Copy
Werkendam Maritime Industries nieuws
Logo WMI


Alles aan boord. 

Nieuwsbrief  |  oktober 2018

Schepen, steigers en een onderwater-palenboorinstallatie...

De 37 leden van het Werkendamse maritieme cluster hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan veel mooie projecten. Er zijn diverse schepen opgeleverd, stuk voor stuk boordevol innovaties die de schepen sneller, slimmer, zuiniger en schoner maken. En de ontwikkelingen gaan door. Nieuwe opdrachten brengen uitdagingen met zich mee die de Werkendammers graag aangaan, van innovatief ontwerp tot strakke uitvoering.
Naast schepen zijn er ook andere (waterbouwkundige) projecten opgeleverd, zoals de aanzienlijke uitbreiding van een steiger in Rotterdam en een onderwater-palenboorinstallatie in Israël. Verder heeft WMI aan de weg getimmerd als het gaat om het nog meer bekend maken van het Werkendamse maritieme cluster. In deze nieuwsbrief leest u er meer over! 

Ondernemers - opleveringen

TMS: pompstation in Israël

TMS heeft voor de bouw van een pompstation-steiger in de Dode Zee in Israël divers equipment ontwikkeld en gebouwd. TMS zorgde voor een heiframe om buispalen te positioneren, voor een hydraulische installatie om de palen naar juiste positie te kunnen sturen en voor paalpluggen om buispalen tot 64 meter lengte drijvend aan te voeren. Ook leverde TMS een hijssysteem om de palen mee uit het water te hijsen, verticaal te krijgen en vervolgens op afstand te ontgrendelen. Verder heeft TMS frames voor ankerlieren ontwikkeld en berekeningen aan de 250 tons-kraan en een ponton uitgevoerd. 

Concordia Damen: hybride ms. Feniks 

Concordia Damen leverde de Feniks op. Dit hybride containerschip is onder regie van CCM3 in Werkendam afgebouwd. Het schip is 110 meter lang, 11,45 meter breed en kan 208 containers vervoeren, tot maximaal 2.947 ton. De Feniks is eigendom van de Merlin Group en wordt ingezet voor een lijndienst tussen de zeehavens en Noord-Nederland. Het schip heeft een brandstofgebruik dat 20% lager dan gemiddeld is. Dit komt door een uitgekiende Mitsubishi diesel-elektrische aandrijving, waarvoor speciale software is geschreven.
Bekijk hier de video van de proefvaart.

Oonincx Scheepsonderhoud: mts. Skagen 

Oonincx Scheepsonderhoud (OSO) heeft in opdracht van Skagen Shipping BV de afbouw van mts SKAGEN begeleid en uitgevoerd. OSO huurde de afbouwkade bij De Waal Machinefabriek, die ook de stuurmachines en schroefassen leverde. Oonincx Scheepsonderhoud zorgde zelf voor de machinekamers inclusief machinekamerpompen van Liquid Control Trading, het tankdek en het OSO-leidingsysteem met de ‘eigen’ ladingpompen van Dutch Well Pumps.

De chemicaliëntanker is 110 meter lang en 11,45 meter breed. Het schip beschikt over acht gecoate tanks en heeft een laadvermogen van 2.514 ton. De Skagen is uitgerust met een bulbsteven, wat het schip sneller maakt en meer draagvermogen geeft. Bekijk hier de video.

Asto Shipyard: ms. Innovatie 

ASTO Shipyard heeft het kraanschip Innovatie opgeleverd.  Het diesel-elektrisch aangedreven schip met volledige elektrisch aangedreven kraan is gebouwd in opdracht van de firma Leenman Waterwerken. Het 1.500 ton metende schip is 72 m lang en 10,80 meter breed en wordt voortgestuwd door Veth L-drives. De door MTeck geleverde kraan wekt regeneratieve energie op, waarbij door de kraan opgewekte energie opgeslagen en gebruikt wordt. Een innovatief concept, met veel aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en een schoner milieu. Zie hier de video.

Asto Shipyard: ms. Ostia 

ASTO Shipyard leverde de Ostia op, een schip met een bijzondere rompvorm. Door het 'geveegde' ontwerp is van de 110 meter lengte maar 66 meter recht. Dit levert minder weerstand en meer snelheid op. En dat was precies de bedoeling van de eigenaren, Ostia Binnenvaart uit België. Zij wilden met minimaal vermogen een maximale snelheid bereiken. De Ostia is een compleet schip geworden met moderne technieken. Zo zijn veel componenten via wifi met elkaar verbonden:  als er zich een storing voordoet is service op afstand mogelijk. 

Concordia Damen: bauxiet carriers 

Concordia Damen Shipbuilding bouwde in China twee ‘coastal classed’ bauxiet carriers, de Cape Verga Pearl I en II. Zij hebben elk een laadvermogen van 10.000 ton en zijn geclassificeerd voor varen op zee tot 20 mijl uit de kust. SMT Shipping, de Nederlandse opdrachtgever, zet beide schepen in voor het vervoer van bauxiet naar een overslagplaats op zee voor de kust van Guinee, West Afrika.  Bauxiet is de grondstof voor aluminium. De schepen zijn vanuit China op een schip naar Guinee vervoerd, waar het Concordia Damen-team de schepen in bedrijf heeft gesteld. 

Complete refit voor Cornelis-R

Mcs Cornelis-R heeft in 3 weken tijd in Werkendam een indrukwekkende refit ondergaan. Het containerschip kreeg nieuwe hoofdmotoren en een nieuwe stuurhut en onderging tegelijkertijd allerlei onderhouds-, reparatie- en updatewerkzaamheden. De Cornelis-R is er weer helemaal klaar voor om filevrij containers tussen Rotterdam en Venlo te vervoeren. Maar liefst 11 WMI-leden leverden een vakkundige bijdrage: SDK Diesel Support B.V.Instalho BV | CCM3 | Stuurhuizen | Hoogendoorn MBI |  Clean Classificeer-Conserveerbedrijf BV | Cornet Service | Werkina Werkendam | Rabobank Altena | De Waal Machinefabriek B.V. l DACOM |
Ondernemers (nieuwe opdrachten)

Sendo Shipping kiest voor Concordia Damen

Diverse Werkendamse bedrijven zijn volop bezig met de afbouw van binnenvaartschip Sendo Liner. Het schip is 110 x 11,45 meter. Binnen deze afmetingen past er één extra containerlengte (14 lengtes) in het laadruim. Het schip is compleet nieuw ontworpen in samenwerking met eigenaar Sendo Shipping. Opvallend is, dat er niet gekeken is naar verbetering van een bestaand model, maar juist naar een compleet nieuw schip met ontwerpcondities. Het schip zal naar verwachting 32% minder brandstof verbruiken, 40% minder CO2  per eenheid uitstoten en minder onderhoud vergen. De regie van de afbouw van de Sendo Liner is in handen van CCM3

Oonincx Scheepsonderhoud bouwt XXL-machinekamers

In opdracht van Teamco is Oonincx Scheepsonderhoud (OSO) bezig met de afbouw van de voor- en achtermachinekamers van de Somtrans LNG. Dit is een schip van 135 meter lang en met een breedte van maar liefst 22,80 meter en machinekamers van 2 verdiepingen. De Somtrans LNG gaat op LNG varen, is een volledig nieuw ontwerp en gebaseerd op de specifieke wensen van Rederij Somtrans. OSO zorgt o.a. voor de motorinbouw, het leidingwerk, ballastpompen en de ladingpompen van Dutch Well Pumps.

Groene roeren van De Waal voor de Sendo Liner

De Waal Machinefabriek heeft de letterlijk groene Easyflow roeren onder de Sendo Liner gemonteerd  Dit schip van de toekomst wordt uitermate zuinig met een nieuw ontwerp casco, hybride voortstuwing en het brandstofbesparende roersysteem van De Waal.

De Klerk Waterbouw breidt steiger uit voor Odfjell

Voor opdrachtgever Odfjell Terminals Rotterdam breidt De Klerk Waterbouw steiger 10 in de Derde Petroleumhaven uit. Het betreft een verlenging en een versterking zodat er een volledig beladen SUEZ-Max schip (tot 160.000 DWT) ontvangen kan worden. De werkzaamheden omvatten:

  • Nieuwe ondersteuning voor het betonnen steiger op stalen palen
  • Vakwerkconstructie voor overdracht van steigerbelastingen naar de fundering
  • Extra fundering voor de bestaande toeloopsteiger
  • Aanbrengen van damwand onder water voor het steiger, ten behoeve van baggeren en realisatie benodigde diepgang SUEZ-Max schepen
  • Aanpassen van het remmingwerk en overige afmeervoorzieningen

VEKA legt kiel voor 2 gastankers

VEKA is gestart met de bouw van Europa's grootste butaantankers: twee schepen van 110 meter lang en 17,50 meter breed. De schepen gaan ingezet worden tussen België en Duitsland. Er gaat geladen worden uit 's werelds grootste butaantank, die op dit moment gebouwd wordt bij de Oiltanking Antwerp Gas Terminal (OTAGT) in Antwerpen. De schepen lossen op de INEOS-terminal in Keulen. INEOS, Imperial Logistics en VEKA hebben nauw samengewerkt op het gebied van het ontwerp, planning en constructie van de schepen. De schepen kunnen 3.024 ton butaan vervoeren in 6 tanks en elk schip krijgt drie motoren. Diverse Werkendamse bedrijven zullen meewerken aan de afbouw van de schepen. 

Overheid

Gemeenteraad Aalburg bezoekt maritiem cluster Werkendam

Werkendam, Aalburg en Woudrichem vormen per 1 januari 2019 de gemeente Altena. In de opmaat naar deze nieuwe gemeente bracht de gemeenteraad van Aalburg een WERK-bezoek aan de haven van Werkendam. Familiebedrijf De Waal verzorgde een presentatie over de historie en de innovaties van het bedrijf. Ook was er een rondleiding door de machinefabriek, waarbij de innovatieve lasrobot prominent in beeld kwam. WMI gaf een presentatie over de samenwerkings- en innovatiekracht van het maritieme cluster en illustreerde nut & noodzaak van een goede verbinding tussen overheid-ondernemers-onderwijs-overkant. 

Nieuwe directie Altena maakt kennis met maritiem Werkendam

De nieuwe directie en concerncontroller van de nieuwe gemeente Altena waren op WERK-bezoek in de Werkendamse haven. Zij kregen presentaties van Concordia Damen en Werkendam Maritime Industries. Vervolgens gingen zij aan boord van de Gouwenaar 2, het door CCM3 afgebouwde schip dat op milieuvriendelijke wijze 2,5 miljoen (!) flesjes bier per reis kan vervoeren.  Mooie verbinding ondernemers-overheid met als resultaat: meer kennis over het Werkendamse maritieme cluster binnen de top van de nieuwe gemeente Altena.

Wethouder op WERK-bezoek

'Havenwethouder' Matthijs van Oosten zorgt dat hij op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van de leden van WMI. Hij bezoekt de bedrijven en laat zich informeren over de kansen en uitdagingen waar de ondernemers mee te maken hebben. Hij bezocht De Waal Machinefabriek, het nieuwe WMI-lid Asto Shipyard en Hoogendoorn MBI. Bij Hoogendoorn sprak de wethouder met de jongens van de Hoogendoorn-leerschool. 

Onderwijs

WERK-safari's voor basisschoolleerlingen

Piraten, bakboord, stuurboord en het nut van Engels leren: tijdens de WERK-safari's voor de leerlingen van 2 Werkendamse basisscholen kwam er van alles aan de orde. Leerlingen van cbs 't Kompas waren op bezoek bij De Waal en leerlingen van De Akker waren te gast bij de Klerk Waterbouw & Staalconstructie. Enthousiaste medewerkers van de beide bedrijven lieten de kids zien wat het werken met techniek inhoudt en hoe leuk het kan zijn om een technisch beroep te kiezen. 

Ondernemers (diversen)

TMS ontwikkelt en bouwt onderwater-palenboorinstallatie

Voor de bouw van een pompstation-steiger in de Dode Zee heeft TMS een onderwater-palenboorinstallatie ontwikkeld en gebouwd. Deze boor kan in de paal gelaten worden via een frame dat op de bovenzijde van de paal steunt. Via een in dat frame ingebouwde lier kan de boor naar de bodem in de paal zakken en vervolgens het harde gesteente onder de paal weg boren. Tevens wordt de paal aan de binnenzijde schoon geborsteld en gespoten om voldoende klemkracht voor de boor te genereren.

GVB Amsterdam neemt IJveer 62 in gebruik    

Holland Shipyards leverde het derde IJveer uit de 60-serie op. IJveer 62 is een hybride veerboot met een grote passa­­gierscapaciteit. Het schip vaart in dienstregeling afwisselend op de verbindingen Buiksloterweg, NDSM en IJplein. In vergelijking met haar zusterschepen is IJveer 62 uitgerust met grotere batterijpakketten waardoor langer puur elektrisch gevaren kan worden. Diverse WMI-leden hebben meegewerkt aan de realisatie van IJveer 62. Inmiddels is ook begonnen met de bouw van IJveer 63. 

Cornet Service conserveert nieuwbouwtjalk

Cornet Service heeft in opdracht van Helldörfer Lasbedrijf en scheepsbouw een nieuwbouwtjalk voorzien van een 2-componenten epoxy systeem. Onder de waterlijn is een anti-foulingsysteem aangebracht en boven de waterlijn is het schip afgelakt met een 2-componenten zjideglans polyurethaan.

De Klerk Waterbouw in Miniworld Rotterdam 

Twee schepen uit de vloot van De Klerk Waterbouw zijn continu aan het werk in het Rotterdamse havengebied. In de Maasmond brengt kraanschip Volkerak bodembescherming aan en heischip Westerschelde plaatst op de Maasvlakte enkele grote afmeerpalen. Klein detail: op schaal 1:100, in Miniworld Rotterdam. De Klerk wil, als waterbouwbedrijf met een rijke historie in het Rotterdamse havengebied, via deze aansprekende manier de jeugd al vroeg in contact brengen met de waterbouwsector. 

Applicatietafel voor Kieboom 

Kieboom Werkendam B.V. breidt verder uit. Naast het leveren van scheepsbenodigdheden, belettering van reclameborden en het leveren en bedrukken van bedrijfskleding is Kieboom nu ook in staat te lamineren. Dit kan dankzij de aanschaf van een applicatietafel, dé tool voor het professioneel lamineren van teksten en full-color prints. Door lamineren worden kleuren van afbeeldingen en teksten intenser en beter houdbaar in alle weersomstandigheden. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld pictogramkaarten aan boord. Met de applicatietafel kunnen formaten van maximaal 1400 x 2550 mm worden gelamineerd.
Werken in Werkendam?
De leden van Werkendam Maritime Industries hebben volop boeiende banen. 
Dacom: technisch medewerker buitendienst
De Klerktekenaar, werkvoorbereider, heier, junior constructiemedewerker waterbouw, constructiebankwerker - lasser,  
Gebhard Electro: elektrotechnisch tekenaar, service software engineer, accountmanager industriële installaties, leidinggevende eerste monteur industriële installaties, monteur industriele installaties, engineer, monteur, werkvoorbereider/calculator
Hoogendoorn MBI: vakman/vakvrouw
Instalhomeewerkend voorman
SDK Dieselsupport: dieselmonteur
Werkina: elektromonteur/servicemonteur
Windex: projectleider/technicus, koelmonteurs, servicemonteurs, luchtkanalenmonteurs, loodgieters, cv monteurs
De Waal: ervaren scheepsmonteur
Nieuwe WMI-leden

D.O. Service Afdichtingstechniek

D.O. Service Afdichtingstechniek is lid geworden van Werkendam Maritime Industries. Het bedrijf is gespecialiseerd in het kitten van keukens, badkamers, teakdekken en hele woningen op schepen in de binnenvaart, offshore én op superjachten. 
 

ASTO Shipyard

Het Werkendamse maritieme cluster breidt zich verder uit in Brabant: Asto Shipyard uit Raamsdonksveer is lid geworden van WMI. Op innovatieve wijze werkt ASTO  aan nieuwbouw, afbouw, onderhoud en reparatie van binnenvaartschepen en scheepvaartgerelateerde projecten. ASTO voert veel projecten uit in samenwerking met Werkendamse  maritieme toeleveranciers en dienstverleners.

De 37 leden van Werkendam Maritime Industries:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Instagram
U krijgt deze e-mail omdat u een contact van Werkendam Maritime Industries bent.

Copyright © 2018 Werkendam Maritime Industries (WMI)

U krijgt deze e-mail omdat u een contact van Werkendam Maritime Industries bent.

Met deze Nieuwsbrief, die eens per kwartaal verschijnt, houden wij u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van Werkendam Maritime Industries (WMI).
De gemeente Werkendam, de provincie Noord-Brabant en het maritieme bedrijfsleven in Werkendam trekken gezamenlijk op als het gaat om de promotie van het maritieme cluster en het leggen en onderhouden van verbindingen tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers.Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) West-Brabant.

Uitschrijven    Instellingen veranderen

Email Marketing Powered by Mailchimp