Copy
View this email in your browser
Tillsammans kan vi besegra prostatacancern 

NYHETSBREV 9/2016Mustaschkampen är igång

Mustaschkampen är i full gång och det ser ut att bli en riktigt uppmärksammad kampanj i år. Torsten Tullberg skickar ut regelbundna nyhetsbrev till er för att hålla er uppdaterade på vad som händer. Är det någonting som ni undrar eller behöver i form av produkter och liknande får ni gärna kontakta Helene Rödbro, kommunikatör för Mustaschkampen. Tel: 070-265 80 27
mail: helene@prostatacancerforbundet.se

I förra veckan hade vi även två utbildningsdagar för nya styrelseledamöter inom föreningarna. Dagarna gav bland annat en inblick i hur förbundet ser ut, kommunikationen, inspirerande tips från andra föreningar samt hur prostatacancervården ser ut idag. Jag hoppas att alla medverkande tyckte att det var två givande dagar.

I detta nyhetsbrev kan ni även läsa om:
- Utbildning "Morgondagens patient- och närståendestöd"
- Nominering till Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse
- Boken Prostatacancer, råd, rön, möjligheter
- Nytt Swishnummer 900 10 17


Trevlig läsning!Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 9/2016 on Facebookshare on Twitter

Utbildning "Morgondagens patient- och närståendestöd"

Prostatacancerförbundet arrangerar tillsammans med ProLiv Väst, Cancerkompisar.se, RCC Väst och RCC Syd en utbildningsdag i Göteborg för förtroendevalda och andra aktiva inom Prostatacancerförbundets patientföreningar.

En inbjudan har gått ut till alla ordföranden i Prostatacancerförbundets patientföreningar. Utbildningen sker den 30:e november med syfte att utveckla och bygga ut stödverksamheten.

Hur kommer morgondagens patient – och närståendestöd att se ut?

Datum: onsdag den 30 november kl. 9.30 – 16.00 samt mingel kl. 16.00 - 18.00
Plats: Konferenscentret Wallenberg, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 20
Hitta hit: Konferenscenter Wallenberg (Klicka på namnet för karta)
Frågor: kontakta Inge Nilsson, Pro Liv Väst, mail: inge@intris.se

Under dagen erbjuds erfarenhetsutbyte, föreläsningar och workshops

- Hur kan vi utveckla vår stödverksamhet utifrån ett patient – och närståendeperspektiv
- Svåra samtal och hur kan du som kontaktperson ge stöd
- Information om Prostatacancer och aktuell utveckling av vård och behandling
- Sex och samlevnad

Resa och boende bekostas av PCF. Programmet finner ni på Prostatacancerförbundets hemsida i aktivitetslistan.

Anmälan till:kansli@prostatacancerforbundet.se. Ange kod ”Utbildning 30/11 2016”, namn, mobilnummer, förening, ev. specialkost. O.s.a senast 14 november.

Glöm inte att ni ska boka er egen resa och hotell!
RING BOKNING: 031-751 51 00 välj 1 för bokning och 1 igen för rumsbokning.
Uppge bokningskod: PRO291116. Hotell: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3.
Boende bokas senast 10/11.


Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 9/2016 on Facebookshare on Twitter

Nominering till Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse

Prostatacancerförbundet delar en gång per år ut en hedersutmärkelse.
Den tilldelas person, förening eller organisation som har gjort betydande insatser för att:
 
  • Öka kunskapen om prostatacancer och dess orsaker
  • Förbättra vården av prostatacancerdrabbade
  • Stärka uppmärksamheten kring sjukdomen
  • Öka patienternas inflytande i prostatacancervården
  • Uppmärksamma närståendes viktiga roll
 
Prostatacancerförbundets patientföreningar har möjlighet att nominera kandidater till utmärkelsen.
 
Nomineringar ska inlämnas senast den 30 november och beslut fattas av förbundsstyrelsen vid dess sammanträde i december. Styrelsens ledamöter har också nomineringsrätt.
Maila din nominering till: kansli@prostatacancerforbundet.se

Utmärkelsen kommer att delas ut i anslutning till 2017 års förbundsstämma .
 
 
 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 9/2016 on Facebookshare on Twitter

Boken Prostatacancer, råd, rön, möjligheter

Den mycket efterfrågade boken av Sten Nilsson och Lennart Levi "Prostatacancer, råd, rön, möjligheter" ska komma från tryck den 4 november. Vi har beställt ett helt lass med böcker till förbundets webbshop och som vi hoppas ska komma i början av nästa vecka. Det kommer att gå ut ett mail till alla ordföranden så fort böckerna är på plats i shoppen.

I samband med lanseringen av den uppdaterade boken arrangerar Pcf i Uppsala län den 17 november ett föredrag där de två författarna Sten Nilsson och Lennart Levi kommer att hålla en föreläsning om "Moderna behandlingsprinciper för prostatacancer"och "Att leva med prostatacancer". Alla är välkomna!

Plats: Grönwallsalen, Uppsala
Tid: 18.00

Mer information kommer att finnas på www.prostatacancerforbundet.se/uppsala

 

 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 9/2016 on Facebookshare on Twitter


Nytt Swishnummer 900 10 17

Prostatacancerförbundet har fått ett nytt Swishnummer som är 900 10 17 vilket är samma nummer som vårat 90-konto. Det gamla numret fungerar fortfarande och pengarna kommer dit de ska. Endast organisationer med 90-konto kan få nummer som börjar med 900 och det ska öka givarnas förtroende att pengarna kommer rätt.

En annan skillnad är att när du swishar pengar till det nya numret blir bekräftelserutan röd och har texten "Din gåva är skickad" i stället för grön med texten "Betalningen är skickad".


 
 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 9/2016 on Facebookshare on Twitter
Besök vår hemsida här
Share
Tweet
Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 26 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Fonden mot prostatacancer.
 
Kanslichef: Göran Hellberg, telefon: 08 - 655 44 40
Planering och ledning av kansliet, ekonomi övergripande, verksamhetsutveckling, föreningsfrågor, samarbeten myndigheter och vårdorganisationer samt forskningsärenden.
Kommunikatör: Emma Magnusson, telefon: 08-655 44 42
Marknadsföring, annonser, hemsida, Facebook, nyhetsbrev och webbshop.
Administrativ assisten: Anette Söderberg, telefon: 08-655 44 39
Kontakt för patientföreningar i administrativa frågor, medlemsregister och systemfrågor, IT-frågor.
Gåvohandläggare: Annica Öberg, telefon: 08-655 44 13
Gåvohantering, ändringar i medlemsregister och adressändringar samt handläggning av stipendier.
Ekonom: Mia Sundberg, telefon 08-655 44 65
Ekonomiadministration, fakturafrågor, reseräkningar, budget och bokslut samt ekonomisk analys och kontroll

Kanslitelefon: 08 - 655 44 30
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Adress: Barks väg 14
, 170 73 SOLNA


This email was sent to emma@prostatacancerforbundet.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Prostatacancerförbundet · Barksväg 14 · SOLNA 17073 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp