Copy
View this email in your browser
Allereerst de beste wensen voor 2023!
Afbeelding van dashu83 op Freepik
We zijn al weer in 2023! Dat betekent dat we over de helft van het project SMiLES zijn. Projectdeel A is inmiddels afgerond en goedgekeurd door de subsidiegever, het ministerie van I&W. Onlangs zijn daar de laatste stukken voor aangeleverd. Projectdeel B loopt tot en met eind 2024. We hebben dus nog 2 jaar te gaan voor interessante samenwerkingen tussen praktijkpartners, onderzoeksinstituten en overheids- organisaties. Maar die twee jaar vliegt natuurlijk zo voorbij!  

Eind november hadden we weer een SMiLES consortium bijeenkomst. Het was goed om elkaar weer in levende lijve te ontmoeten en kennis te maken met de nieuwe medewerkers in het project. Hieronder een samenvatting van de presentaties.
Consortium Meeting eind 2022 
The Market Hotel
Op vrijdag 25 november 2022 kwamen een groot deel van de partners bijeen in The Market Hotel om elkaar te updaten over het project SMiLES.

Introduction - Berfü Unal
Berfü Unal, projectcoördinator van SMiLES heette iedereen welkom, liet iedereen zich kort voorstellen en blikte terug op de afgelopen 2,5 jaar. Wat hebben we bereikt en wie hebben daaraan bijgedragen? Het project heeft al een groot aantal resultaten opgeleverd: 68 deliverables in totaal, waaronder
- 8 rapporten van junior onderzoekers
- 15 master thesis projecten
- 7 bachelor thesis projecten 
- 2 student battles
- een crowd logistics platform
- een ronde tafel discussie

Maar ook, de blik vooruit: wat staat er nog op het programma? Er zullen nieuwe samenwerkingen, nieuwe onderzoeksvragen en living lab projecten door phd, master en bachelor studenten opgestart worden en nieuwe ronde tafel discussies georganiseerd. Daar zal Carina Havenga de Poel zich voor inzetten. Zij is onlangs als process manager (opvolger van Margriet Stel) gestart, zie ook haar introductie onderaan de nieuwsbrief.   
Update FEB - Ilke Bakir
Daarna gaf Berfu het woord aan Ilke Bakir voor een update vanuit de faculteit Economie en Bedrijfskunde.  Ilke vertelde over de verschillende onderzoeken die vanuit hun faculteit al gedaan zijn in samenwerking met Bidfood en Koopman Logistics. Op het gebied van het plannen van gezamenlijk transport: hoe kun je het aantal voertuigen en kilometers verminderen? En het aantal elektrische voertuigen dat nodig is om het centrum te bevoorraden (0-emmissie zone). Hoe kun je een toekomstbestendig magazijn/opslagloods maken? En hoe kun je gezamenlijke bezorging in het centrum mogelijk maken. Tenslotte nog de vraag hoe je cooperatieve deelvoertuigen in voertuigroutenetwerken zou kunnen gebruiken. Met andere woorden hoe kun je de vervoermiddelen van verschillende bedrijven zo optimaal mogelijk inzetten er van uitgaande dat de één op sommige momenten te weinig transportmiddelen en anderen te veel transportmiddelen tot zijn beschikking heeft voor de logistieke uitdaging waar het bedrijf voor staat. 

Meer weten? Zie haar presentatie 'Planning for Shared and Sustainable Transport' in PDF
 
Update BSS - Michelle Lohmeyer 
Michelle stelt de vraag in haar presentatie centraal of autodelen mobiliteit kan vergroenen. Over het algemeen wordt aan de positieve effecten op het milieu gedacht  (CO2-=reductie doordat er minder auto’s geproduceerd te hoeven worden, er minder km’s gereden worden en er minder geparkeerde auto’s op straat staan waardoor er meer ruimte is voor groen), maar het kan ook negatieve gevolgen hebben als autodelen  niet duurzaam gebruikt wordt. Bijvoorbeeld wanneer een deelauto gemakkelijker beschikbaar wordt voor mensen die zelf geen auto hebben, of als mensen een deelauto kiezen in plaats van duurzamere manieren van transport. Dan kan het zelfs tot CO2-toename leiden. Op het platteland zien we ook dat initiatieven om auto’s te delen moeilijk van de grond komen, terwijl daar een stijging te zien is van het aantal nieuwe auto’s dat nog steeds gekocht wordt. Vandaar dat de mogelijkheden van groepsautodelen onderzocht is: een vaste groep mensen deelt een klein aantal auto’s. Bijvoorbeeld 20 mensen delen 2 auto’s die op een vaste plek staan die voor alle leden makkelijk bereikbaar zijn.
In samenwerking met Natuur & Milieu is de motivatie van deelnemers indirect gemeten. 

Voor meer info zie haar presentatie 'Can Sharing Make Mobility Greener? -The Case of Community Car-Sharing-' in PDF. 

Update FSE - Azin Khaleghi 
Azin nam ons mee in de samenwerking van de producenten van windenergie met energieopslagsystemen. Energie uit wind is onzeker, niet constant en kan niet inspelen op extra/minder energiebehoefte omdat je het niet aan/uit kan zetten of kan reguleren. Maar als de producenten gaan samenwerken dan kun het elkaar aanvullen en dan is het efficiënter. In het onderzoek is gekeken naar verschillende beleidsscenario's (korte termijn vs lange termijn) en het bleek dat het beste resultaat zou worden verkregen als producenten toegang zouden hebben tot de informatie, maar dit is vaak vanwege concurrentie niet mogelijk. 
Update FSS - Taede Tillema 

Taede gaf ons een update over het onderzoek dat Onne Kask gedaan heeft rond hubs in Groningen/Drenthe in samenwerking met OV-bureau, Arriva en QBuzz. Er zijn 57 hubs door haar geïnventariseerd. Daarnaast heeft  de faculteit in samenwerking met Wagenborg  onderzoek gedaan naar duurzame en naadloos geïntegreerde eilandverbindingen om Ameland en Schiermonnikoog bereikbaar te houden met de toekomstige ontwikkelingen, zoals de wens voor minder transportbewegingen, nieuwe terminal faciliteiten en nieuwe concepten voor bagagetransport en emissievrij vervoer. En tenslotte zijn ze bezig met een onderzoek naar de governance van platteland hubs.  

Voor meer informatie zie de presentatie 'SMiLES: een transportgeografisch en planologisch perspectief' in PDF.

Update HANZE - Matthijs Plattje 

Matthijs vertelde over Versoek.nl, het crowd-logistics platform als mogelijke oplossing voor de uitdaging van last mile delivery. Waarbij iedereen goederen kan leveren aan iedereen. Er zijn al wel enkele initiatieven opgestart, maar die zijn veelal mislukt doordat er geen goede business case was, het te complex was opgezet of het te duur was. Maar mensen willen best iets bezorgen voor iemand die ze kennen en dat willen ze zelfs gratis doen. Bovendien hebben ze vaak wel plek om iets te vervoeren terwijl ze van A naar B gaan. Na een behoefteonderzoek naar een op de fiets gebaseerd crowd logistics concept in de stad is een platform bedacht dat vrij is om te gebruiken, alleen voor bekenden die we vertrouwen, gemakkelijk is om te gebruiken en gericht is op mensen die reizen. Het platform komt binnenkort online en de eerste proef zal in Ameland uitgevoerd worden. 

Meer weten? Zie de presentatie 'Versoek.nl: A friendly crowd logistics platform' in PDF. 

Update LAW - Gerard Ritsema van Eck 

Gerard gaf een update over de onderzoeksgebieden van
- drones en data in slim openbaar vervoer in samenwerking met de Provincie Groningen.
- gegevensbescherming en eigendom in slimme mobiliteit in samenwerking met KPN
- delen van (criminele) gegevens en het gebruik van waterstof als brandstof in samenwerking met Haven Lauwersoog. 
Zie ook zijn presentatie 'Guess who’s back? The faculty of Law!' in PDF. 

Parallele break-out sessies 
Na de lunch in het restaurant van The Market Hotel splitste de groep zich in tweeën voor de parallele break-out sessies. Voor Sustainable and Shared Mobility gaven Daniel Koelikamp van Provincie Groningen  en Michael Myles van Groningen Bereikbaar achtereenvolgens een presentatie in een gezamenlijke paralelle break out sessie. Voor Sustainable Logistics gaf Dirk Maarten de Haan van Bidfood een presentatie in een paralelle break out sessie.
 

Update Provincie Groningen - 
Daniel Koelikamp
 

Daniel gaf een update vanuit de Provincie Groningen op de mobiliteitsstrategie, waarin de focus ligt op Slim en Groen, maar ook op broad prosperity. Het doel is om in 2035 volledig 0 - uitstoot bereikt te hebben en in 2050 te komen tot volledige co2-neutrale mobiliteit. 

Voor meer informatie zie de presentatie 'Mobility Strategy focus on Smart and Green' in PDF.

Update Groningen Bereikbaar -
Michael Myles
 

Michael geeft een update over Groningen Bereikbaar. De organisatie stimuleert publiek-private samenwerking voor aanpassing van bestuur op regionale schaal. Daarin werken Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Rijkstwaterstaat, ProRail en VNO-NCW MKB samen. Een voorbeeld is het duurzaam bedrijfsbeleid, waarin alle bedrijven met meer dan 100 medewerkers een lagere co2-uitstoot moeten bewerkstelligen.  
 
Meer weten? Zie de presentatie 'Public Private Partnership on adapting governance in a regional scale' in PDF. 

Update Bidfood - Dirk Maarten de Haan 

In de break-outsessie "Duurzame Logistiek" benadrukte Dirk Maarten de Haan de duurzaamheidsuitdagingen waar Bidfood mee te maken heeft, zoals de aanstaande strenge emissiezonebeperkingen, de energiecrisis en personeels- en bevoorradingstekorten. Vervolgens ging hij in op de relevante initiatieven die Bidfood overweegt, zoals de inschatting van het aantal benodigde elektrische vrachtwagens, innovatieve vervoerwijzen (LEV's, bakfietsen, boten, mobiele hubs) en mogelijke bezorgbundeling. Hij gaf een samenvatting op lopende onderzoeksprojecten over de effecten van tijdvensters op leveringen in emissiezones, de toekomst van eilandleveringen en verbeterde magazijnlogistiek. Tenslotte ging hij nog in op het potentieel van deze eerdere en lopende onderzoeksprojecten bij het aanpakken van enkele van de duurzaamheidsuitdagingen en daarna was er ruimte voor het uitwisselen van ideeën.
Voor meer informatie zie de presentatie 'SMiLES Consortium Meeting' in PDF. 

Afronding 

Tenslotte vatte Berfu Unal de bijeenkomst samen en ronde deze overvolle dag af. Waarna iedereen met een vol hoofd weer huiswaarts keerde. 

Afgevaardigden Indonesische ministerie van Transport bezoeken RUG
Presentatie SMiLES

Op 19 december bracht een delegatie van het ministerie van transport uit Indonesie een bezoek aan de RuG. Ze waren erg benieuwd naar het project en wilden graag weten welke onderzoeken op het gebied van mobiliteit gedaan zijn en nog zullen plaatsvinden. Berfu Unal en Chris Dijksterhuis gaven een korte presentatie. De ministeriële medewerkers waren erg onder de indruk van de wijze waarop er binnen het project samengewerkt wordt met praktijkpartners en de wijze van financiering. 

Tip: Landelijke logistiekdag “Samen bouwen aan veerkrachtige ketens”

Op dinsdag 9 maart 2022 wordt de 8e Logistiekdag georganiseerd. Dit nationale event voor 150-200 Supply Chain en logistieke leidinggevenden is deze keer in Supply Chain Valley Venlo. Het thema voor deze editie: “Samen bouwen aan veerkrachtige ketens”. Voor meer informatie zie www.logistiekdag.nl

Nieuwe gezicht: Carina Havenga de Poel

Hallo, graag stel ik me even voor: mijn naam is Carina Havenga de Poel! Per 1 oktober ben ik begonnen als procesmanager bij SMiLES voor 28 uur per week. Ik zet graag mijn coördinatie-, communicatie- en organisatieskills in om dit interessante project met veel verschillende partners en werkpakketten in goede banen te leiden. Ik ben nieuw op het gebied van logistiek & mobiliteit, maar ben al geruime tijd werkzaam op het gebied van duurzaamheid. Ik heb gewerkt aan “Energising deltas!” (een EFRO-project over energie uit water) en werk nu vanuit mijn eigen bedrijf “Carina Werkt!” parttime aan MAKING-CITY, een Horizon2020-project, dat gaat over het creëren van Positieve Energy Districts, gebieden waar meer energie wordt opgewekt dan verbruikt. Daar ben ik verantwoordelijk voor een deelproject met 4 duurzame demohuizen in de wijk Paddepoel. Wie weet zijn er nog mooie kruisbestuivingen mogelijk vanuit beide projecten.
This research project is part of the research programme Sustainable Living Labs, which is co-financed by the Dutch Research Council (NWO), the Ministry of Infrastructure and Water Management, Taskforce for Applied Research (SIA) and the Top Sector Logistics.
Copyright © 2023 SMiLES, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp