Copy
View this email in your browser
Tillsammans kan vi besegra prostatacancern 

NYHETSBREV 3/15Glad påsk önskar vi på kansliet
Nu har våren äntligen kommit till Stockholm och hoppas ni alla har en fin vår och njuter av vädret. Utskicken till Förbundsstämman gick iväg i mitten av mars och gick till alla deltagare samt till ordföranden i alla föreningarna. Hoppas ni gillar läsningen. I och med borttagandet av stipendietider har vi hitintills beviljat sju stycken stipendier, bland annat för deltagande i Urologidagarna. Annars har vi redan nu börjat planera för fullt inför höstens alla mustaschaktiviteter - det gäller att börja i tid.Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 3/2015 on Facebookshare on Twitter

Utbildningsdagar Lyftet II
Nu är det snart dags för uppföljningen av Lyftet som genomfördes våren 2013. Våren 2015 genomför vi Lyftet II i Helsingborg, Uppsala och i Umeå. Sedan förra kursen har mycket hänt. Vi växer snabbt och har flyttat fram positionerna rejält både när det gäller att påverka vården och att öka kunskapen om och uppmärksamheten för vår sjukdom bland politiker och allmänhet. Ett ökande antal medlemmar har nu också mer formell insyn och inflytande i regionala och lokala sammanhang där vården planeras och utvärderas. Det gäller främst genom RCC men i ökande utsträckning också i landstingen/regionerna. Räkna med att denna efterfrågan på medverkan kommer att fortsätta och för att påverka behöver vi fler och kunnigare representanter.

Lyftet II Nivån läggs ett steg högre genom att deltagarna förväntas skaffa sig grundkunskap genom inläsning i förväg och mellan kursdagarna. Kurstiden kan då ägnas mer åt strategi, planering och diskussioner. Färre experter kommer att medverka, däremot fler från förbundsstyrelsen. 

Upplägg och tidsplan: Kursen ordnas på tre ställen, Helsingborg, Uppsala och Umeå och består av två dagar med några veckor emellan. Inriktningen är att de från Östergötland upp till Dalarna deltar i Uppsala. Övriga i Umeå respektive Helsingborg. Datum för Helsingborgskursen är 4 maj och 8 juni. För Uppsala 5 maj och 9 juni. För Umeå 6 maj och 10 juni.

Genomförande: Projektet drivs i förbundets regi med stöd av Sanofi. Ansvariga är Calle Waller, PCF, och Marika LaLiberté, Sanofi. Styrelsen bistår i planeringen, främst Kerstin Å och Bernt Å. Sanofi medverkar med lokaler och förtäring. Administrationen sköts av PCF. Deltagarna utses av föreningarna. Föreningarna betalar reskostnader upp till 1000:- per deltagare. Resterande kostnader täcks av förbundet med Fonden mot Prostatacancer stipendiemedel.
En kurspärm tas fram som sedan kan användas som handbok i det intressepolitiska arbetet.

Hoppas att få se minst en från varje förening!


Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 3/2015 on Facebookshare on Twitter

Prostatacancerförbundet är med i debatten om att äldre män diskrimineras i cancervården
I går publicerades vår debattartikel på SVT opinion angående Ola Bratts nya forskningsstudie som visar att män i åldrarna 70 till 80 år inte får den botande behandling som de borde få. Vi har märkt att allt fler tidningar är intresserade av våra debattartiklar då prostatacancer har blivit ett lite "hetare" ämne och ett ämne där det kan skapas heta debatter omkring. Inför jul vände sig både Östersundsposten och en tidning i Uppsala sig till oss angående väntetiderna i cancervården och vi fick då ut två debattartiklar med Lennart Lindow och Stig Lindahl som undertecknad i respektive tidning. Vet att det är många av er som redan är i gång och har bra kontakt med era lokala redaktioner.

Hör gärna av er till era lokala nyhetstidningar och be dem att ni får skriva en debattartikel med lokal förankring. Emma på kansliet hjälper gärna till med att utforma inlägget men med era underskrifter.

Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 3/2015 on Facebookshare on Twitter

Skyddsängel till stöd för kampen mot prostatacancer
Prostatacancerförbundet har inlett ett samarbete med by Margarete Nudel, som har tagit fram en blå skyddsängel speciellt för oss. Ängeln finns som halsband eller brosch och kostar 199 kr/st (15 kr går till Fonden mot prostatacancer). Varje ängel levereras i en blå organzapåse med ett tillhörande kort.


Skyddsänglar har idag blivit riktigt populära gåvor att ge bort, de är både fina och meningsfulla att ge till alla nära och kära.

Köp din skyddsängel här


Like Nyhetsbrev från Prostatacancerförbundet nr 3/2015 on Facebookshare on Twitter
Besök vår hemsida här
Share
Tweet
Prostatacancerförbundet med 26 föreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi arbetar för ökad respekt för och kunskap om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Symbolen för kampen mot prostatacancer är Blå bandet.

Förbundsdirektör: Torsten Tullberg, telefon: 08-655 44 30, 0769-48 83 00
Ledning, ekonomi, verksamhetsutveckling, samarbeten, forskning, nya föreningar
Kommunikatör: Emma Magnusson, telefon: 08-655 44 30
Marknadsföring, annonser, hemsida, Facebook, nyhetsbrev och företagskampanjer
Administrativ assisten: Anette Söderberg, telefon: 08-655 44 39
Administration, Ekonomiadministration, kontakt för patientföreningar, Medlemsregister
-systemfrågor
Gåvohandläggare: Annica Öberg, telefon: 08-655 44 13
Gåvor till Fonden mot prostatacancer, ändringar i medlemsregister

Telefontid: Måndag-torsdag kl 10-15.
Avvikelser kan förekomma på grund av möten och externa aktiviteter.
Vid akut behov kan du nå Torsten Tullberg på hans mobil.
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se

Adress: Barks väg 14
170 73 SOLNA