Copy

Hej *| FNAME|*

O.B.S Kontingentopkrævning !!!!!
Klubben har været nødsaget til at skifte til et ny økonomisystem, da det tidligere ikke længere kan anvendes.
En konsekvens af skiftet er, at den kommende kontingent betaling skal ske via det tilsendte indbetalingskort. Den tidligere tilmelding til PBS er ikke længere gældende, så derfor skal alle medlemmer tilmelde sig til PBS igen. 
De nødvendige oplysninger for at tilmelde sig PBS fremgår af indbetalingskortet. 
Der er stadig enkelte medlemmer, som ikke har haft tilmeldt sig PBS. Vi skal på det kraftigste opfordre hele medlemskredsen til at melde sig til PBS, da det ellers giver vor kasserer et stort ekstra arbejde.
Det nye økonomisystem giver mulighed for at opkræve gebyr, hvis man ikke er tilmeldt PBS. Det er tidligere besluttet, at vi vil opkræve gebyr for manglende tilmelding, men det er bare ikke blevet gjort i det gamle system. Det vil ske nu!!


Venlig hilsen
Gert Meyer Madsen
Formand


 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2021 Halsted Kloster Golfklub, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp