Copy

Skabelon nyhedsbrev

View this email in your browser

Hej <<Fornavn>>
 

Banestatus
På trods af den megen regn er det stadig muligt at spille på banen, og det er også tilladt at køre med golfvogne, men der opfordres til, at der nu bruges bærebag for at skåne græsset/banen mest muligt. 
Man skal være opmærksom på, at der er nogle tee-steder der er blevet flyttet.
Banepersonalet er her den 1. december gået på ferie/afspadsering, dog vil Lanny og Brian være på banen nogle få timer hver anden uge for at bekæmpe muldvarpe.
Når der kommer frost, må der ikke spilles til sommergreen. Vintergreen er etableret.


Klubhuset
Som nævnt oven for, så er banepersonalet ikke tilstede de næste 3 måneder, og derfor vil der heller ikke være nogen til at åbne og lukke klubhuset på hverdage og weekender.
Derfor skal der endnu engang opfordres til at være opmærksom på alarmsystemet. HUSK at slå det fra og til i nøgleboksen, når man går ind og ud. Døren ved toiletgangen skal holdes aflåst.
Der skal endvidere opfordres til at alle deltager i at holde rent i klubhuset her i vintermånederne. Der står kost og fejebakke i køkkenet!


Masterplan
Så er det den tid på året, hvor det er muligt at fremsende forslag til masterplanen, så bestyrelen kan få dem behandlet og indskrevet, så den er klar til fremlæggelse på den kommende generalforsamling den 26. februar 2020.

Venlig hilsen
Gert Meyer Madsen
Formand


 

 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2019 Halsted Kloster Golfklub, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp