Copy

Hej <<Fornavn>>

Dato for generalforsamling 2020
På bestyrelsesmødet i går blev det besluttet, at næste ordinære generalforsamling vil sted den 26. februar 2020 kl. 19.00
Noter venligst datoen og nærmere information følger.


HUSK det nu!!!
Her i Nyhedsbrevet er der rigtig mange gange blevet opfordret til, at man reservere tid på banen, når man vil ud og spille, og også husker at bekræfte tiden på Golfbox automaten, eller på mobilen. Og hvorfor så det?
Klubben skal hvert år indberette til DGU, hvor mange runder der er gået på banen i løbet af året, og det kan vi kun gøre, hvis alle husker at reservere og bekræfte. Når dette ikke sker, og det gør det, så kan vi kun gætte et tal.
Et andet argument er hensynet til greenkeeperen. Forleden dag ville han sprøjte gift på banen for stankelbenslarver, og det kan kun gøres, når der ikke er spillere på banen. Efter Golfbox, var der ikke spillere på banen, og sprøjten blev gjort klar. Imidlertid viste det sig, at der var 5 spillere på banen, og greenkeeperen måtte pakke sprøjten sammen igen!!!!
I det hele taget er det godt, at man kan se, at banen bliver brugt, og hvornår der er ledig tid, dette ikke mindst af hensyn til greenfee gæster.


Tøm din bag
Sæsonen er så småt ved at være slut, og mange bags er sat i hi for vinteren i bagrummene, og i den forbindelse skal der opfordres til, at man sørger for at tømme baggen for spiselige ting. Mus bliver tiltrukket og de efterlader ekskrementer der lugter og er ulækre.
Der vil nu blive sat mussefælder op i bagrummene, men det vil være en stor hjælp, hvis der ikke er noget spiseligt for musene i rummene.


Alarm i klubhuset
Den 1. december går greenkeeperen og hans medhjælpere på afspadsering og ferie i 3 måneder (december, januar og februar), og derfor er der ikke nogen til at åbne og lukke klubhuset.
Hvis man vil ind i klubhuset, skal man derfor sikre sig, at alarmen bliver slået fra i nøgleboksen, den røde pære skal skifte til grøn, inden døren åbnes. Når man forlader klubhuset igen, så skal alarmen sættes til igen.
Det kan oplyses, at hver gang der går en alarm, og vagtselskabet rykker ud, så får klubben en regning på kr. 1500,-
Nogen tænker måske, at det ikke er nødvendigt at slå alarmen til igen, fordi man kommer tilbage efter en runde golf og skal ind igen for at få noget at drikke. MEN det skal man, idet der kan komme uønskede gæster i den periode man ikke er tilstede.

Støt vore sponsorer
Vi har haft en pæn sponsorstøtte i 2019, og sponsorudvalget skal så småt til at tænke fornyelse af sponsor kontrakter for 2020. Alt andet lige, så er det nemmere at få en fornyelse, hvis sponsoren kan se, at det giver noget tilbage at støtte klubben. Så derfor skal bestyrelsen opfordre medlemskredsen til at støtte vore sponsorer, når der skal foretages indkøb.
Vi har en del ledige sponsorater på parkeringspladsen og også på banerne, og dem skal vi gerne have afsat i 2020. Så hvis der er medlemmer der har forslag til nye sponsorer, hører vi gerne herom.

Rabatordning for Flexmedlemmer 
Bestyrelsen drøftede på sit møde den rabatordning, der er for flexmedlemmer. Der har indtil nu været sådan, at flexmedlemmer har kunne købe et 10 turskort til 18 huller, eller 20 ture på 9 huller. Prisen for et sådant kort er kr. 2.000,-
Bestyrelsen har besluttet at ændre ordningen sådan at ægtepar/samlevere (samme adresse) kan dele et rabatkort. Det vil være gældende fra den nye sæson.

Banestatus
Den megen regn har sat sit præg på banen, og banepersonalet har ikke kunne køre med maskinerne på banerne, og det er tvivlsomt, om det i det hele taget kan lade sig gøre mere i indeværende år. Det kan betyde, at græsset nogle steder vil være lidt langhåret hele vinteren, hvilket vintergolferne nok ikke vil være så glade for. Det er ikke af ond vilje fra greenkeeperen, men alene af hensynet til banen. 

Afsluttende skal det nævnes, at det er tilladt at tage enkost og feje i klubhuset, hvis man finder snavs på gulvet. Der er ikke rengøring i klubhuset i vintermånederne. Tak for hjælpen 


Venlig hilsen
Gert Meyer Madsen
Formand


 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2019 Halsted Kloster Golfklub, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp