Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief raadsfractie ChristenUnie/SGP Den Haag
Jaargang 4, nummer 1, voorjaar 2017
Initiatiefvoorstel Waardig welkom aangenomen
16 februari is met een ruimte meerderheid (35 van de 45 raadsleden vóór) het initiatiefvoorstel Waardig welkom aangenomen. Met dit voorstel komt er bij de inburgering meer aandacht voor de Nederlandse kernwaarden, zoals vrijheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde. Lees hier meer over het voorstel van raadslid Pieter Grinwis.
Legoland
In februari is er flink gedebatteerd over de komst van Legoland naar Scheveningen, wat positief is. Hiermee is echter ook de verhuizing van 2 casino’s gemoeid. Mede vanwege de mogelijke komst van een casino naar Scheveningen Haven heeft de ChristenUnie/SGP uiteindelijk tegen het voorstel gestemd.
Verkeersvisie Scheveningen
Tijdens het debat over de verkeersvisie Scheveningen heeft de ChristenUnie/SGP opnieuw aandacht gevraagd voor de drukke en verkeersonveilige Westduinweg en voor de invoering van betaald parkeren in de Geuzenwijk. Terwijl in andere wijken eerst een tijdelijke parkeerregeling komt totdat er genoeg parkeerplekken zijn voor de bewoners, zou in de Geuzenwijk direct een reguliere regeling worden ingevoerd.  Dankzij een motie komt er toch eerst een tijdelijke regeling, terwijl onderzoek naar meer parkeerplekken wordt uitgevoerd.
Kerkgebouwen
In Den Haag komen helaas steeds meer kerken leeg te staan. In de raad wordt nagedacht over de toekomst van de gebouwen. De ChristenUnie/SGP heeft in het laatste debat o.a. gepleit voor een monumentale status van de Jeruzalemkerk en ruimte voor migrantenkerken.

 
Meest invloedrijke fractie
De ChristenUnie/SGP begon het nieuwe jaar feestelijk: uit een onderzoekje van Omroep West bleken we de meest invloedrijke Haagse raadsfractie te zijn. Een fijne opsteker en goede motivatie om hard verder te werken. Lees hier meer of bekijk het interview met raadslid Pieter Grinwis. 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Over iets minder dan een jaar, op 21 maart 2018, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie/SGP staat ook in de startblokken. Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de campagne, het verkiezingsprogramma of heeft u zelf ideeën? Geef u op via christenunie/sgp@denhaag.nl
Verkiezingsuitslag Tweede Kamer
Bij de verkiezingen van 15 maart zijn, ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012, zowel de ChristenUnie als de SGP gegroeid in Den Haag. De SGP steeg met 98 stemmen naar 1291 en de ChristenUnie met 1452 stemmen naar 4858.
Schriftelijke vragen
Naast al het mondelinge raadswerk stellen we ook schriftelijk zaken aan de orde. Kijk hier voor alle onderwerpen. Heeft u zelf iets waar u tegenaan loopt? Laat het ons weten!
Afval in Den Haag
Steeds vaker bereiken ons berichten over overlast van afvalcontainers, zoals ORAC’s en glasbakken.  Deze containers zorgen voor een schoner Den Haag, maar voor bewoners van huizen waar ze naast geplaatst worden bieden ze veelal geen uitkomst, maar juist overlast.  De ChristenUnie/SGP heeft hier middels schriftelijke vragen aandacht voor gevraagd. Zodra deze beantwoord zijn, willen we het debat hierover aanvragen. Heeft u ook negatieve ervaring met ORAC’s en glasbakken? Laat het ons weten via christenunie/sgp@denhaag.nl
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD  Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403

Copyright © ChristenUnie/SGP Den Haag. All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP, of als belangstellende.


This email was sent to pieter.grinwis@denhaag.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp