Copy
View this email in your browser
Tillsammans kan vi besegra prostatacancern 

NYHETSBREV 6/2016
Sommar

Hoppas ni alla har haft en trevlig midsommar. Här på kansliet håller vi på att jobba det sista innan semestern, kansliet kommer dock att vara öppet under hela sommaren så att det alltid kommer att nå någon av oss på nr 08 - 655 44 30 eller på kansli@prostatacancerforbundet.se. Under juli månad kommer kansliet att vara stängt på torsdagar.

Vill även informera om den eftertraktade boken Prostatacancer, råd, rön, möjligheter av Sten Nilsson och Lennart Levi som är under revidering för en ny upplaga och att den snart ska gå att beställa. Jag har pratat med dem på Radiumhemmets forskningsfond, som står som utgivare för boken, om när boken förväntas komma ut och fick då svaret att de är inne på det sista nu och att den kommer att gå i tryck väldigt snart. På Radiumhemmets forskningsfond har de exemplar över från den gamla upplagan om ni vill beställa där. Kontakta då: marija.pusic@rahfo.se


I detta nyhetsbrev kan ni även läsa om:
- Utdelning av forskningsmedel
- Mustaschkampen 2016
- Minnes- och Tackblad för föreningar
- Särtryck av Cancerfondsrapporten
- Ljusmanifestation
- Försäkringar


Trevlig läsning!Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2016 on Facebookshare on Twitter


Utdelning av forskningsmedel

I år delar Fonden mot prostatacancer ut 2,6 miljoner kronor till fyra framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning. Forskningsfältet inom prostatacancer rör såväl psykosociala som rent medicinska aspekter av sjukdomen. I år satsas det på säkrare diagnostik och bättre behandlingsmetoder vid både kastrationsresistent samt vid lokalt avancerad prostatacancer.


De forskare och projekt som i år tilldelas medel är följande;

  • Jonas Hugosson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin får 640 000 kr för forskning om mpMRT och riktade biopsier kan ge säkrare diagnos och behandlingsbeslut.
     
  • Andreas Josefsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin får 703 000 kr för forskning för identifiering av biomarkörer för optimerad screening. Det är andra året som Andreas beviljas medel från Fonden mot prostatacancer.
     
  • Karin Welén, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin får 550 000 kr forskning kring karaktärisering av kastrationsresisent prostatacancer via cirkulerande tumörceller. Karin har två gånger tidigare tilldelats medel från Fonden mot prostatacancer.
     
  • Sten Nilsson, Radiumhemmet får 609 000 kr för forskning kring betydelsen av lokal radikalitet vid kurativ strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer.


Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2016 on Facebookshare on Twitter


Mustaschkampen 2016

Mustaschkampen har nyligen anställt Helene Rödbro på halvtid som kommunikatör och produktionsledare för Mustaschkampen. Hon har arbetat med kommunikation på två ideella organisationer tidigare men det är första gången hon arbetar med en kampanj. Hon kommer att arbeta med Mustaschkampens webbsida, sociala medier, press och alla Mustaschkampens produkter.

- Jag ser fram emot att arbeta med ett sådant känt varumärke som Mustaschkampen redan har hunnit bli och att få ta del av allt det engagemang som finns ute bland föreningarna, säger Helene.

Kontakt:
Helene Rödbro
helene@prostatacancerforbundet.se
070-2658027
 
Nyheter:
Till årets kampanj har vi tagit fram en ny logotyp som kommer att finnas under inlogget på webbsidan. Vi har även tagit fram en ny mustaschpin och en reflex som kommer att finnas till försäljning under hösten.


Kontaktuppgifter till övriga inom Mustaschkampen:
Torsten Tullberg, kampanjledare
0769-48 83 00
torsten.tullberg@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Torsten om:
- Mustaschkampen 2016
- Marknadsföring och mediekontakter Mustaschkampen

Tomas Tullberg, projektledare
0733-79 65 45
tomas@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Tomas om:
- Samarbetsavtal Mustaschkampen 2016
- Organisations- och företagskontakter Mustaschkampen

 
 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2016 on Facebookshare on Twitter

Minnes- och tackblad till föreningarna

Förbundet har tagit fram Minnes- och tackblad som finns att beställa i webbshopen. Bladen kan ni själva fylla i rätt uppgifter på datorn, skriva ut och sedan skicka till rätt person när ni mottagit en gåva till er förening. Bladen är förpackade om 50 st och kostar 150 kr.

Vår gåvohandläggare Annica Öberg har mall för skriften, så att den inte hamnar på själva bilden. Maila henne om den annica@prostatacancerforbundet.se
 
 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2016 on Facebookshare on Twitter


Särtryck av Cancerfondsrapporten

Årets Cancerfondsrapport gav stor belysning på de ojämlikheter som finns inom prostatacancerområdet. Vi har bett dem om ett särtryck om just detta diagnosområde och som nu ligger i vår webbshop. Den är gratis för er föreningar att beställa och kan vara nyttig information för er som är aktiva och arbetar med att påverka vården och sprida information om sjukdomen.
 
 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2016 on Facebookshare on Twitter


Ljusmanifestation

September månad är den månad då förbundet tillsammans med er föreningar har gjort mycket aktiviteter för att uppmärksamma kampen mot prostatacancer och den 15 september infaller även den internationella prostatacancerdagen. Vi har i år förslag från förbundsstyrelsen på att en ljusmanifestation ska äga rum runt om i hela Sverige.

Pcf Värmland har i flera år anordnat en sådan ljusmanifestation där de har ställt upp ca 200 marschaller till ett "blått" band på torget i Karlstad för att minnas alla dem som gått bort i prostatacancer. Görs denna manifestation på flera platser i Sverige kommer den även att få mer uppmärksamhet. Pcf Värmland avslutar sin septemberkampanj med detta och en fin kör som står och sjunger alldeles intill samt en tyst minut men det går även bra att anordna denna ljusmanifestation till en annan aktivitet som ni anordnar i september.

Är er förening intresserade av att anordna en ljusmanifestation i ert län får ni gärna kontakta mig på emma@prostatacancerforbundet.se
 
 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2016 on Facebookshare on Twitter


Försäkringar

Prostatacancerförbundet är medlem i Handikappförbunden som i samarbete med Folksam tagit fram en samlingsförsäkring som ni patientföreningar kan teckna. Försäkringen omfattar er förenings verksamhet samt även en olycksfallsförsäkring för dem som deltar i era verksamheter. För mer information gå in på www.folksam.se/handikappförbunden eller ring Folksam på 0771 - 950 950
 
 
Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 6/2016 on Facebookshare on Twitter
Besök vår hemsida här
Share
Tweet
Prostatacancerförbundet med 26 föreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi arbetar för ökad respekt för och kunskap om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen.

Kanslichef: Göran Hellberg, telefon: 070 280 10 83
Ledning, ekonomi, verksamhetsutveckling, samarbeten, föreningsfrågor
Kommunikatör: Emma Magnusson, telefon: 08-655 44 30
Marknadsföring, annonser, hemsida, Facebook, nyhetsbrev
Administrativ assisten: Anette Söderberg, telefon: 08-655 44 39
Administration, Ekonomiadministration, kontakt för patientföreningar, Medlemsregister
-systemfrågor
Gåvohandläggare: Annica Öberg, telefon: 08-655 44 13
Gåvor till Fonden mot prostatacancer, ändringar i medlemsregister
Ekonom: Mia Sundberg, telefon 08-655 44 30
Reseräkningar

Telefontid: Måndag-torsdag kl 10-15.
 Avvikelser kan förekomma på grund av möten och externa aktiviteter.
Vid akut behov kan du nå Göran Hellberg på hans mobil.
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Adress: Barks väg 14
, 170 73 SOLNA