Copy
View this email in your browser
Tillsammans kan vi besegra prostatacancern 

NYHETSBREV 1/2016God Fortsättning

Hoppas att ni alla har haft en bra start på det nya året!

Här på kansliet pågår arbetet för fullt med förbundets verksamhetsberättelse, bokslut och planering inför årets ordförandekonferens.

I detta nyhetsbrev kan ni läsa om:
- Antalet medlemmar ökar
- Förslag på hedersutmärkelse
- Påminnelse om ny broschyr i webbshoppen

Trevlig läsning!Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 1/2016 on Facebookshare on Twitter

Antalet medlemmar ökar

Med summeringen av de uppgifter som jag fick in av er i början på året så kan vi meddela att vi nu har passerat den magiska gränsen på 10 000 medlemmar, 10 066 för att vara exakt. Hela 23 föreningar har ökat sitt medlemsantal, en förening är kvar på samma antal och det är endast två föreningar som har minskat. 

Förening                                                          Antal 2015           Antal 2014
Prostatacancerföreningen Viktor                        658                    578
ProLiv Dalarna                                                    340                    337                
Gotlands Prostataförening                                  112                      48                     
Prostataföreningen Gävleborg                            213                    203     
CaPriN                                                                354                    323        
Jämtgubben                                                     1 229                 1 224
ProLiv Jönköping                                                 281                   248              
ProClub Möre, Kalmar                                        129                    111
PCF Tjust, Västervik                                           209                   200
ProLiv Kronoberg                                                426                   382
Prostatacancerföreningen Norrsken                  508                   347
ProLivskvalitet Helsingborg                                163                   174
ProSyd Malmö/Lund                                           286                   293
ProVitae Kristianstad                                          235                   208
ProLiv Stockholm                                               593                    572
Prostatabröderna                                               177                    146
Näckrosbröderna                                               251                    239  
Prostatacancerföreningen i Uppsala län           277                    231         
Prostatacancerföreningen Värmland                352                    341  
Betula Prostatacancerförening, Umeå             106                    106   
Guldgubben, Skellefteå                                     193                    206              
Träpatronerna                                                    533                   515
Arosgubben,Västerås                                        253                   251
ProLiv Väst                                                     1 012                    981                 
T-Pro, Örebro                                                    188                    187      
ProÖst                                                               988                    930 

Det skulle vara intressant att veta vilket det vanligaste sättet är som ni får in nya medlemmar på? Är det via er hemsida eller är det nydiagnostiserade som hör av sig? Vid evenemang som er förening anordnar? Via förbundets eller förenings annonsering? Är det någon speciell månad eller årstid som det kommer in flest nya medlemmar?

Vore väldigt snällt om ni ville maila ett par rader till mig, Emma om ni ser någon sorts trend eller om det inte alls finns någon sådan emma@prostatacancerforbundet.se

Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 1/2016 on Facebookshare on Twitter
Förslag på hedersutmärkelse
På ordförandekonferensen ska 2015 års hedersutmärkelse delas ut. Vem tycker ni ska få äran att få detta stora pris?

Regler för Hedersutmärkelsen:
Utmärkelsen kan delas ut till en person, förening eller organisation som har gjort betydande insatser för att:

  • Öka kunskapen om prostatacancer och dess orsaker
  • Förbättra vården av prostatacancerdrabbade
  • Stärka uppmärksamheten kring sjukdomen
  • Öka patienternas inflytande i prostatacancervården
  • Uppmärksamma närståendes viktiga roll


Alla patientföreningar samt ledamöter i förbundsstyrelsen har nomineringsrätt och ska ha lämnat sina nomineringar till emma@prostatacancerforbundet.se senast den 22 februari. Beslut om mottagare av hedersutmärkelsen fattas sedan av styrelsen på deras möte.

Mottagaren får förutom den stora hedern ett glaskonstverk som delas ut i samband med förbundets stämma eller ordförandekonferens.

 

 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 1/2016 on Facebookshare on Twitter

Påminnelse om ny broschyr: 2 600 svenskars erfarenheter av prostatacancer

Broschyren är en sammanställning av svaren från de 2 600 svenskar med diagnostiserad prostatacancer som svarade på den Nordiska Enkäten 2014.

Studien genomfördes av Kompas Kommunikation med hjälp av ledande medicinska experter på prostatacancer: Göran Ahlgren, Sophie Fosså, Michael Borre, Antti Rannikko. Prostatacancerförbundet tackar alla medverkande för utan denna hade studien inte kunnat genomföras.
Studien genomfördes från september 2013 till april 2014 på uppdrag av Astellas Nordic. Den publiceras 2015. Denna redovisning skapades i november 2015.

Broschyren är gratis och går att beställa på förbundets webbshop.
 


 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 1/2016 on Facebookshare on Twitter
Besök vår hemsida här
Share
Tweet
Prostatacancerförbundet med 26 föreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi arbetar för ökad respekt för och kunskap om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Symbolen för kampen mot prostatacancer är Blå bandet.

Förbundsdirektör: Torsten Tullberg, telefon: 08-655 44 30, 0769-48 83 00
Ledning, ekonomi, verksamhetsutveckling, samarbeten, forskning, nya föreningar
Kommunikatör: Emma Magnusson, telefon: 08-655 44 30
Marknadsföring, annonser, hemsida, Facebook, nyhetsbrev och företagskampanjer
Administrativ assisten: Anette Söderberg, telefon: 08-655 44 39
Administration, Ekonomiadministration, kontakt för patientföreningar, Medlemsregister
-systemfrågor
Gåvohandläggare: Annica Öberg, telefon: 08-655 44 13
Gåvor till Fonden mot prostatacancer, ändringar i medlemsregister

Telefontid: Måndag-torsdag kl 10-15.
 Avvikelser kan förekomma på grund av möten och externa aktiviteter.
Vid akut behov kan du nå Torsten Tullberg på hans mobil.
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Adress: Barks väg 14
, 170 73 SOLNA