Copy
SIMBA #7
 
View this email in your browser
SIMBA #7 24 September, 2015: IFPI uteslöt Sveriges oberoende skivbolag från höstpresentationen - Musikindustrin / MI begränsar nyhetsbevakningen av independentbolagen - Reeperbahn Festival - Makten Över Musiken - Musikörat 2015 - AIM - Gramophone Classical Music Awards - Say Lou Lou - Burning Heart Records - Chibcha Management - Musichelp - SKAP - AIM - Rolling Stone - Vi lever - MIDEM NY MUSIK YAST - This Is Head - Cajsastina Åkerström - Me The Tiger - Vägra Raggarna Benzin - Samuel Hällkvist - Petter Bergander Trio - Erika & Cecilia - Gerardo Núñez & Ulf Wakenius - Emily McEwan - Caecilie Norby & Lars Danielsson - Jacob Norgren Jazz Orchestra - Fredrik Ljungkvist / Mattias Hjorth - Berger, Knutsson, Spering, Schultz - Stockholm Chamber Jazz - Lennart Axelsson - Halperin-Nyberg Connection - Thomas Fonnesbaek - Dwayne Clemons - Iiro Rantala - Müntzing / Diers - Ensemble Syd - Thomas Tidholm & Jonas Knutsson - Carl Nielsen PLAYLIST Anna Lindholm & Johannes Räihä En redaktörs eftertankar Claes Olson
IFPI uteslöt Sveriges oberoende skivbolag från årets presentation av höstens musikutgivningar
I slutet av augusti genomförde IFPI i samarbete med Taste PR en mediakampanj med fokus på höstens kommande releaser. Sammanställningen presenterades som ”en samlad förteckning över höstens svenska och utländska musikutgivningar”. Trots detta valde IFPI helt exkludera utgivningar från alla de närmare 250 oberoende svenska skivbolag som genom SOM (Sveriges Oberoende Musikproducenter) är medlemmar i branschorganisationen.
Kampanjen med utskicket om de svenska musikutgivningarna riktar sig till all svensk media och liksom tidigare år har ett flertal tidningar och musiktidskrifter utgått från det presenterade materialet, utifrån premissen att det är just ”en samlad förteckning över höstens svenska och utländska musikutgivningar” – utan att veta att närmare 250 skivbolag av branschens egen organisation uteslutits.
– Jag frågade i somras om SOM-bolaget fick vara med men fick nej på det, berättar Mats Hammerman, vice ordförande i SOM.
För ett år sedan meddelades det att de svenska oberoende skivbolag som är med i IFPI genom SOM inte skulle få medverka med artister på det showcase som planerades i IFPI:s regi (men som dock senare ställdes in). Däremot fick indiebolagen ett löfte om att få vara med och lista sina musikutgivningar i det samlade dokument som varje halvår skickas ut till media. Men inför hösten beslutade alltså IFPI att utestänga bolagen helt.
Utskicket till media avslutades med hälsningen att de som var intresserade av ytterligare information ombads kontakta Lisa Cronstedt, kommunikationschef på IFPI Sverige. Men när SIMBA sökte kontakt med henne svarade hon kort att hon redan ”informerat om detta”: ”Vi har redan informerat Mats Hammerman och om Mats eller Anders Engström vill prata mer om detta är ni välkomna att höra av er.”
Det enda besked SOM:s ordförande Anders Engström då hade fått rörande presentationen av de svenska musikutgivningarna var dock det som tidigare sagts, d.v.s. att SOM-bolagen inte skulle få medverka på eventuella showcase men att man liksom tidigare skulle inkluderas i det stora mediautskicket.
– Vi har inte möjlighet att hantera utskicket till samtliga bolag inom SOM eftersom det är ett för tidskrävande arbete, kommenterar Lisa Cronstedt på IFPI. Vi har det senaste året dessutom tagit bort livedelen ur projektet.
I samarbete med SOM (Sveriges Oberoende Musikproducenter) arbetar SIMBA nu med att på egen hand göra en sammanställning av höstens independentreleaser. Listan publiceras inom kort och kommer att distribueras till all svensk media.
Claes Olson
Musikindustrin / MI begränsar bevakningen av nyheter från de svenska independentbolagen
Det av IFPI och Musikförläggarna gemensamt publicerade branschorganet Musikindustrin / MI har fått i uppdrag att kraftigt begränsa utrymmet för de mindre svenska oberoende musikbolagen, för att istället fokusera mer på majorbolagens framgångar. Bakom beslutet ligger kritik från en särskilt tillsatt ”tyckargrupp” som bland annat menar att ”det är för mycket skräpposter i synnerhet från indiebolag”.
Beskedet kom i ett svar till en artistansvarig på det oberoende musikbolaget Comedia, efter att hon vid upprepade tillfällen i maj och juni hade skickat in en pressrelease om den då kontrakterade artisten Adora Eye som blivit bokad för en tre veckor lång Asien-turné, men inte fått någon publicering.
Direktivet att begränsa MI:s bevakning av de svenska independentbolagen kommer enligt branschorganets redaktionsledning från dess ledningsgrupp, bestående av representanter för ägarna IFPI och Musikförläggarna. Anledningen sägs vara att ”MI har satts inför lupp av en tyckargrupp som nyligen kom med sina åsikter. Kritiken var fläckvis hård. En kritik var att det anses vara för mycket av just ”signingspresstexter” och i synnerhet från indiebolag… Sound Pollution spökar mest. Det heter att ”det är för mycket skräpposter från t ex Sound Pollution”.
– Jag har faktiskt funderat en hel del kring MI som jag tycker blivit ”fattigare”, konstaterar Johan Hargeby på Sound Pollution. Det är väl bättre att det står lite för mycket än som nu – det vill säga nästan ingenting om vissa bolag?  
– Vi har nu valt att ta en egen vägar genom egna kanaler som olika sociala medier och egna nyhetsbrev som folk lätt kan avsäga sig om de inte vill ha dem, fortsätter Hargeby. Jag tror faktiskt att våra egna nyhetsbrev har fler läsare än MI.
Även ett annat bolag som SIMBA har varit i kontakt med har – trots sitt medlemskap i IFPI – valt att övergå till att själva köpa tjänster och marknadsföring i sociala medier för att kompensera den rapportering av nyheter som tidigare gjordes av det egna branschorganet.
– I och med att MI före sommaren lade upp en Facebook-sida, så betalar vi nu för riktad marknadsföring mot dess följare och hoppas på så sätt nå ut i branschen, kommenterar en representant för bolaget – som väljer att vara anonymt.
Även Regina Vallinger på det ekonomiskt hårt satsande rockbolaget Attitude Recordings har trots ett flertal riktade pressutskick överhuvudtaget aldrig fått någon nyhet i Musikindustrin.
– Attitude Recordings har visserligen ”bara” funnits i två år, men vi har utan extern finansiering satsat stenhårt både med investeringar, personal och egna event, berättar hon. I våras hade vi våra första albumreleaser, två debutalbum med nyligen Europa-turnerande Greybeards och Bohemian Lifestyle samt ett minialbum med Hysterica.
– Vi jobbar med svensk rock och vår vision är att göra vår del och bidra till att bygga upp svensk rock som internationell eftertraktad produkt. Det är därför extra irriterande att faktiskt bli motarbetad av flertalet i svensk media som inte ens kan orka kopiera våra pressreleaser och publicera för att ge hårt arbetande eldsjälar lite draghjälp för fantastisk svensk rockmusik.
– I Musikindustrin har vi aldrig ens blivit omnämnda som bolag, konstaterar Regina Vallinger.
Musikindustrin / MI publiceras och ägs av de två branschorganisationerna Musikförläggarna och IFPI, där alla 270 bolag som är anslutna till SOM (Sveriges Oberoende Musikproducenter). 
Claes Olson
Svenskt nätverk på jubilerande Reeperbahn Festival
Reeperbahn Festival firar i årvecka 10-årsjubileum med mer än 600 olika event och konserter på ett sjuttiotal olika scener i Hamburg 23-26 september. Från och med i år har SIMBA (Swedish Independent Music Business Alternative) övertagit rollen som svensk mediapartner på den stora internationella musikbranschmässan och klubbfestivalen.
I förra veckan drabbades Reeperbahn av en olycka, då den stora huvudscenen fattade eld och brann ner under pågående byggnad. Arrangörerna fann dock snabbt en reservlösning på detta och ser fram emot att nästa vecka ta emot uppskattningsvis 30 000 besökare.
Som vanligt finnas det ett flertal artister och aktörer från den svenska musikbranschen på plats. Idag arrangerar Export Music Sweden en ”matchmaking” där ett femtontal representanter för bl.a Versity, Despotz Records, The Agency Group Booking Agency, Wife, Stockholm Jazz Records och Musikcentrum Öst finns på plats. På festivalens hemsida https://www.reeperbahnfestival.com/en/ ligger en bild från Adnas succéspelning förra året förbi – en spelning som starkt bidrog till att öppna dörrarna mot kontinenten. Bland årets medverkande svenska artister återfinns bl.a Beatrice Eli, XOV, For BDK, Elias, Vita Bergen och Reeperbahn Festivals speciella festivaler Friska Viljor som spelade på onsdagens officiella öppningspartyt med ministrar, borgmästare och VIP-bransch.
I samarbete med VUT (Tysklands motsvarighet till den svenska independentorganisationen SOM) står första gången Independent Label Markets på programmet i år – vilket dock bara är ett av flera indieinslag. Samtliga festivaldagar på Reeperbahn är i år fyllda av events från morgon till sent på nätterna.
Fredag kväll är alla medlemmar i New Order på plats, både för att presentera sitt nya album en livestreamat mediasession och för att agera DJ:s på en av de mer än 70 involverade festivalscenerna. Med mera, med mera. SIMBA lovar att återkomma med en fyllig rapport!
Se jubileumsfilmen ZEHN – Reeperbahn Festival Documentary:
https://www.youtube.com/watch?v=xR3rbK2Gbwo
Claes Olson
Inspirationssamtal med Makten Över Musiken
I augusti höll jämställdhetsprojektet Makten Över Musiken inspirationssamtal på Nalen i Stockholm. Musikjournalisten Ika Johanesson ledde samtalet med mentorerna Ingmari Pagenkemper (VD, Södra Teatern), Annika Bevington (chefsjurist, Google), samt Helen Wigren (PR och management, PR & Beyond). Samtalet blev en resa genom panelmedlemmarnas karriärer; om att våga ta sin plats, arbeta hårt och älska sitt jobb.
– Jag ville få folk att upptäcka det dom inte visste att de ville ha, säger Pagenkemper. Idag är jag i en position där jag kan kontrollera en nanodel av Sveriges kulturutbud.
I enlighet med diskussionens rum vidrördes även ämnen som mansdominans, jämställdhet och rådande medieklimat. De viktiga frågorna var många, precis som de olika sätten att närma sig dem. Trots den övergripande jämställdhetsattityden bildas under samtalet olika läger i diskussionen, både inom panel och publik. Var ligger problemet egentligen, och i vilken ände bör förändringen påbörjas?
– Det finns ingen som säger att de inte vill supporta tjejer, men det är skillnad på ord och handling, konstaterade Helen Wigren.
Läs mer om Makten Över Musiken här: http://maktenovermusiken.se/
Linn Linderson
Musikörat 2015 till Stockholm Folk Festival
Stockholm Folk Festival har tilldelats priset Musikörat 2015, ett av festivalen Live At Heart instiftat musikpris som i år delades ut i samarbete med SIMBA. På årets Live At Heart i Örebro överlämnades priset av SIMBA:s chefredaktör Claes Olson och Niclas Molinder (Auddly) till folkfestivalens initiativtagare och grundare Tomas Ledin samt festivalgeneralen Hilda Sandegren från MTA Production.
Juryns motivering lyder: ”Med genuin passion och kärlek till musiken har Stockholm Folk Festival på Hässelby Slott lyckats etablera en oerhört vital och levande folkmusikfestival med betoning på folkfest. Genom att arbeta med en gränslöst multikulturell palett har man lyckats göra festivalen till en färgstarkt blomstrande hyllning till den sanna folkmusiken – musik för all världens folk. Med en jämställd festivalscen bidrar man dessutom till de vindar av positiv förändring som just nu blåser nytt liv i det svenska musiklivet. Musikörat 2015 tilldelas Stockholm Folk Festival.”
Musikörat är tillägnat "särskilda gärningar inom musik och livescen" och delades första gången ut på Live At Heart förra året, då Jill Johnson tilldelades priset för sin tv-serie Jills Veranda, Nashville.
Johannes Räihä

Den brittiska independentorganisationen AIM (Association of Independent Music) arbetar just nu med ett projekt i syfte att lansera en internationell spellista på Spotify och andra streamingtjänster, speciellt för oberoende skivbolag. Man har gått ut med en officiell RFP (Request for Proposal) till olika intressenter. Spellistan är tänkt att bli en motsvarighet till de mycket betydelsefulla spellistor som idag drivs av de tre majorbolagen Universal (Digster), Warner (Topsify) och Sony Music (Filtr).
– Det här projektet har varit under utveckling sedan april i år och vi är nu redo att gå vidare till nästa steg, kommenterar AIM:s vd Alison Wenham.
 
På årets stora gala Gramophone Classical Music Awards i London 17 september tilldelades albumet Beethoven Piano Concertos Nos 3 & 4 / Maria João Pires & Swedish Radio Symphony Orchestra / Daniel Harding [Onyx / Naxos] priset i kategorin Concerto. Motiveringen lyder: Few pianists have ever been more true to their own lights and it is hardly surprising that her many performances of this concerto in London and elsewhere have become the stuff of legends’. Gramophone är ett engelskt magasin specialiserat på klassisk musik och utser varje år de album de bedömer vara de absolut bästa i respektive kategori.
 
Idag avslutar Say Lou Lou sin USA-turné på The Roxy Theatre, West Hollywood i Los Angeles. Turnén inleddes 7 september i Philadelphia. Just nu är bandet aktuella med singeln Hard For A Man från debutalbumet Lucid Dreaming [Cosmos Music Group] som släpptes i mars. Tidigare i år följde Say Lou Lou upp en Skandinavien-turné med utsålda konserter i London, New York och San Fransisco.
 
– 1 oktober sparkar vi igång vårt kontor och med en ny hemsida, ny personal och dessutom nya band på G, berättar Peter ”Babs” Ahlqvist på skivbolaget Burning Heart Records. Nystartade Burning Heart har kontrakterat det italienska bandet Giuda som kommer från Rom och som släpper sitt tredje album i november. I oktober släpps första singeln Roll The Balls. I helgen spelar Giuda på Reeperbahn Festival och 29 september–17 oktober turnerar bandet i Sverige och Norge som support till Danko Jones.
 
Karin Antonson har lämnat 100 Songs och har startat egna Chibcha Management där vi hittar bl.a. Nuoli (Fanny Hultman, tidigare utgiven på 100 Songs) och duon Seattle Sunset med Anton Hagman (f.d. JA) och Zebastian Sjöblom. Dessutom arbetar Karin Antonson även med Bo Lundqvist som radiopromotor och promotion manager på The Music Box.
 
Musichelp har tecknat managementavtal med Pajala-bandet The Magnettes, som tidigare har arbetat med BD Pop och Do Music. – Musichelp har varit med på The Magnettes resa under en längre tid, berättar Musichelps vd Ulrika Holmberg. Vi bokade deras första USA spelning på New Music Seminar i NYC för lite över ett år sedan. Vi jobbade även för dem under South by Southwest och The Great Escape i våras så vi har lärt känna dem ganska väl. Bandets låtskrivare Rebecka Digervall har blivit uttagen som wildcard på låtskrivarfestivalen Key Largo Songfest som hålls i Key Largo i Florida 9-11 oktober och innehåller de bästa låtskrivarna i USA. Varje år tas ett wildcard, en nykomling att få prova att skriva. I år är det Rebecka som får den chansen. För några år sedan var nykomlingen Meghan Trainor. Medverkar gör även bl.a Jon Nite (Keith Urban, A thousand Horses m.m). Jim McCormick (som heft en Billboard-etta med Jason Aldean (Take A Little Ride), Bob Regan (två Billboard-ettor, sex topp 5-hits och ett flertal topp 20), Amanda Williams (Garth Brooks) samt Ralph Murphy (Shania Twain).
 
SKAP:s höstträff och musikaliska manifestation i Malmö 14 september belönades Sousou & Maher Cissoko samt Christel Nilsson Ringdahl med SKAP-stipendier på 40 000 kronor. SouSou & Maher Cissoko lyder: En duo som skapar världsmusik i ordets rätta bemärkelse - känslosam och intim, men alltid med ett ofrånkomligt sväng. De gör musik som tar oss till nya platser och som gör vår komplexa värld större samtidigt som den minskar avstånden mellan människor. Juryns motivering för Christel Nilsson Ringdahl: En musikskapare som inte bara har bemästrat hantverket att skriva låtar, utan också besitter en pedagogisk fingertoppskänsla. Med insikten om musikens helande kraft utbildar och inspirerar hon mängder av unga människor.
 
Tidigare i månaden delade den brittiska independentorganisationen AIM (Storbritanniens motsvarighet till SOM / Svenska Oberoende Musikproducenter) ut året AIM Independent Music Awards. Vinnare i de olika kategorierna blev: Independent Label Of The Year: Transgressive Records, Best Small Label: Erased Tapes Records Golden Welly Award for Best Independent Festival: Brainchild Festival, Independent Track of the Year: FKA Twigs Two Weeks Independent Album Of The Year: Enter Shikari The Mindsweep Best Difficult Second Album: Young Fathers White Men Are Black Men To, Special Catalogue Release of the Year: Cities Of Darkscorch boardgame, Independent Video Of The Year: Flying Lotus Never Catch Me Best Live Act: All Time Low, Independent Breakthrough Of The Year: Wolf Alice Most Played New Independent Act: Jungle Hardest Working Band/Artist: Swans, Indie Champion: Marc Riley (BBC 6Music), Pioneer Award: Digby Pearson (Earache Records) Innovator Award: Peter Quicke, Matt Black och Jonathan More (Ninja Tune), Outstanding Contribution To Music Award: Skepta.
 
Den amerikanska musiktidningen Rolling Stone har rankat musikhistoriens 100 största låtskrivare. Från Sverige återfinns Max Martin på 41:e plats, men listans subjektivitet framgår dessvärre tydligt av att Björn & Benny endast rankats på plats 100…
 
Länsmuseet Gävleborg i Gävle visas t.o.m. 30 september en utställning baserad på journalisterna Peter Alzén och Anders Sundins bok Vi lever – När rocken kom från Gävle. Fotoutställningen porträtterar bl.a några av de personer som figurerar i boken, varav flera fortfarande är aktiva på den svenska scenen – bl.a Thomas Di Leva, Mora Träsk och Thåström-basisten Ulf ”Rockis” Ivarsson.

Bruno Crolot, som de senaste fyra åren har varit chef för den stora musikmässan MIDEM i Cannes, har lämnat organisationen Reed Midem. Efter att tidigare ha planerats till månadsskiftet juni-juli har det nu beslutats att nästa års MIDEM arrangeras 7-10 jun.

NY MUSIK
Yast My Dreams Did Finally Come True [Adrian Recordings / Border] När jag tillsammans med bandets tidigare producent Stefan Aronsson (Baron Bane, Red Cell, Terminal Function) ramlade in på en klubb på Reeperbahn Festival för ett par år sedan var jag helt oförberedd på den glödande energi Yast utstrålade från scen. Två givna referenser till det mäktigt kontrollerat friflygande gitarrdånet var Dinosaur Jr. och Neil Young. På sitt nu aktuella andra album hör jag fortfarande de skönt skruvade influenserna från Dinosaur Jr., men istället för Neil Young har man med sin nya utökade sättning flyttat positionerna närmare mot 80-talets bästa brittiska indierock. Stor del i hur perfekt de nya stora ljudbilderna omsluter och bär låtarna har säkerligen producenten Emil Isaksson i Studio Möllan, som på ett mästerligt sätt både berikat, varierat och länkat samman albumets bärande komponenter. Två av titlarna på det i övrigt engelskspråkiga albumet bär titlarna Förstår och Sandviken – det sistnämnda spåret förstås tillägnat kärntrions barndomsstad. CO
 
This Is Head This is Head [Adrian Recordings / Border] Ibland har jag svårt att förstå det, men det är som att This Is Head har knäckt den hemliga indiekoden. Förstått hur man går tillväga för att göra perfekta låtar utan att syssla med billiga publikfrierier. Redan vid deras debutalbum 0001 kände jag så. Sedan kom The Album ID och stärkte min teori. Nu lyssnar jag på deras självbetitlade album This Is Head och är härmed säker. Bandet är som ett väloljat maskineri, en motor som aldrig skär sig, medan deras senaste album är som en tombola, en skål fylld av känslor som täcker hela ditt känslospektrum: vemod, nostalgi, eufori, likgiltighet och förtvivlan. Det räcker med att stoppa ned handen och på chans dra upp en låt – oavsett vad du känner så är det garanterat genuint och ärligt – och det är bandets finaste styrka.  JR
 
Cajsastina Åkerström Vreden och stormen [Calimba / Gamlestans Grammofonbolag / Border] Flitigt radiospelade Är det så här det känns att komma hem är inte oväntat bara en av flera 100 procent vardagsnära sånger på Cajsastina Åkerströms nya album. Det varmt vardagsnära är och förblir ju sångerskans främsta signum som låtskrivare. En nyhet på paletten är istället den luftigt omfamnande ljudbild som producenten Peter Kvint skapat tillsammans med bl.a Andreas Dahlbäck. Den musikaliska inramningen får såväl Cajsastinas sång som sånger – som vanligt en mix av både visa, pop, rock, americana och folk – att kännas självklarare än någonsin tidigare. CO
 
Me The Tiger Vitriolic [Repo Records / Sound Pollution] Electrotrion Me The Tiger bildades i Falun 2012 och har sedan starten inte bara etablerat sig på den lokala scenen, utan även hyllats för debutalbumets pärla Pocket Sized Edition Ending av bl.a Fredrik Strage (Dagens Nyheter). Tillsammans skapar sångerskan Gabriella Åström, Tobias Andersson (synth, gitarristen, programmering) och trummisen Jonas Martinsson (som även han svarar för flera programmeringar) klassisk synthpop – eller kanske snarare synthrock – i form av både hårda beats, klubbrytmer och sköna melodier. Texterna bidrar med sin underliggande glöd av längtan efter en rättvisare och mer solidarisk värld, till bandets starkt personliga profil. Live är Me The Tiger ett både karismatiskt och väloljat fungerande maskineri. Får de bara chansen att möte sin potentiellt stora publik pekar alla pilar framåt. CO
 
Reklamation, Lars Langs, Rävjunk, Kommisarie Roy m.fl Vägra raggarna benzin vol. 3 & 4 [Massproduktion / Playground] 1998 berikades bilden av den singeldominerade första svenska punkvågen med de två samlingarna Vägra raggarna benzin vol. 1 och Vägra raggarna benzin 2, två CD-samlingar som genom att fokusera på musiklivet utanför storstadsregionerna kompletterade de redan åtta år tidigare utgivna albumen GBG Punk och Ståkkålmsjävlar. Omslaget till det här dubbelalbumet (med sammankagt 46 spår!) pryds av Ulla Åkerström och Åsa Wassberg i kungälvstrion Sporten är död, ett band som hämtat ur Lukas Moodyssons långfilm Vi ärbäst! Personligen gläds jag lite extra åt att Bizex-B:s pärla Illamående går jag ut från Tempo finns bland spåren – liksom låtar med andra gamla kära gästrikekollegor som H.S. Art från Sandviken och Lars Langs från Ockelbo. CO
 
Samuel Hällkvist Variety Of Life [Boogiepost Recordings / Plugged] Gitarristen Samuel Hällkvist tilldelades för några år sedan utmärkelsen Årets Jazz i Sverige, men tillsammans med bl.a basisten Tony Levin (Peter Gabriel, King Crimson m.m.) och saxofonisten Mel Collins (även han med ett förflutet i brittisk 70-talsprog och band som King Crimson och Camel) skapar han musik som svävar högt över alla begränsande genrebenämningar. På sitt nya album medverkar musiker med bakgrund inte bara i nämnda King Crimson, utan även Pink Floyd och Japan. Den stora mångfacetterade ljudbilden speglar många dimensioner och Hällkvist eget gitarrspel (av Roxy Musics Phil Manzanera hyllat som ”a class of his own”) är – precis som avsett – bara en av flera färgstarka pusselbitar. CO
 
Petter Bergander Trio The Grand Dance [Brottby Records] Keyboardisten Petter Berganders komponerade större delen av de tolv spåren på det här albumet när han bodde i Bangkok för några år sedan. Sedan tillkom det toner även i bl.a Tokyo och Aten innan hela härligheten spelades in i Brottby Studion och avtäcktes på en releasekonsert på Fasching i Stockholm för tre veckor sedan. Tillsammans med basisten Martin Höper och trummisen Robert Mehmet Sinan Ikiz reser Bergander höga valv mot en rikt färgad och månginfluerad musikhimmel med samma känsla för komposition som improvisation.6 Tilläggas bör att Pål Svenres smarta mix bidrar starkt till den mäktigt dynamiska ljudbild som musiken lever i. CO
 
Erika & Cecilia Polska till Vendelsjön [Do Music Records] Erika & Cecilias tredje album är, som titeln antyder, en hyllning till en trakt som haft stor betydelse för dem och till den uppländska folkmusiken. Duon har tidigare uttryckt att tradition för dem innebär att föra en inspirationskälla vidare och skapa något helt nytt av den, vilket tydligt kan höras i Polska till Vendelsjön. Albumet är en blandning av traderade verk och nykomponerat material, smakfullt avskalat men med en tydligt konstnärlig nerv och frisk, ihållande värme. Polska till Vendelsjön är ett skickligt hantverk som både är lekfullt överraskande och erbjuder lättillgänglig lyssning, vilket gör albumet intressant rakt igenom. AL
 
Gerardo Núñez & Ulf Wakenius Jazzpana Live [ACT / Naxos] Med flamenco och jazz, samt spanska och kubanska accenter, får publiken i Berlin och Dortmund här bevittna ett möte med en glödhet rytmisk exposé som mynnar ut i intensiva klimax. Gerado Núñez flamencogitarr och Ulfs jazzgitarr omges av bland annat pianisterna Ramón Valles och Chano Dominguez samt den dynamiske percussionisten Cepillo. Núñez och Dominguez svarar för huvuddelen av repertoaren, där Gil Evans Blues For Pablo och Ernesto Lecuonas Siboney finns med. I det fjorton minuter långa extranumret Calima drar saxofonisten Christof Lauer till sig publikens uppmärksamhet i sitt solo. GO
 
Emily McEwan In The Wee Small Hours [Hoob / Border] Sångerskan Emily McEwans avspända intima sång är en behaglig upplevelse. Ballader är hennes varumärke. Där möter man handplockade och inte alltför nötta melodier. Förnämlig assistans får hon här av västeråspianisten Jonas Östholm och basisten Josef Kallerdahl från Göteborg. Sammantaget är det en homogen trio som gör jazz på ett eget personligt sätt. Utöver titelmelodin serveras bl.a Never Let Me Go, Time After Time, End Of A Love Affair och filmtemat Three Coins In The Fountain. GO
 
Caecilie Norby & Lars Danielsson just the two of us [ACT / Naxos] Musikerparet Caecilie Norby (sång och slagverk) och Lars Danielsson (bas, cello och gitarr) ramar på sitt nya album in de huvudsakligen egna kompositionerna med ett par kända melodier signerade Joni Mitchell (öppningsspåret Both Sides Now) och Leonard Cohen (avslutande Hallelujah), ett grepp som trots parets fria former liksom betonar betydelsen av själva låtmaterialet här – d.v.s. i relation till improvisationens betydelse. Arrangemangen är klockrent avskalade utan att förlora sångernas essens. Mellan ovannämnda klassiker löper sömlöst såväl de egna låtarna som två Abbey Lincoln-signerade alster som Carl Nielsens Wonderous Story (översatt till engelska av John Irons). Danmark möter Sverige och ljuv musik uppstår. CO
 
Jacob Norgren Jazz Orchestra  Featuring Jonas Kullhammar [Wime Records / Border] Barytonsaxofonisten Jacob Norgren har till den här skivan kopplat samman sitt storband med tenorsaxofonisten Jonas Kullhammar. Alla melodier är komponerade och arrangerade av Jacob Norgren. Orkestern är ett intressant tillskott i den svenska storbandsfloran med den personliga stil Norgren skapat och det är inte enbart Kullhammar som levererar heta soloinsatser. Trumpetaren Jonne Bentlöv är mycket hörvärd, fräscht trombonspel kommer från Mats Äleklint, altsaxofonisten Peter Fredman är verkligen på bettet i Serendipity och trumpetaren Jonne Bentlöv är ett annat namn att lägga på minnet. Även sektionskollegan Fredrik Oscarsson ger bandet en frän klang som slår an och pianisten Mathias Lundqvist är också han ett namn att lägga på minnet. Trumspelet från Isak Andersson är energiladdat och ger musiken ett spänstigt lyft. GO
 
Fredrik Ljungkvist / Mattias Hjorth Past In Present [Kopasetic Productions / Plugged] Duon Fredrik Ljungkvist (tenor saxofon, klarinett) och Mattias Hjorth (kontrabas) har spelat tillsammans ända sedan i slutet av 90-talet, men debuterar först nu på skiva. Resultatet är inte helt oväntat både helgjutet och välmoget, men innehåller samtidigt massor av de improvisatoriska överraskningar som bara en lyhört samspelt konstellation som denna kan leverera. Musiken är – som antyds av titeln – tidlös inom jazzens ramar. Ljungkvist har de senaste åren spelat tillsammans med även Lina Nyberg, Anders Jormin, Bobo Stenson och George Riedel samt i banden Atomic, Yun Kan 5 och Yun Kan och utsågs redan 2003 av Caprice med utmärkelsen Jazz i Sverige 2004. Hjorth har även han spelat tillsammans med Bobo Stenson, men även hörts i en rad andra konstellationer och är välrenommerad även han. Tillsammans tar de avstamp i sitt förflutna och kastar sig rakt in i både nuet och framtiden. CO

Berger, Knutsson, Spering, Schultz Blue Blue [Country & Eastern / Naxos] Trumslagaren Bengt Berger, saxofonisten Jonas Knutsson och basisten Christian Spering har kamperat tillsammans i inte mindre än nitton år. Nu har bandet utökats med gitarristen Max Schultz. Den nya laguppställningen använder sig enbart kompositioner av gruppmedlemmarna,vilket ger en varierande och personlig prägel. Schultz delikata gitarrklang med nylon och stålsträngar bidrar till den relaxade stämning som växer fram. Han använder även en mandolin. Spering har också en viktig roll i kvartettens klangfärg där hans spel med stråke ger musiken en omväxlande stimulerande sfär. Knutssons ljusa saxofoner som får musiken att variera sig måste också lyftas fram. Speciellt hans närmande till den folkloristiska andan imponerar. Bengt Bergers agerande är som klippt och skuret för skivan. Han kan den här stilsorten utan och innan och hans nyanserade spel är föredömligt anpassat. I slutet av månaden inleder kvartetten en turné i Indien. GO
 
Stockholm Chamber Jazz Staffan Mårtensson / Lennart Simonsson / Jan Adefelt [Daphne / Naxos] Att kombinera klassik musik och jazz är ett vågstycke som inte alltid lyckas. Anledningen är att musikformerna har skilda strukturer. Strikt noterad musik möter improviserad musik vilket kräver mycket av parterna. En av stilarterna kan lätt hamna i ett underläge som stryper spontaniteten i spelet så att musiken enkelt uttryckt får gå på konstgjord andning. Tack och lov finns det berikande undantag! Klarinettisten Staffan Mårtensson (till vardags i Hovkapellet Stockholm), pianisten Lennart Simonsson och basisten Jan Adefelt har inte gått in i fällan. Tvärtom, de har fogat samman komponenterna seriöst utan ta till nötta klichéer. Här skapar musikernas närmanden till materialet intima vibbar. Ingen av stilriktningarna naggas i kanten och kommer på mellanhand. Albumet innehåller bl.a jazzteman som There’ll Never Be Another You, ’Round Midnight, Charlie Mingus bluesiga Nostalgia In Times Square och Quincy Jones Stockholm Sweetnin’. Folkmusikton finner man i Emigrantvisa och Visa från Rättvik. Från den klassiska melodiboken plockas Faurés Sicilienne opus 78. Bach och Lewis samsas ödmjukt i Intervention 1 Bach/Django och i Intervention 2 Eccles/Things, som har märkbara spår av Jerome Kerns All The Things You Are. Sammantaget en skiva och trio som passar flera smaklökar. GO
 
Lennart Axelsson All The Things You Are [Must Have Jazz / Naxos] Trumpetaren Lennart ”Kvarten” Axelsson från Ludvika lämnade 1974 vårt land för att spela första trumpet i schweiziska radions storband i Zürich. Senare fick han samma syssla fick han i James Lasts orkester, där han under sin tid var med om att få mer än 100 guldskivor. 1985 flyttade Lennart Axelsson till Hamburg och intog under tjugofyra år förstastämman i Norddeutcher Rundfunks Big Band. Han blev dessutom professor vid stadens musikhögskola. Axelssons kraftfulla spel har genom åren hörts med tunga namn som Tony Bennett, Ella Fitzgerald, Julie Andrew och Michel Legrand. Nu har ”Kvarten” gått i pension, men han är fortfarande en trumpetare med ett stort register, vilket här blottas i både sweetnummer och mer jazzbetonade nummer. I den första kategorin åter finns Feelings och The Shadow Of Your Smile. Jazznerven spänns i Doxy, All The Things You Are och There Will Never Be Another You. GO
 
Halperin-Nyberg Connection Slow Tiger  [Stockholm Jazz Records / Plugged] Den amerikanske saxofonisten Jimmy Halperin tillhör kategorin jazzmusiker som har den ”Tristano-ska” skolan som bas. Med andra ord botaniserar han i pianisten och innovatören Lennie Tristanos coola jazzskola som iscensattes i slutet av 40-talet. Han har även varit lierad med Tristanos adepter saxofonisterna Lee Konitz och Warne March. Nu hörs han i en skandinavisk omgivning med den drivna och skönspelande gitarristen Pål Nyberg. Basist är Robert Erlandsson. Från Danmark kommer trumslagaren Andreas Fryland. Tristanos kompositioner med intrikata linjer, framförs i en soft och smakfull stil. Trumslagarna spelade ofta med vispar – det gör Fryland utmärkt. Det gäller också Erlandssons säkra basspel. Lätt och elegant agerar kvartetten där repertoaren verkligen ligger nära den en gång i tiden så revolutionerande stilformen. Halperins ljusa toner har ett komplement i Nybergs subtila gitarr vars lyriska klang är förnämlig. Musiken har teman där Konitz, Marsh, Halperin och Nyberg står för skrivandet. Irving Berlins vackra How Deep Is The Ocean blir till en effektfull kontrast till det övriga materialet. GO
 
Thomas Fonnesbaek Where We Belong [Prophone / Naxos] Basisten Thomas Fonnesbaek kommer från Danmark och har bl.a spelat med pianisten Lars Janssons trio. Såväl Lars Jansson som trions trumslagare Paul Svanberg medverkar här. Visst anknyter musiken till Lars Janssons anda, även om flera av melodierna kommer från Fonnesbaek själv som har komponerat sju av skivans teman. Trion har gemensamt skrivit två nummer. Spelarna utgör en känsligt flexibel enhet och kan uttrycka sig i fritt spel av klass. Snabba First Improvisations Last visar ett fantasirikt spel där ett livfullt trumspel eggar och inspirerar. Fonnesbaeks basspel förstärker uppfattningen av att han kollat in Niels Henning Örstedt Pedersen noggrant och en bättre läromästare kan man inte tänka sig. GO
 
Dwayne Clemons Live At Smalls [Small Live / Dusty Grooves] 2014 flyttade trumpetaren Dwayne Clemons till Stockholm, där han ingår i altsaxofonisten Amanda Sedgwicks vitaliserande kvintett. Dwayne är född i Kalifornien, men uppväxt i Dallas. Det var där han kom in i jazzens environger. Med tiden fick Dwayne tillfälle att spela med pianisterna Barry Harris och Red Garland. Han fick också mäta sig med trumpetaren Dizzy Gillespie. 1985 flyttade han till New York. Speciellt blev klubben Smalls en hemvist, det är där skivan spelades in. Gruppen innehåller altsaxofonisten och barytonspelaren Josh Benko. Sacha Perry är pianist. Basister är Jon Roche och Murray Wall. Gruppen rundas av med trumslagaren Jimmy Wormworth. I repertoaren ryms Coleman Hawkins Bean Soup och Monks Epistrophy.   I Bud Powells snabba Down With It skär Dwayne lagrar. Wardell Grays Stoned blir en värdig final på en skiva med många plus.  Intressant är att höra Horace Silvers Roccus med Dwaynes vässade trumpet. Bandets jazzanda skall harangeras vilket avspeglas i improvisationerna. GO
 
Iiro Rantala My Working Class Hero [ACT / Naxos] Finländske jazzpianisten och komponisten Iiro Rantala ger här en solohyllning till sin hjälte John Lennon. Utöver rena solokompositioner finns här även låtar skrivna tillsammans med både Paul McCartney (d.v.s. The Beatles-låtar) och Yoko Ono. Bland melodierna finns t.ex Norwegian Wood, Imagine, Oh My Love, All You Need Is Love och Help. Rantala har utbildat sig i New York och vid Sibeliusakademien i Helsingfors. Med en personlig approach och jazzig underton får musiken en udda känslig infallsvinkel i bl.aWatching The Wheels och Oh My LoveGO
 
Müntzing / Diers Auditory (eardrum) [Kopasetic Productions / Plugged] Svenske Herman Müntzing och den danska slagverkaren Lisbeth Diers skapar improvisationsmusik, vars rytmik och ljudbilder snarare hör hemma på den elektroakustiska konstmusikens område än på jazzens fält. Utöver akustiska objekt och elektronik spelar Müntzing bl.a på sitt egenhändigt skapade tolvsträngsinstrument Flexichord, som består av strängar och pickups från två elgitarrer på ett massivt trästycke som bearbetas på olika sätt. Diers spelar inte enbart trummor, vibrafon och olika slagverksinstrument, utan i de studioimprovisationer som ligger till grund för den här produktionen spelar hon även hammerspinett – ett unikt instrument som byggdes i Danmark på 60- och 70-talet. Duons sju korta spår på denna EP låter inte helt oväntat också unikt! CO
 
Ensemble Syd Hur länge ska hon vara död? [Footprint / Naxos] Med Tomas von Brömssen och Sanna Källman som ledsagare tar Ensemble Syd, under konstnärlig ledning av Daniel Hansson, med lyssnare på en i sanning nyskapande barnproduktion baserad på Mozarts Requiem. I musikföreställningen möter Mozarts klassiska musik klezmern på ett friskt omtumlande sätt, vilket i lyhörd kombination med den starka berättelsen om en flicka vars mamma dör när hon var mycket litet förmodligen inte lämnar många i publiken oberörda. Berättelsen bygger på en fallbeskrivning av barnpsykologen Elisabeth Cleve, som bidrar med flera autentiska inslag från hennes möten med flickan. För libretto och regi svarar Åsa Mälhammar. CO
 
Thomas Tidholm & Jonas Knutsson Orsa By Night [Country & Eastern] Tidholm och Knutsson träffades en gång på en kurs i låtspel för blåsare i anslutning till Hovrastämman i norra Hälsingland och har sedan dess utvecklat den gemensamma kreativiteten via bl.a hette albumet Himlen Har Inga Hål. Med rötterna i Orsamusiken har man fortsatt grävare djupare i den konstnärliga myllan och på albumet Orsa By Night skapar man med blås, klaviatur och slagverk en ljudvärld som både grönskar och speglar vita midvinternätter. Centralt placerad ligger den av Thomas Tidholm mästerligt skrivna samt reciterade och av Knutsson lika mästerligt musikaliskt inramande slingor En ros utsprungen: ”Och nu är julen här. Nu är julen här med våren… Det är våren, det är julen, det är något helt annat.” CO
 
Carl Nielsen Works for Violin Vol. 2: Violin Concerto Op. 33 / Cecilia Zilliacus / Helsingborgs Symfoniorkester / Dirigent: Daniel Blendulf [db Productions / Naxos] Att den danske kompositören Carl Nielsen på inbjudan av Grieg komponerade stora delar av den här violinkonserten i Norge är i kombination med det faktum att vår svenske violinmästare Cecilia Zilliacus är solist säkert bara en av många orsaker som gör att musiken på det här albumet känns så stor att dess känslosvall omfamnar hela Skandinavien. I år firas 150-årsjubileumet av Nielsens födelse och den här inspelningen är en ytterst välljudande jubileumspresent – mästerligt framförd i en vackert öppen ljudbild. Utöver violinkonserten innehåller albumet även dussinet andra Nielsen-kompositioner, där Zilliacus sköna toner förgyller och förhöjer. CO

 

Anna Lindholm

SPELLISTA: The  Trustful Hands [Wagram / Bertus], Vånna Inget Krockade Bilar [Heptown], Vånna Inget Allvar [Heptown], Jacle Bow Miss Molly (Soundcloud)The Glorias Teenage Heartbreak [Digi North], Flora Cash Save Me [Icons Creating Evil Art / Playground], Illial Blow, Helt Off Le feat. Promoe [Universal Music], Clabh Suicide Machine [C.L.A.B.H], Adna Beautiful Hell (Eternal Death Remix) [Despotz / Playground], Adna Living (Death Rattle Remix) [Despotz / Playground], Ripple & Murmur Peaches [Havtorn], Vulkano Smiley Faces [INGRID], Pale Honey Youth [Bolero], Saturday, Monday Late feat. Newtimers & Ji Nilsson [Despotz / Playground], Nicole Sabouné Lifetime [Woah Dad!], Vera Vinter Norrmalmstorg [Bjärka], Emmecosta Untied live @ Live at Heart, Pet Shop Boys It's a Sin / Live @ Way Out West, Hello Saferide The Quiz / Live @ Stockholm Music & Arts, Emmylou Harris Love Hurts / Live @ Way Out West


Johannes Räiha

SPELLISTA: Noonie Bao Pyramids [2many freckles], Björk Tri Angle Records Birthday set (Mixtape), Angel Haze Babe Ruthless [Republic / Island], Susanne Sundfør / Live @ Way Out West, Laleh Speaking Of Truth (Orchestrated) [Warner Music], Lecaudé ft. Emily Harvey Blue Veins, Four Tet Morning Side [Text Records], Nils Frahm Our Own Roof [Erased Tapes Records], The Dø Dust It Off [Get Down], Tina Refsnes Upside Down Clouds [Vestkyst Records], Tame Impala The Less I Know The Better [Modular Recordings]
Claes Olson: En redaktörs eftertankar...

En bistert gråkall morgon i februari, vintern 1999, flög jag till Norge för att tillsammans med Tony Wilson, den legendariske grundaren av det i all bemärkelser höggradigt independent drivna och agerande skivbolaget Factory Records, invigningstala på by:Larm i Stavanger.
Tony Wilson var sedan flera år tillbaka en både älskad och kultförklarad branschlegendar. Att hans planerade fem minuter korta öppningsanförande utvecklades till en halvtimme lång hyllning till det fysiska ljudbärarformatet (”…people will always need physical objects!”) och The Hollies 60-talshits gjorde ingenting. Tony Wilson var – även när han i relation till musikbranschens tidsaxel framstod som hopplöst frånåkt – en fritänkare. En förebild och hjälte 
Factory Records katalognummer omfattade allt från affischen för bolagets första klubbgig i Manchester i maj 1978 (FAC1 – med bl.a Joy Division, The Durutti Column och Cabaret Voltaire på scenen) till anteckningsblock, en äggklocka (!), Joy Divisions klassiska debutalbum Unknown Pleasures (FAC10), Stockholm Monsters, en hink, en julskiva med Sex Pistols-intervjuer, klubbnålar, en frisörsalong, en katt, tv- och radioprogram, Manchester-klubben The Haçienda och bolagets vackert Pete Saville-designade logo. Med mera, med mera, med mera… Att det lilla skivbolaget COMEDIA har en katalognummerserie som för närvarande löper från COM1 (Brynäs Hockey-singeln Guldet kom hem till slut) till COM80 (neo-punkarna Comminors Dexter) är förstås ingen slump. Att Factory Records gick mer back ju mer man sålde av bolagets bästsäljande utgåva – New Orders miljonsäljande 12”-singel Blue Monday - är en annan parallell till min egen verksamhet….
Att det mesta så småningom gick käpprätt åt helvete för Factory Records så fort det kom att handla mer om pengar, mindre independence och dyrare rekreationsdroger var inte så konstigt. Så brukar det vara.

När jag tillsammans med vännen Lars Nylin sommaren 2007 var på Tempodrom i Berlin för Lou Reeds konsert Berlin (hans makalösa konceptalbum från 1973) så berättade min engelske vän Steve Redmond att Tony Wilson låg döende i cancer – liksom hans fru. Och hund! När jag några veckor senare (10 augusti, för att vara exakt) gick av scenen och slog på min mobil efter en spelning på Gävle Cityfest, så kom det ett sms från Redmond som berättade att en av invigningstalarna på by:Larm 1999 hade somnat in för gått.
Efter att tidigare ha hyllats av bl.a The Durutti Column har Tony Wilson i sommar fått den allra, allra finaste epitafium – Mike Garry & Joe Duddell - St Anthony: An Ode to Anthony H Wilson. Musiken är en suggestiv mix av Steve Reich, Lou Reed och… allt spännande Factory Records stod för. Texten – som i videon framförs visuellt av bl.a … (nej, se videon och räkna hur många artister, musiker och branschikoner ni själva känner igen!) – är även den ett mästerverk. Liksom själva videon. Ett mästerverk tillägnat en mästare.

SE: Mike Garry & Joe Duddell St. Anthony: An Ode to Anthony H Wilson https://www.youtube.com/watch?v=3cYNI8s_vo4
LÄS: Bosse Skoglund, Bill Öhrström, Marie Selander, Bengt Beche Berger, Kenny Håkansson, Anita Livstrand, Eva Sonesson, Sammi Nummelin, Örjan Terje (m.fl) Musikerminnen - Svenska musikers egna beröttelser [Eldscript Förlag]

LYSSNA PÅ: Dungen Åk dit [Smalltown Supersound], Ane Brun Directions [Balloon Rang / Universal Music], Emmacosta Brontos [IIcons Creating Evil Art / Phonofile], Adna Run Lucifer [Despotz / Playground], Flora Cash This Breeze [Icons Creating Evil Art], Keith Richards Robbed Blind [Republic Records], Jacle Bow Suit Yourself [Soundcloud], Thåström Kom med mig [Razzia], Duke Ellington & His Orchestra Afrique (take 2, The Conny Plank Sessions) [Groenland], Thomas Tidholm & Jonas Knutsson En ros utsprungen [Sountry & Eastern], Fredrik Ljungkvist & Mattias Hjorth Presley Left Town [Kopasetic Records / Plugged], Mårten Lärka Robot [M,Otion], Bitchin' Bajas (allt), Arvo Pärt (allt) 
GRÄM ER (om ni missade): Adna (Live at Heart), Emmacosta (Live at Heart), Flora Cash (Live at Heart), Adora Eye (Live at Heart), Jacle Bow (Live at Heart), Gunnar Danielsson (Live at Heart), Dimpker Brothers (Live at Heart), Thåström (Stockholm Music & Arts), José Gonzáles (Stockholm Music & Arts), James Blake (Popaganda), Seinabo Sey (PSL 50 år @ Fotografiska / Stockholm)…

SIMBA - Swedish Independent Music Business Alternative
Chefredaktör & ansvarig utgivare: Claes Olson, claes@simbasweden.se
Redaktör: Anna Lindholm, anna@simbasweden.se 
Redaktionschef: Johannes Räihä, johannes@simbasweden.se
Medarbetare: Linn Linderson, Amanda Friberg, Göran Olson, Veronica Lagerman Lindblom, Joakim Demiri, Olle Hägg, Malin Jonsson, Nina Johansson (fotograf), 
 
Idag svarar de tre stora majorbolagen Sony, Warner och Universal Musics distributionsnät för ungefär 97,5 procent av all musikförsäljning i Sverige. Det innebär att de oberoende svenska musikproducenterna bara har en marknadsandel på ungefär 2,5 procent. Samtidigt svarar de som arbetar med Sveriges alla oberoende musikbolag tillsammans för betydligt större och mer mångfaldig musikproduktion än de tre majorbolagen. De oberoende bolagen är därför oerhört  viktiga och långt mer betydelsefulla än vad statistiken ger intryck av.

SIMBA – Swedish Independent Music Business Alternative, har som ambition att skapa en motvikt i syfte att balansera det stora missförhållandet på musikmarknaden. SIMBA kommer såväl i sitt svenska som sitt engelskspråkiga internationella nyhetsbrev helt att fokusera på independentscenen och arbeta mot  utlandet för att sprida kunskap och intresse för den oberoende musikbranschens arbete och musik.


SIMBA publiceras av Claes Olson Media
SIMBA c/o Claes Olson Media, P.O. Box 35037, SE-100 27 Stockholm, Sweden
Besöksadress: Idungatan 8, Stockholm

mail@simbasweden.se
www.simbasweden.se