Copy
  

Nieuwsbrief april 2015

Met deze Nieuwsbrief, die eens per kwartaal verschijnt, houden wij u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van Werkendam Maritime Industries. De gemeente Werkendam, Provincie Noord-Brabant en het maritieme bedrijfsleven in Werkendam e.o. trekken gezamenlijk op als het gaat om promotie van het maritieme cluster en het leggen/onderhouden van verbindingen tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers.

Meer (zee)schepen in haven Werkendam

Het gaat goed met de haven van Werkendam. De havenmeesters registreerden in het eerste kwartaal van 2015 een opmerkelijke groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. Werkendam, gelegen aan een van Europa’s belangrijkste hoofdtransportassen, verwelkomde meer binnenvaartschepen voor reparatie en onderhoud én ontving ook meer zeeschepen. Een voorbeeld is de UP Coral, zij kwam haar kraan ophalen bij de samenwerkende Werkendamse leveranciers Concordia Group en TMS Technical & Maritime Services b.v. Laatstgenoemd bedrijf heeft de kraan ook ontworpen en gebouwd.

ONDERWIJS

Duurzaamheidsfabriek

Wethouder De Jong en wethouder Van der Ven brachten een bezoek aan de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. In gezelschap van het college van bestuur van het Da Vinci College, leden van OV De Bruine Kilhaven en Werkendam Maritime Industries namens zij kennis van de mogelijkheden die de Duurzaamheidsfabriek biedt voor innovatieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

WMI WERK-safari's basisscholen

Leerlingen van groep 8 van de Burg. Sigmondschool in Werkendam gingen op WERK-safari bij Machinefabriek Voordendag Van der Stelt en de leerlingen van OBS De Regenboog in Dussen waren te gast bij Tibo-Veen Installatietechniek. Door enthousiaste rondleiders werden de kids in contact gebracht met techniek. Ook konden ze werkstukjes maken: ze gingen naar huis met kangoeroes uit de lasersnijmachine van Voordendag en een bij Tibo gemaakte smartphonehouder.

Koppelkansen voor lokale studenten/bedrijven

Het Center4learning-Entrepreneurship start in juni met het project Learn4Succes. HBO/WO-studenten uit het Land van Heusden en Altena worden gekoppeld aan bedrijven in de regio voor een dag(deel) per week gedurende 4 jaar.

Indien de student in 4 jaar zijn/haar opleiding afrondt, wordt als beloning een jaarcontract aangeboden. Eind juni 2015 worden studenten tijdens een pitchavond aan bedrijven gekoppeld. L4S helpt het lokale bedrijfsleven door jonge hoogopgeleide werknemers aan hen te binden. Meer informatie: C4L-E, Leny van der Ham, 06 33843766.

ONDERNEMERS

Bijzonder schip voor West-Afrika

Instalho/Holland Shipyards leverde landing craft vessel Celestine op. Het bijzondere schip is uitermate geschikt om in ondiepe wateren te varen dankzij de beperkte diepgang én de drie grote ‘buitenboordmotoren’. Deze kunnen, als het schip op snelheid is, opgetrokken worden zodat het schip over een zandplaat kan 'surfen' om in dieper water te komen. De Celestine is op eigen kiel onderweg naar Gabon, waar het ingezet gaat worden voor het transport van materieel voor de exploratie van olievelden. Onder regie van hoofdaannemer Instalho/Holland Shipyards leverden 8 Werkendamse (WMI-) bedrijven grote en kleine bijdragen aan de realisatie van het schip.

Binnenvaarttankers van VEKA voor België en Duitsland

VEKA Shipbuilding leverde mts. Chopin en mts. Milly op

Mts. Chopin is een tanker van 86 meter lang, 11,45 breed en een diepgang van 3,80 meter. Het schip heeft een laadvermogen van 2.100 ton, verdeeld over 7 ladingtanks. Het schip vaart onder de Belgische vlag,  kan stookolie, gasolie en diesel vervoeren en zal ingezet worden voor het bunkeren van zeeschepen.

Het mts. Milly meet 86 x 9,60 m en telt 1.505 ton. Het heeft vijf tanks die goed zijn voor een gezamenlijke inhoud van 1.800 m3. Het schip is geschikt voor het vervoer van lichte chemische en minerale producten en vaart onder de Duitse vlag.

Pallet Shuttle Barge België

Vlaamse minister Ben Weyts doopte Pallet Shuttle Barge Zulu 02: een innovatief concept voor het vervoer over water van pallets en bigbags. Eén schip, met eigen kraan, heeft een vervoerscapaciteit die vergelijkbaar is met 10 vrachtwagens. Zulu 02 is net als Zulu 01 in Antwerpen gebouwd met bijdragen van drie ondernemers uit Werkendam: Oonincx Scheepsonderhoud BV, Cornet Service BV en De Waal BV. 

Container duwbak Paraguay
Concordia del Paraguay heeft succesvol een 1.100 ton container duwbak te water gelaten bij scheepswerf Aguape in Ascuncion, Paraguay. Dit was de tweede keer in Paraguay dat een vaartuig met behulp van airtubes te water wordt gelaten. Deze techniek is veiliger en sneller dan een traditionele tewaterlating. Concordia del Paraguay is onderdeel van de Concordia Group uit Werkendam.

Watergebonden bedrijvengroep nu aan Beatrixhaven

De bedrijvengroep Euro Offshore, Euro Offshore Services, Biesbosch Adventures en Rikkers Zeilmakerij is onlangs verhuisd naar de Werkendamse Beatrixhaven. Met een groter pand, nu aan het water, is er alle ruimte voor de productie en afzet van bijvoorbeeld AquaHomes, RIB's, aluminium werkboten, reddingsmateriaal, zeilen én avonturen in de Biesboch.

OVERHEID

 

Regionaal bedrijventerrein
De Kop van Brabant

De gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem ontwikkelen samen het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) in Werkendam: De Kop van Brabant. Het terrein is 46 hectare groot en ligt direct ten zuiden van bedrijventerrein Bruine Kilhaven dat met een brug aan het nieuwe terrein wordt verbonden. Het bedrijventerrein is bestemd voor de grotere bedrijfsvestigingen vanaf 5.000 m2 tot en met milieucategorie 5. Het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) voert de regie over de ontwikkeling en uitgifte van de Kop van Brabant en besteedt daarbij veel aandacht aan de ontsluiting en de landschappelijke inpassing. De gronduitgifte start medio 2015 en vanaf medio 2016 kan er gebouwd worden. Contactpersonen:
Luit Hoogenberg (directeur) / 06 14960302 
Rob Joosten (accountmanager) / 06 37600600

AGENDA

19 mei 2015

Besloten ledenvergadering Werkendam Maritime Industries

28 mei 2015

Congres Aerospace meets Maritime, Dordrecht

Aanmelden

2-4 juni 2015

Beurs Maritime Industry in Gorinchem. U vindt de 'Werkendam-straat' met diverse leden van Werkendam Maritime Industries op stand 420.

Aanmelden

2 juni 2015

Idee-café over duurzame voortstuwing in de maritieme sector. Georganiseerd tijdens de Beurs Maritime Industry door InnovationQuarter/Maritime Delta en Werkendam Maritime Industries.

Aanmelden

4-5 juni 2015

Congres en jaarvergadering BLN-Koninklijke Schuttevaer, in Werkendam 

Informatie
 
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2015 Werkendam Maritime Industries (WMI).

U krijgt deze Nieuwsbrief omdat u een contact van WMI bent. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Karin Struijk, programmamanager Werkendam Maritime Industries.

Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) West-Brabant.

uitschrijven     wijzigen