Copy
  

Nieuwsbrief │ januari 2016

Met deze Nieuwsbrief, die eens per kwartaal verschijnt, houden wij u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van Werkendam Maritime Industries (WMI). De gemeente Werkendam, de provincie Noord-Brabant en het maritieme bedrijfsleven in Werkendam trekken gezamenlijk op als het gaat om de promotie van het maritieme cluster en het leggen en onderhouden van verbindingen tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers.

Groei
2015 was een uitstekend jaar voor de haven van Werkendam: ten opzichte van 2014 is het aantal schepen dat de haven heeft bezocht, met 13% gegroeid.

Nieuw
2016 is ook goed van start gegaan en staat in het teken van 'nieuw': nieuwe klanten die de haven van Werkendam voor bouw, reparatie en onderhoud weten te vinden, een nieuw bedrijf dat zich in de Werkendamse haven heeft gevestigd én 3 nieuwe leden voor de vereniging WMI. Opvallend zijn de prachtige nieuwe opdrachten die de Werkendamse ondernemers hebben weten binnen te halen, zoals de bouw van 15 binnenvaarttankers, 2 ro/ro schepen, een bijzondere refit van een DCV en veel orders voor de installatie van energie besparende roeren. Kortom: er heerst veel dynamiek in de haven van Werkendam!

ONDERNEMERS www.concordiagroup.nl
 
Concordia Group bouwt 2 ro/ro schepen voor Siemens
Concordia gaat twee roll-on/roll-off schepen bouwen en exploiteren voor de Siemens Windpower and Renewables Division. De schepen zijn speciaal ontworpen voor het transport van rotorbladen en behuizingen voor windturbines en zullen gaan varen tussen productie- en installatielocaties in Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië. Siemens verwacht dankzij de innovatieve schepen een kostenreductie van 15-20 procent te behalen omdat het ro/ro-concept (laad-)kranen overbodig maakt. Het eerste schip zal naar verwachting in september 2016 in de vaart genomen worden. 


 www.vekagroup.nl
 
VEKA Group bouwt 15 binnenvaarttankers voor Shell
De VEKA Group heeft de opdracht gekregen voor de bouw van vijftien dual-fuel binnenvaarttankers. Plouvier Transport gaat de schepen inzetten voor Shell Trading Rotterdam en heeft daarvoor een charterovereenkomst voor een lange termijn afgesloten. De schepen gaan hoofdzakelijk varen op Liquefied Natural Gas (LNG) in de ARA-regio en op de Rijn. De casco’s worden gebouwd op de VEKA-werf in Plock (Polen) en worden  afgebouwd op de werf in Werkendam. De schepen worden binnen 27 maanden gebouwd en geleverd.
Hoogendoorn timmert op zee
Hoogendoorn MBI werkt  in opdracht van Heerema aan de refit van een deel van de accommodatie van de Balder.  De Balder is een 'deepwater construction vessel' (DCV) en vaart in 5 weken van Mexico via de Azoren naar Rotterdam. Tijdens deze reis verzorgt Hoogendoorn met enkele onderaannemers de sloop en opbouw van een deel van de accommodatie. Het gaat om wanden, vloeren, deuren, plafonds en meubilair plus isolatie, elektra, HVAC, sanitair, leidingwerk en de stoffering. Een bijzondere opdracht, die een perfecte voorbereiding vereist.
www.hoogendoorn-mbi.nl
Shipdelivery op Curaçao door rederij Kornet
Rederij Kornet heeft in opdracht van Holland Shipyards een bijzondere shipdelivery mogen verzorgen. Het ging om de innovatieve sleepboot Eddy 1 (30,30 m lang, 65 ton bollard pull), die van Hardinxeld-Giessendam naar Curaçao gebracht is. De 5 weken durende reis ging na uitgebreide voorbereidingen zoals schoonmaken, installeren, provianderen en zeeklaar maken van start. Door de juiste communicatie, coördinatie en vooral dankzij de deskundige bemanning is Eddy 1 veilig in de haven van Willemstad afgeleverd.


  www.blommaertalu.com
Blommaert levert luiken aan Anaconda
Blommaert Aluminium Constructions, bekend van o.a. aluminium luiken, stuurhuistrappen, masten en gangways,  heeft onlangs het koppelverband Anaconda voorzien van aluminium scheepsluiken van het type Friesche kap. De Friesche kap luiken vormen samen met de bijbehorende hydraulische luikenwagen een ideale combinatie om de luiken zorgvuldig te verplaatsen en te stapelen zonder dat de ruimopening kleiner wordt. De nieuwe eigenaar van de Anaconda heeft gekozen voor een kostenefficiënte en duurzame oplossing: tweedehands luiken, die door Blommaert passend gemaakt en in gebruik gesteld zijn.
Nieuw bedrijf in Werkendam: CCM3
Het Werkendamse cluster is een bedrijf rijker: CCM3, dat gespecialiseerd is in het vloeistoffen-management aan boord van schepen. CCM3 focust zich op drie segmenten:
  • Piping & Construction
  • Pompen & Supplies
  • Ballast Water Treatment System
Meer informatie: Ceylan Düzdüsen 06 83 52 63 26 en Johnny Brinkman 06 83 52 63 27 

ONDERWIJS

Leergang HBO Drechtsteden/Nyenrode: Effectieve businessmodellen
HBO Drechtsteden gaat een bijzondere samenwerking aan met de bekende Nyenrode Business Universiteit. In mei 2016 start de leergang “Effectieve Businessmodellen" die bestaat uit zes masterclasses, gegeven op locatie van HBO Drechtsteden in Dordrecht. Mensen kunnen met problemen en kansen uit hun eigen onderneming aan de slag om zo nog succesvoller te worden met hun bedrijf. Zij gaan aan het werk met de leergang en worden begeleid door topdocenten van Nyenrode.  WMI-leden komen in aanmerking voor een korting van 10%. Meer informatie: pbalde@davinci.nl.

 
WERK-safari’s
In het streven om de jeugd meer in contact te brengen met techniek én met de bedrijven in Werkendam worden er  in WMI -verband ‘WERK-safari’s georganiseerd. Diverse WMI-leden ontvangen leerlingen van groep 8 en laten hen zien hoe leuk het is om met techniek te werken. Bedrijven in/rond Werkendam die ook graag een groep zouden willen ontvangen en rondleiden kunnen zich aanmelden bij de programmamanager van WMI.

OVERHEID


 
Bezoek Commissaris van de Koning
Onder begeleiding van het Werkendamse college van burgemeester en wethouders bracht Prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk,  commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, een werkbezoek  aan Werkendam. Na een inleiding door WMI volgde een rondleiding door het bedrijf van WMI-lid Voordendag van der Stelt B.V. De commissaris en het college hadden veel belangstelling voor ultramoderne lasersnijmachines én BOL- en BBL-opleidingen die het bedrijf faciliteert. Meer informatie: www.voordendagvanderstelt.nl (inclusief 3 nieuwe bedrijfsfilms).

 
Afscheid wethouder Van der Ven
De heer Peter van der Ven heeft als wethouder afscheid genomen van de gemeente Werkendam. Hij was in zijn hoedanigheid als portefeuillehouder Onderwijs betrokken bij  de lancering van het project Werkendam Maritime Industries en een gewaardeerd lid van de Stuurgroep Werkendam Maritime Industries.  WMI is de heer Van der Ven erkentelijk voor zijn visie, inbreng en inspanning en wensen hem voor de toekomst alle goeds. De heer Van der Ven wordt opgevolgd door de heer John Bakker.

ONDERNEMERS (vervolg)

Easyflowroeren De Waal op lijst Green Award
Green Award Binnenvaart, het keurmerk dat schonere en veiligere schepen certificeert, heeft de brandstof besparende Easyflow-scheepsroeren van De Waal opgenomen in de lijst van mogelijke maatregelen voor de reductie van brandstofverbruik en emissies. Een Easyflow-roer levert punten op, wat mee kan helpen een bepaald niveau binnen Green Award te halen. Een schip met een Green Award krijgt 5-30% korting op het havengeld in 17 havens in België en Nederland. De Waal heeft het druk met het ombouwen van bestaande schepen, er is inmiddels een wachtlijst.

www.dewaalbv.nl
Containervervoer per tjalk
Onlangs vervoerde de Werkendamse  tjalk “Vertrouwen” met behulp van trekpaarden twee containers langs het Brabantse Wilhelminakanaal. De tjalk is door vrijwilligers van de Coöperatie Vertrouwen en met hulp van leden van WMI gereed gemaakt om weer als vrachtschip te fungeren. Hiermee wordt de verduurzaming van transport over water verder onder de aandacht gebracht en worden inkomsten voor onderhoud gegenereerd. Binnenkort wordt er een mast met zeil op de tjalk geplaatst, waardoor het schip weer zeilend lading kan vervoeren.  Zie hier een video over de "Vertrouwen". www.cooperatie-vertrouwen.nl
Turkse scheepsbouwers op werkbezoek
Op verzoek van branche organisatie Netherlands Maritime Technology verwelkomde het Werkendamse cluster een groep scheepsbouwers uit Turkije. Na een presentatie over WMI volgde een rondleiding bij De Waal en Hoogendoorn MBI. De scheepsbouwers wilden alles weten over het project WMI en waren geïnteresseerd in de wijze waarop er binnen Werkendam wordt samengewerkt. Met name de schepenlift van De Waal en het innovatieve machinepark van Hoogendoorn oogstten veel bewondering.

AGENDA

   11 februari 2016              
   18-19-20 maart 2016          
   24-25-26 mei 2016   
   2 juli 2016          
3D-printing conference, Rotterdam
Open Scheepvaartdagen, Antwerpen
Maritime Industry, Gorinchem
Open Havendag, Werkendam

WMI LEDEN

Drie nieuwe leden
Werkendam Maritime Industries verwelkomt de volgende nieuwe leden:
Rederij Chr. Kornet & Zonen | Kustvaart, transport, shipdelivery | T 0183 67 99 70           
  Euro Offshore B.V. | Werkboten, reddingsboten, ribs | www.eurooffshore.com
CCM3
  • Piping & construction
  • Pumps & supplies
  • Ballast water Treatment Systems
        M 06 83 52 63 26 
        M 06 83 52 63 27 

 
  De 34 leden van Werkendam Maritime Industries:

 

 

Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Facebook
Facebook
Copyright © 2016 Werkendam Maritime Industries (WMI).

U krijgt deze Nieuwsbrief omdat u een contact van WMI bent. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Karin Struijk, programmamanager Werkendam Maritime Industries.

Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) West-Brabant.

uitschrijven     wijzigen