Copy
View this email in your browser
Tillsammans kan vi besegra prostatacancern 

NYHETSBREV 7/14Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar
Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar har erfarna kontaktpersoner som kan ge stöd till drabbade och deras närstående. Föreningarna erbjuder olika former av stöd samtalsgrupper, snack-caféer mm.  Du kan tala med män som har egna erfarenheter av den diagnos som du har och som blivit framgångsrikt behandlade. De kan ge råd och vara samtalspartners.
Hitta din närmaste förening på www.prostatacancerforbundet.se

1177 Vårdguiden, www.1177.se
www.1177.se finns bra information om prostatacancer
 
Cancerfonden
Cancerfonden har en väl fungerande informations- och stödlinje. Ring 020-59 59 59 eller mejla: infostodlinje@cancerfonden.se

Cancerupplysningen, Radiumhemmet
Även Radiumhemmet har en bra informations- och stödlinje  ring: 08-517 766 00 eller mejla: cancerinfo@karolinska.se

Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet on Facebookshare on Twitter

Byt ut förpackningarna till alla små Blå bandet-pin
Patientföreningarna har under många år köpt små Blåbandet-pins från Cancerfonden. Prostatacancerförbundet har nu tagit över hela Cancerfondens lager av små Blåbandet-pins. Prostatacancerförbundet har tagit fram ett litet textblad med ny text. Den gamla lilla Blåbandet-broschen kommer att erbjudas från webbshopen om två veckor.

Nästan alla föreningar har idag små Blå bandet-pins med Cancerfondens gamla inte aktuella text på förpackningen. Enligt avtal med Cancerfonden ska Prostatacancerförbundet ta fram ett nytt textblad och se till att de gamla inte används. De är med andra ord inte tillåtet att sälja de små Blå bandet –broscherna med den gamla texten.
 
Emma Magnusson ringer just nu runt och frågar hur många små pins föreningarna har så att PCF kan skicka nya förpackningar. Det tar 20-30 sekunder att ta ut broschen ur plastpåsen, ta bort broschen från gamla förpackningen, fästa broschen i det nya infobladet och sedan stoppa i den i plastpåsen igen.

För er som vill ha era textblad så snabbt som möjligt,
ring Emma på 08-655 44 30

Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet on Facebookshare on Twitter

Prostatacancerförbundet och föreningar blir mer blå
Ingen i Sverige har väl kunnat undgå det Rosa bandet och Cancerfondens fina kampanj där Sverige blivit rosa. Rosa förknippas med kvinnor och cancer. Prostatacancerförbundet vill nu propagera för att Prostatacancerförbundet och alla föreningarna blir mer ”blå”. Man kan bli mer blå på många sätt t.ex genom att föreningsmedlemmarna har en blå slips, blå fuga eller blå hatt när man gör offentliga evenemang. Att vid olika utskick och på hemsidan mer använda olika blå färger. Genom att använda mer blått blir det blått-manligt-prostatacancer medan det rosa står för kvinnligt och bröstcancer. PCF har påbörjat olika samarbeten med BRO och då har de blå och rosa färgerna visat sig framgångsrika. 

Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet on Facebookshare on Twitter

Pensionerad ekonom till Prostatacancerförbundet
Prostatacancerförbundet med 26 patientföreningar verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Förbundet väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet, samt stödjer forskning och utveckling genom en egen fond. Under de tre senaste åren har förbundets verksamhet växt och utvecklats kraftigt och vi behöver bli bättre på vår ekonomiska styrning och kontroll. Vill du vara med och delta i vårat arbete? Klicka här för att gå vidare till ansökan.


Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet on Facebookshare on Twitter

In memoriam: Krister Gerdin
Krister Gerdin ordförande patientföreningen mot prostatacancer, ProÖst har avlidit. Han var en sann medmänniska! Det kanske finaste man kan säga om en människa är att hon varit en medmänniska. När Krister Gerdin dog försvann inte bara en medlem utan också en verkligt god medmänniska ur prostatacancerpatienternas krets.

Läs styrelsen för ProÖsts sista ord till Krister här.

Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet on Facebookshare on Twitter
Besök vår hemsida här
Share
Tweet
Prostatacancerförbundet med 26 föreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi arbetar för ökad respekt för och kunskap om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Symbolen för kampen mot prostatacancer är Blå bandet.

Förbundsdirektör: Torsten Tullberg, telefon: 08-655 44 30, 0769-48 83 00
Ledning, ekonomi, verksamhetsutveckling, samarbeten, forskning, nya föreningar
Kommunikatör: Emma Magnusson, telefon: 08-655 44 30
Marknadsföring, annonser, hemsida, Facebook, nyhetsbrev och företagskampanjer
Administrativ assisten: Anette Söderberg, telefon: 08-655 44 39
Administration, Ekonomiadministration, kontakt för patientföreningar, Medlemsregister
-systemfrågor
Gåvohandläggare: Annica Öberg, telefon: 08-655 44 13
Gåvor till Fonden mot prostatacancer, ändringar i medlemsregister

Telefontid: Måndag-torsdag kl 10-15.
Avvikelser kan förekomma på grund av möten och externa aktiviteter.
Vid akut behov kan du nå Torsten Tullberg på hans mobil.
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Adress: Barks väg 14
170 73 SOLNA