, Tel: 0709-49 33 81  Mejl: proliv@telia.com
Södra regionen: Kent Lewén, Tel: 070-9313003  Mejl: kent@lewen.nu

Vi ber er även att skicka in en förteckning över era aktiviteter som ni planerar att göra i augusti till december. Kom ihåg att det är allt ifrån konferenser, studiebesök till små aktiviteter som informationsstånd i en enskild matbutik. Alla aktiviteter läggs upp i en septemberkampanjförteckning samt i förbundets kalendarium. PCF vill underlätta för medierna att nå de olika aktiviteterna och vi vill naturligtvis visa upp att det är många aktiviteter under de så kallade prostatacancermånaden så att det blir en stor manifestation.
Skicka uppgifterna till kansli@prostatacancerforbundet.se snarast


Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2015 on Facebookshare on Twitter
Brev till alla ordföranden samt nya produkter i webbshopen

I dagarna går det ut ett paket till alla ordförandena i föreningarna innehållandes nya produkter som kommer att finnas i webbshopen i höst. 

1. PSA –kampanj
Vi väntar på resultaten av undersökningen Stockholm 3 som kanske har hittat nya markörer i blodet för att säkerställa hur aggressiv prostatacancern är, men vi vet ännu inte. Vi prövade därför en minikampanj kring PSA-prov. Gotlandsföreningen var nöjda och vi prövar nu på er.

Folder PSA, Bifogat finns 10 foldrar om PSA. I slutet av sommaren trycker vi upp fler. De produceras till självkostnad 2 kr per st.

Knappar/badges PSA, Bifogat finns 10 knappar/badges. I slutet av sommaren trycker vi upp fler. Beställ av Emma hur många ni vill ha före 1/8. De produceras till en självkostnad av 11 kr per st.

Rollups PSA, Om några dagar kommer ni per mejl få bild hur rolluppen ser ut. I slutet av sommaren trycker vi upp fler. Beställ av Emma hur många ni vill ha före 1/8. De produceras till en självkostnad av 950 kr

2. Lotter
Prostatacancerförbundet har ansökt om medlemskap i Folkspel med Bingolotto och Sverigelotten. I väntan på att vår ansökan gått igenom får ni några lotter. Själva Bingodagen är förbi men gå till en spelbutik och se om ni vunnit.

3. Mustaschkampen
I höst drar vi igång mustaschkampen. Som ett första steg har vi tagit fram kepsar och tröjor.

Keps, Mustaschkampen, vit keps med blå mustasch fram och texten Mustaschkampen bak. I slutet av sommaren trycker vi upp fler. Beställ av Emma hur många ni vill ha före 1/8. De produceras till en självkostnad av 85 kr

T-shirt Mustaschkampen, svart t-shirt med blå mustasch och vit text. Text fram Mustaschkampen. text bak: ”Varje dag, varje månad, varje år drabbas tusentals män av diagnosen prostatacancer. Sveriges vanligaste cancersjukdom.” Stöd Mustaschkampen 2015. I slutet av sommaren trycker vi upp fler. Beställ av Emma hur många ni vill ha före 1/8. De produceras till en självkostnad av 65 kr.

Värdefullt om vi kan få in era beställningar 1/8 så ni har dem till 1/9. det är också värdefullt om ni mejlar era synpunkter på produkterna till emma@prostatacancerforbundet.se


Produkter som redan finns i webbshopen är:
Vita kepsar samt T-shirtar


 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2015 on Facebookshare on Twitter

Påminnelse om nya priser på pins & reflexer

På grund av återupprepade önskemål från medlemmar har Arbetsutskottet beslutat att sänka priset på större Blå bandet pins. Nedan ges en översikt över förbundets priser på pins och reflexer.

Föreningarnas inköpspris
PCF erbjuder föreningarna att köpa
Liten Blå bandet-pin för 10 kr
Blå bandet-reflex för 10 kr
Lite större Blå bandet-pin för 10 kr
Mustasch-pin för 10 kr
Mustasch-reflex 10 kr (kommer i september)

Föreningarna försäljningspris
Det råder fri prissättning i Sverige vilket betyder att föreningarna kan ta de priser ni vill. Flera föreningar vill fortsätt sälja pins för 20 kr per styck (för att det är enkelt att betala med en ”tjuga) Detta kan ni fortsätta med.

PCFs försäljningspris
PCF har haft följande försäljningspriser under 2014 (nya priser för 2015 redovisas inom parantes):
Liten Blå bandet pin 20 kr (25 kr)
Blå bandet-reflex för 20 kr (25 kr)
Lite större Blå bandet-pin 40 kr (40 kr)
Mustasch-pin för 20 kr (25 kr)
Mustasch-reflex (kommer i september 25 kr)

Under 2015 erbjuder PCF ett antal aktörer att sälja pins och reflexer. För att få fler försäljningsställen att ställa upp med försäljning erbjuds de behålla 5 kr för egen administration. De erbjuds också att efterskänka dessa fem kr. För att täcka bortfallet med fem kr höjs priset från 20 kr till 25 kr. Priset för större Blå bandet-pin är lite högre och detta med anledning att den försäljs genom återförsäljare och då blir det ett större belopp till fonden.


 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2015 on Facebookshare on Twitter
Besök vår hemsida här
Share
Tweet
Prostatacancerförbundet med 26 föreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi arbetar för ökad respekt för och kunskap om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Symbolen för kampen mot prostatacancer är Blå bandet.

Förbundsdirektör: Torsten Tullberg, telefon: 08-655 44 30, 0769-48 83 00
Ledning, ekonomi, verksamhetsutveckling, samarbeten, forskning, nya föreningar
Kommunikatör: Emma Magnusson, telefon: 08-655 44 30
Marknadsföring, annonser, hemsida, Facebook, nyhetsbrev och företagskampanjer
Administrativ assisten: Anette Söderberg, telefon: 08-655 44 39
Administration, Ekonomiadministration, kontakt för patientföreningar, Medlemsregister
-systemfrågor
Gåvohandläggare: Annica Öberg, telefon: 08-655 44 13
Gåvor till Fonden mot prostatacancer, ändringar i medlemsregister

Telefontid: Måndag-torsdag kl 10-15.
Avvikelser kan förekomma på grund av möten och externa aktiviteter.
Vid akut behov kan du nå Torsten Tullberg på hans mobil.
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Adress: Barks väg 14
170 73 SOLNA