Copy

Hej * | FNAME|*

 
Kære medlemmer af Halsted Kloster Golfklub
Når I næste gang skriver scorekort ud fra terminalen i klubhuset vil I registrere, at teestederne har fået en ny angivelse. I stedet for en farve angives teestedet nu med et tal.
Tallet er ganget med 100 hullets længde i meter fra det aktuelle teested dog rundet ned til nærmeste heltal.
Der er også tilføjet 2 nye teesteder og banen kan derfor spilles med 4 forskellige længder, der er angivet som 58, 52, 49 og 40. De præcise længder fra de enkelte teesteder er 5.874m, 5.268m, 4.944m og 4.030m.
Banen er i øvrigt ikke ændret og kan spilles på vanlig vis.
Hvorfor nu det?
De fleste baner i ind- og udland er gået over til tal i stedet for farve og DGU mener det er en god ide uden dog at gøre det til en anbefaling.
Den primære årsag ligger gemt i ønsket om at spille en given bane fra det teested og med den længde, der passer en bedst – frem for at være låst af forestillingen om teesteder for kvinder og mænd.
Det åbner op for at erfare banen ikke som én, men fire forskellige baner. Har man givet sig selv den oplevelse at spille banen fra andre teesteder en det vanlige, har man også oplevet en ny variation og et behov for at tænke anderledes.
Der vil snarest blive ophængt de tilhørende konverteringstabeller i klubhuset og rettet i de tilsvarende på klubbens hjemmeside. De nye konverteringstabeller ændrer ikke i antallet af slag på banen.
Det kan dog allerede nu proklameres, at konverteringstabellerne vil have en kort levetid, da DGU snarest vil besøge banen med henblik på at tilpasse den gældende rating til den nuværende opsætning af banen.
Vi nærmer os i øvrigt hastigt det tidspunkt, hvor forholdene på banen er sådan, at indberetning af scorekort for hver eneste runde stærkt må anbefales, for at det nye handicapsystem WHS kan give et retvisende handicap. Som bekendt er det nu sådan, at handicappet er gennemsnittet af de 8 bedst scorer ud af de sidste 20 indberettede.
I ønskes gode dage på banen
På Handicap- og baneudvalgets vegne
Bjarne Hansen
 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2021 Halsted Kloster Golfklub, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp