Copy
View this email in your browser
Veel activiteit!
Er zijn weer veel nieuwe ontwikkelingen: van interessante bijeenkomsten, gepubliceerde artikelen tot updates over personeelswijzigingen, Engelse versie van de site en terugblikken op events.  
Scientific Meeting 2023 
De wetenschappelijke partners binnen het SMiLES-project kwamen woe 29 maart bijeen om elkaar te updaten over de stand van zaken per werkpakket en hun plan voor de komende 1,5 jaar. Ook werden nieuwe mogelijkheden over toekomstige samenwerking besproken.
SMiLES-artikel gepubliceerd in Research in Transportation Business & Management

Bereikbaarheid is een cruciale factor die de leefbaarheid van perifere regio's bepaalt. Mobiliteitshubs kunnen inclusieve toegang tot dagelijkse activiteiten bevorderen door vaste en flexibele vervoersdiensten te integreren. Het artikel gaat in op de mogelijkheden voor multimodale integratie op mobiliteitsknooppunten in perifere gebieden. Voor Nederland werden de reacties van belanghebbenden op strategieën voor het verbeteren van het aantal passagiers geëvalueerd. Hoewel strategieën voor openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit een beperkte complementariteit hebben, kunnen eigenaren van activa serviceverbeteringen stimuleren door te investeren in betere fietstoegang en oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Bovendien kunnen organisatorische hervormingen en flankerend beleid op netwerkniveau de integratie bevorderen, maar er is meer onderzoek nodig om dit potentieel volledig te begrijpen.

Lees het artikel online: "The peripheral mobility hub as a multi-sided platform? Applying a Fuzzy Delphi to identify promising stakeholder interactions"
Of lees het Nederlandse congresartikel: De perifere mobiliteitshub als meerzijdig platform? Een Fuzzy Delphi-studie naar de netwerkeffecten van aanbodstrategieën

Over Research in Transportation Business & Management
Research in Transportation Business & Management (RTBM) publiceert onderzoek naar internationale aspecten van transportmanagement zoals bedrijfsstrategie, communicatie, duurzaamheid, financiën, human resource management, recht, logistiek, marketing, franchising, privatisering en commercialisering.
Update SMILES website
Engelse versie van de site live! 
De website van SMiLES is in eerste instantie Nederlandstalig opgezet, om praktijkpartners en Nederlandse geïnteresseerden te informeren over het project. De voertaal binnen het project vanuit de onderzoekers is echter Engelstalig. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de subsidiegevers NWO en ministerie van I&W om onderzoek zo veel mogelijk open access beschikbaar te stellen. De Engelstalige variant van de site zorgt voor betere ontsluiting van het onderzoek en de resultaten. 

Zie https://en.smiles-living-lab.nl/ Pagina 'Wie zijn wij' geupdate 
Ook de medewerkers die bij het project betrokken zijn en de foto's van projectbetrokkenen zijn bijgewerkt. 

Zie https://smiles-living-lab.nl/wiewezijn
158 nieuwe elektrische bussen voor Groningen & Drenthe
SMiLES partner OV-bureau Groningen Drenthe en SMiLES praktijkpartner Qbuzz vervangen tussen 2024 en 2026 een groot deel van de huidige bussen door elektrische uitstootvrije bussen. Op dit moment rijden er al 196 uitstootvrije bussen, elektrisch en op waterstof. Met de vervanging van nog eens maximaal 158 HVO-dieselbussen door elektrische bussen, rijdt straks bijna 90% van alle bussen in Groningen en Drenthe op schone energie. Hiermee wordt een grote stap gezet op weg naar het behalen van de duurzaamheidsambities: volledig uitstootvrij busvervoer in 2030.

Lees het hele verhaal op de website van QBuzz of op de website van het OV Bureau Groningen Drenthe:
Interessante bijeenkomsten
Kennis- en werksessie Deelmobiliteit en Duurzame Stadslogistiek
di 25 april 15-17u

Op dinsdag 25 april organiseert SMiLES-partner Noorderpoort (Mobiliteit, Transport en Logistiek) in samenwerking met Deesy (promotor van deelmobiliteit) een kennis- en werksessie “Deelmobiliteit en Duurzame Stadslogistiek”. 

Deelmobiliteit als onderdeel van Mobility as a Service en duurzame stadslogistiek zijn thema’s in de transitie naar duurzame slimme mobiliteit. Het succes van deze transitie wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van de juiste opleidingen en daarmee de goed opgeleide professionals. 
In de sessie op 25 april wordt kennis gedeeld rondom deelmobiliteit (Mobility as a Service) en duurzame (stads)logistiek. Juist door het samenbrengen van onderwijs, praktijk en overheden willen we project/casus gestuurd onderwijs realiseren. 

Geïnteresseerd? Voor meer informatie zie https://duurzameslimmemobiliteit.nl/focus/kennis-en-werksessie-deelmobiliteit-en-duurzame-stadslogistiek/ en/of opgave via https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nkK-N4Vuz0KvwRPGWHsrPwMa5UeIO0dKoqrPan3sfElUODA3VjFGWjlVSkxHTjVaU05SVjJFMjVBNS4u

22 juni: New Energy Forum
Jaarlijks organiseert Hive.Mobility samen met partners meerdere events rondom duurzame en slimme mobiliteit. Op 22 juni 2023 is de derde editie van het New Energy Forum. Hét event voor de (aanstaande) mobiliteits- en energieprofessional. Het thema van dit jaar? Breaking Barriers! 

De bezoeker wordt die dag meegenomen in de wereld van de energie- en mobiliteitstransitie vanuit verschillende invalshoeken. Hoe ziet mobiliteit en ruimtelijke inrichting er in de toekomst uit? Hoe kunnen we het gebruik van duurzame mobiliteit versnellen en voor iedereen toegankelijk maken? 

Voor meer informatie zie https://www-newenergyforum-nl
Terugblik op bijeenkomsten
Vervolgbijeenkomst Human Capital “Smart Mobility: actieplan autonoom vervoer”

Op dinsdag 28 maart was er een vervolgbijeenkomst van de Human Capital Smart Mobility waarvan de eerste sessie in februari bij Provincie Groningen al plaatsvond. Het ging om autonoom vervoer op de weg en door de lucht en de taken die op de provincies en gemeenten afkomen vanuit bijvoorbeeld landelijke en Europese wet- en regelgeving. Met vragen zoals 'waar mogen drones vliegen?' of 'waar worden voertuigen met Adaptive Lane Keeping Systems toegestaan?'. En taken vanuit urgente mobiliteitsopgaven, bijvoorbeeld het personeelstekort en de betaalbaarheid van het openbaar vervoer. 

De opgehaalde informatie en acties ten aanzien van het thema autonoom vervoer werden besproken. Met behulp van deze bijeenkomsten wordt gewerkt aan een vernieuwd actieplan waarmee voldoende kennis en capaciteit bij elke gemeente en provincie in Noord-Nederland voor de genoemde thema’s gerealiseerd kan worden.
2e editie @north-event
Op 6 april was de tweede editie van het @north-event: het event met alle ontwikkelingen over autonoom vervoer in Noord-Nederland. SMiLES partners Arriva, QBuzz, Provincie Groningen, Gemeente Groningen 5Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen, Hanze en innovatiecentrum Hive.Mobility waren onder ander aanwezig om informatie te delen en kennis op te doen over de volgende stappen op het spoor, in- en onder water, met drones in de lucht, bussen in het ov en de hyperloop op weg naar structurele inbedding in het dagelijkse mobiliteitssysteem. Ook was er ruim gelegenheid om te netwerken, andere experts te ontmoeten en kennis op te doen tijdens keynote-sessies. 

'Open space'-bijeenkomst Deelmobiliteit Noord-Nederland 

De drienoordelijke provincies, de gemeente Groningen, Regio Groningen Assen, GroningenBereikbaar, Deesy en SMiLES hebben op 30 maart een bijeenkomstgeorganiseerd over deelmobliteit. Overheden, ondernemers, werkgevers,aanbieders, gebruikers, dorpsverenigingen, (ervarings-)deskundigen en regionaleenthousiastelingen waren uitgenodigd om te leren, tips uit te wisselen en eengezamenlijke weg vooruit te zoeken. Het was een mooie, drukke dag met veel inspiratie enideeën. En met veel vragen!

Open Space
De ‘open space’ opzet bood de deelnemers de gelegenheid om zelf programmaonderdelen aan te dragen. De uitkomsten van de bijeenkomst vormen de bouwstenen voor een noordelijke agenda deelmobiliteit.

Onderwerpen
Het volgende kwam onder andere aan bod:  
  • in hoeverre kun je deelmobiliteit rendabel maken in landelijk gebied met publiek geld? En zo ja hoe?
  • er is een mismatch tussen de beschikbare laadpalen en het (soms gesubsidieerde) deelauto-aanbod.
  • voor bewustwording van het belang van deelmobiliteit onder burgers heeft Drenthe een dashboard ontwikkeld, dat ook wordt uitgerold in Groningen en later misschien Friesland. Hier worden verschillende data aan elkaar gekoppeld, zoals de beschikbare laadpalen in de buurt, het aantal deelauto’s dat al beschikbaar is, de ritten die daarmee worden afgelegd. Maar bijvoorbeeld ook het gemiddeld aantal auto’s per huishouden in een gebied.
  • er ligt nog veel onbenut potentieel om de toeristische sector (vakantieparken, ANWB, etc.) te koppelen aan het bredere deelmobiliteitsaanbod. Een voorbeeld is dat Centerparcs in Coevorden wel deelfietsen heeft maar dat deze niet op het station staan, zodat men van en naar het park kan reizen.
Meerdere SMiLES-deelnemers
Tibor Rongen (RUG, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en SMiLES) en Thom Lageveen (Arriva en SMiLES) bogen zich in een deelsessie over de vraag over de integratie van deelmobiliteit en OV. Het idee werd geponeerd om een werkgroep te organiseren over de inzet van overheidsbudgetten voor ‘publieke mobiliteit’. Een gedachtenexperiment over hoe het geld het best verdeeld kan worden over verschillende systemen en partijen, waarbij de ‘schotten’ tussen OV, Wmo en deelmobiliteit buiten beschouwing worden gelaten.

Geïnteresseerd? 
Er komt zeker een vervolg op deze bijeenkomst. Wil je op de hoogte blijven? Stuur een mail naar C.P.Nobel@provinciegroningen.nl.
Prijsvraag meest duurzame mobiliteitshub

Het kennisplatform CROW en het minsiterie van I&W hebben gezamenlijk een prijsvraag uitgeschreven voor de meest duurzame mobiliteitshub. Hiermee stimuleren ze een integrale, samenhangende aanpak voor het ontwerp en beheer van een mobiliteitshub. Het mag een bestaand of nieuw ontwerp zijn, voorzien van een heldere toelichting waarom het ontwerp in aanmerking komt voor de prijs. Er zijn mooie prijzen te winnen. De eerste prijs is 10.000 euro en de 2e en 3e prijs zijn 2.500 euro. En daarnaast aandacht in diverse vakbladen op bijeenkomsten en social media. Inzendingen kunnen tot 1 september 2023 gestuurd worden. 

Voor meer informatie zie https://dmi-nieuws.nl/13-03-2023/wie-ontwerpt-de-meest-duurzame-mobiliteitshub/
Updates partners en netwerken

Opvolger Groningen Bereikbaar bekend: René Schripsema

Per 1 april 2023 is René Schripsema als nieuwe directeur gestart van Groningen Bereikbaar, een van de praktijkpartners in het project SMiLES. Hij is de opvolger van Wilko Huyink die eind vorig jaar meldde dat hij na ruim 10 jaar ging stoppen. René heeft ruime ervaring in de samenwerking met private en publieke partijen en zet deze ervaring nu graag in voor de regio Groningen. René heeft zich bewezen als inspirerend leider met een heldere visie, koersvast en hij staat graag met de voeten in de klei.
Rene kijkt uit naar zijn nieuwe functie: "In mijn eigen regio meewerken aan duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, zijn drijvende elementen geweest om voor Groningen Bereikbaar te kiezen. Bijdragen aan 'de mooiste provincie van het Noorden' is leuk en uitdagend tegelijk. Ik verheug me erop collega’s, partners (publiek en privaat) te leren kennen en bouw graag voort op het uitstekende werk van mijn voorganger."

Ilse Mensink gaat Hive.Mobility verlaten

Hive.Mobility, het innovatiecentrum voor slimme en groene mobiliteit waar SMiLES ingebed is, heeft afscheid genomen van haar directeur Ilse Mensink. Ilss heeft zich vanaf de start ingezet voor de oprichting en opschaling van de Hive.Mobility-organisatie. Mede namens Ilse en haar team hebben ze een grote bijdrage geleverd om Noord-Nederland op de kaart te zetten als regio om mobiliteitsinnovaties te realiseren. Nu gaat Ilse haar horizon verleggen en wil nieuwe uitdagingen aangaan. Vanuit het project SMiLES wensen we haar veel succes en bedanken we haar voor haar inzet! Uiteraard blijven we graag met Emma Schrader en Alexandra Blikman samenwerken en degene die Ilse gaat opvolgen.
 

Introductie praktijkpartner

Even voorstellen: Bidfood
Bidfood is de grootste online groothandel voor horeca in Nederland en totaalleverancier in de foodservicemarkt. Van restaurant tot cafetaria en van hotel tot sportkantine en instellingszorg: voor iedere foodprofessional hebben zij een passend aanbod. Transparantie en duurzaamheid spelen een belangrijke rol bij alles wat ze doen. Dit resulteert in continue aandacht voor onderwerpen waar zij als organisatie het verschil kunnen maken.
Omdat klimaatverandering een steeds urgenter maatschappelijk probleem wordt, is een groot deel van hun verduurzamingsinspanningen gericht op het verminderen van onze CO2-uitstoot: ze dromen ervan om als organisatie CO2-neutraal te worden.
Met ruim 2.000 medewerkers, 25.000 verschillende klanten, 17 vestigingen in Nederland en 350 vrachtwagens in hun beheer voelen ze een grote verantwoordelijkheid. Om CO2 te verminderen investeren ze in innovatieve projecten, in het verbeteren van planning en monitoring, in het verduurzamen van het wagenpark, in het duurzamer gebruik van het pand en in het optimaliseren van de keten. Ze investeren ook fors in het transparanter maken van de toeleveringsketen.


Ankie Vos
Ankie Vos heeft onlangs de werkzaamheden overgenomen van Marinus Hol als aanspreekpunt voor SMiLES binnen Bidfood. Marinus blijft zijn expertise binnen BidFood inzetten voor risk management, QSHE en CO2 en blijft ook dan nog graag samenwerken met de faculteiten en de Hanze. Hij kijkt terug op een goede samenwerking binnen SMiLES, waarbij de praktijk wat hem betreft nog meer naar de voorgrond mag treden. We bedanken Marinus voor zijn waardevolle bijdrage aan SMiLES!

Coding the curbs
Bidfood Groningen neemt deel aan de pilot “Coding the curbs” Een pilot over reserveerbare laad- en losplekken in de binnenstad van Groningen. Om klaar te zijn voor de toekomst is er behoefte naar een gedegen onderzoek hoe wij in 2025-2030 de binnenstad van Groningen emissieloos kunnen beleveren en welke laad en losplekken zij dan het beste kunnen reserveren.
 
This research project is part of the research programme Sustainable Living Labs, which is co-financed by the Dutch Research Council (NWO), the Ministry of Infrastructure and Water Management, Taskforce for Applied Research (SIA) and the Top Sector Logistics.
Copyright © 2023 SMiLES, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp