Copy

Skabelon nyhedsbrev

View this email in your browser

Hej *| FNAME|*
 

Generalforsamling udsat
 
Som tidligere meddelt, så er det ikke muligt at afvikle den ordinære generalforsamling den 24. februar 2021 på grund af forsamlingsforbuddet.
Hvornår det så kan lade sig gøre vides endnu ikke, så derfor udsætter vi afholdelsen indtil videre. Når det igen er muligt at samles, så vil vi afvikle den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne. Det betyder at de tidsfrister med mere, der er anført i vedtægterne, vil være gældende.
Rent foreningsjuridisk, så vil den nuværende bestyrelse fungere som en "forretningsbestyrelse" og agere i henhold her til.
Når bestyrelsen har fastsat ny dato, vil den blive udmeldt.

Golfhæftet
I lighed med tidligere år, vil det være muligt for medlemskredsen at bestille Golfhæftet gennem klubben, og dermed støtte klubben økonomisk.
"Golfhæftet" har igangsat en kampagne fra og med i dag mandag den 25. januar 2021 til og med den 7. marts 2021, hvor man får "Plus" med i købet. Prisen er kr. 450,-
Plus betyder, at man kan spille den samme bane flere gange på nogle bestemte tidspunkter.
Man kan sende en mail til info@halstedklostergolfklub.dk med oplysning om følgende:
Navn
DGU-nr.
Mailadresse

Når bestillingsfristen udløber, bestiller klubben Golfhæftekort hjem og betaling sker så ved at overføre beløbet til klubbens konto. Mere herom når tid er. 

Venlig hilsen
Gert Meyer Madsen
Formand
 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2021 Halsted Kloster Golfklub, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp