Copy
View this email in your browser
Nieuws & Ontwikkelingen
Partners in het SMiLES-project zitten niet stil. Graag brengen we twee Smart Mobility bijeenkomsten van de Provincie Groningen over smart mobility en waarschijnlijk slimme logistiek onder de aandacht. Daarnaast een korte update vanuit Groningen Bereikbaar: directeur Wilko Huyink gaat het stoktje overgeven. 
SMiLES partner updates
Regionale Human Capital sessie "Autonoom Vervoer" 
di 21 feb: 14-17u
Op dinsdag 21 februari organiseert Provincie Groningen een regionale sessie over Autonoom Vervoer vanuit de Human Capital Agenda. Het betreft autonoom vervoer over de weg, als ook door de lucht.

De ontwikkelingen op het gebied van slimme en groene mobiliteit gaan snel. Provincie Groningen geeft daarom graag een update van die ontwikkelingen om vervolgens gezamenlijk te inventariseren welke acties aan de human capital agenda toegevoegd moeten worden. Hoe kunnen samenwerking, scholing en kennisdeling elkaar op dit thema versterken? Het gaat in elk geval om taken die op de provincies en gemeenten afkomen vanuit bijvoorbeeld landelijke en Europese wet- en regelgeving (bv. waar mogen drones vliegen of waar staan we voertuigen met Adaptive Lane Keeping Systems toe?) dan wel taken vanuit urgente mobiliteitsopgaven (bv. personeelstekort en betaalbaarheid OV). 

De agenda voor dinsdagmiddag 21 februari ziet er als volgt uit:
  • Opening (inclusief voorstelrondje) en toelichting op het programma
  • Human Capital actieplan Smart Mobility Noord – terugblik en reflectie
  • Autonoom vervoer over de weg + discussie en vragen
Pauze
  • Autonoom vervoer door de lucht (Drones) + discussie en vragen
  • Wat hebben jullie nodig t.a.v. Human Capital? En hoe realiseer je dat (acties/eerste stappen)? 
  • Afronding en vervolg
Interessant om hierbij aanwezig te zijn?
Stuur dan een mailtje naar Team-Mobiliteit@provinciegroningen.nl


Regionale Human Capital vervolgsessie
di 28 mrt: 14-17u 
Het tweede onderwerp zijn ze nog aan het inventariseren, waarschijnlijk gaat dit over slimme logistiek. Deze sessie zal plaatsvinden op 28 maart van 14-17u. Het doel van deze sessies is om te komen tot een vernieuwd actieplan, waarmee elke gemeente en provincie in het Noorden voldoende kennis en capaciteit voor de genoemde thema’s heeft. 

 
Wilko Huyink gaat Groningen Bereikbaar verlaten 

SMiLES-praktijkpartner Groningen Bereikbaar zal het vanaf dit voorjaar zonder directeur Wilko Huyink moeten stellen. Een opvolger zal het stokje van hem overnemen.

Ruim 10 jaar is Wilko Huyink directeur van de organisatie geweest. Vanaf de oprichting is hij bij Groningen Bereikbaar betrokken. De afgelopen jaren is de infrastructuur rond Groningen zeer ingrijpend op de schop genomen. Onder de leiding van Wilko werd er, samen met vele anderen, volop gewerkt aan de bereikbaarheid van Groningen en werden er alternatieven ontwikkeld om mensen uit de auto te halen.

Voor het project SMiLES is Groningen Bereikbaar aangehaakt vanuit haar expertise op het gebied van mobiliteitsmanagement, regionale samenwerking, infrstructuur en stakeholder management. Uiteraard blijven we daarvoor contact houden met medewerker Michael Myles en de opvolger van Wilko.   

We willen Wilko bedanken voor zijn bijdrage aan het SMiLES-project en wensen hem veel goeds toe met meer tijd voor zijn dierbaren en succes met zijn werkzaamheden!
Ook interessante input?  
Heb je ook interessante ontwikkelingen op het gebied van logistiek en mobiliteit die je onder de aandacht wilt brengen van de SMiLES achterban? Stuur dan een mailtje naar smiles@rug.nl of neem contact op met Carina Havenga de Poel. Goed voor praktijkpartners om te vertellen welke ontwikkelingen er binnen de organisatie zijn en goed voor de educatie-instellingen om te vertellen waar ze mee bezig zijn of welke input ze nodig hebben van praktijkpartners...
This research project is part of the research programme Sustainable Living Labs, which is co-financed by the Dutch Research Council (NWO), the Ministry of Infrastructure and Water Management, Taskforce for Applied Research (SIA) and the Top Sector Logistics.
Copyright © 2023 SMiLES, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp