Copy

Hej <<Fornavn>>

Banestatus
Den milde vinter gør, at banen faktisk står ret godt og det er muligt at spille golf, dog skal man være indstillet på, at det kan være svært at finde sin bold, da græsset fortsat gror, og man skal være opmærksom på, at der er et par tee-steder der er flyttet, lige som hul 14 er omlagt, så der slås ud fra det tidligere hvide tee-sted, og green er det tidligere hvide tee-sted for hul 15.
Der vil en af dagene bliver sprøjtet på alle green for skimmelsvamp.


Sponsorer
Sponsorudvalget er påbegyndt fornyelse af de sponsorater klubben har, og der er nogle, som ikke længere ønsker at forny deres sponsorat.
En af disse er ejendomsmægler Estate, som i 2019 har været sonsor på hul 15. De ønsker ikke at forlænge dette sponsorat, men beholder deres plads på driving range. Istedet har Estate tilbudt at donere kr. 5.000,- til klubben, hvis et af vore medlemmer sælger deres hus gennem dem. Der vil blive opsat nogle kort i klubhuset, og ønsker man at sælge sit hus, så tag et kort og aflever det til Estate, og gennemføres handlen, får klubben kr. 5.000,-
Jeg vil gerne på klubbens vegne opfordre medlemskredsen til at benytte denne mulighed, hvis man går med hushandel tanker.
Vi har en række sponsorpladser der er ledige, og jeg skal opfordre alle til at være med til at finde nye mulige sponsorer. Har man et kendskab til en mulig kommende sponsor så send en mail til vor sponsortovholder på kbfalle@youmail.dk

Bagskabe
Da vor tidligere bagskabsadministrator desværre ikke er blandt os mere, så er administrationen af bagskabe blevet placeres i sekretariatet hos Yvonne Sylow Madsen. Yvonne kan kontaktes på sylow@youmail.dk eller telf. 23920784.

Klubhuset
I vor cafe i klubhuset er der flyttet lidt rund på køleskabene, og der er nu et køleskab med glaslåge, hvor der er med specielle øl og vin. Betaling for de drikkevarer der er i dette skab skal ske ved at lægge penge i pengekassen på disken.
I den forgangne uge er der blevet gjort grundigt rent, og jeg skal opfordre til at at feje efter sig, hvis der er kommet snavs på gulvet.

Generalforsamling
Der skal lige erindres om, at den årlige ordinære generalforsamling afholdes den 26. feberuar 2020 kl. 19.00 på Halstedhus Efterskole i samlingssalen.
Har man forslag til generalforsamlingen kan disse sendes til klubben på klubbens mail info@halstedklostergolfklub.dk
Regnskab og fuldmagtsblanketter vil blive fremlagt i klubhuset inden generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Gert Meyer Madsen
Formand


 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2020 Halsted Kloster Golfklub, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp