Copy
Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier voor de webversie
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de Veiligheidskamer Achterhoek. Deze is een onderdeel van Veiligheidshuis NOG, dat werkt voor 22 gemeenten.
Samen met o.a. politie, justitie en (jeugd)zorg pakken wij complexe problemen aan rondom personen, gezinnen en groepen.

Actueel in de regio

Studiemiddag Personen met verward gedrag

Op donderdag 7 juni verzamelden zich bijna 90 belangstellenden in de Raadszaal van het gemeentehuis van Doetinchem voor de resultaten van drie projecten in Veiligheidskamer Achterhoek. Projectleider Eddy Adolfsen had voor deze middag vijf sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen achtergrond reageerden en reflecteerden op de resultaten van de projecten: Wie zijn eigenlijk die ‘personen met verward gedrag’? Hoe vaak hebben zij al zorg? Wanneer is er meer nodig? Hoe kunnen we de gezamenlijke aanpak rondom deze mensen beter organiseren? Lees de reacties en bestel gratis het projectboek.

In persona

‘Ik liep met een baby de deur uit’


Maaike Zalme (42) zit namens de politie in de Veiligheidskamer Achterhoek (west) bij het wekelijkse Triage-overleg Personen met verward gedrag. Ze brengt de meldingen in en beoordeelt met de ketenpartners of een casus moet worden opgeschaald naar het casusoverleg. Daarnaast is Maaike vertrouwenspersoon bij de politie en taakaccenthouder jeugd Team Achterhoek-west. Maaike reageert op 8 steekwoorden.

1. Succesmoment
‘Ik haal voldoening meer uit kleine dingen. Bijvoorbeeld als een slechtnieuwsgesprek goed verloopt. Mijn voldoening zit er dan in dat ik het nare nieuws op de best mogelijke manier vertel. Een concreet succes was dat een vrouw die een paar jaar geleden nog verslaafd was aan drugs, en van wie de kinderen uit huis waren geplaatst, inmiddels is afgekickt. Haar kinderen wonen weer bij haar. Natuurlijk heeft zij het zelf gedaan, maar door het goede samenwerking en de actieve houding van de partners hebben we daaraan toch een bijdrage geleverd.’ Lees verder

Het werkt!

Hoe beschermen we de buurt tegen
M’s agressie?

Meneer M wordt begin 2017 voor het eerst besproken in ons casusoverleg Huiselijk geweld. Het gaat om een jongeman van buitenlandse afkomst die zijn voormalig docente Nederlands mishandelt. De docente woont toevallig bij hem in de straat. Zij heeft meerdere malen aangifte gedaan.
In het casusoverleg blijkt al snel dat de mishandeling van de docente slechts het topje van de ijsberg is. Mensen uit zijn buurt en zijn familie worden regelmatig bedreigd. Iedereen is bang voor hem en de politie zit met de handen in het haar. Lees verder

Hoe zit dat?

Veiligheidskamers zo goed als AVG-proof

Sinds 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In het kader hiervan hebben we de afgelopen weken in ons Veiligheidshuis de werkprocessen tegen het licht gehouden. Uit dit onderzoek blijkt dat we, op wat kleine verbeterpuntjes na, AVG-proof werken. Nathalie van der Poel van de Veiligheidskamer Apeldoorn was een van de vier coördinatoren die aan de tand werden gevoeld. ‘Zo’n onderzoek is heel verhelderend. Het maakt inzichtelijk hoe wij werken en wat wel en niet mag. Binnen deze marges zoeken we vervolgens de ruimte wel weer op.’ Lees verder

Uit de media

Wat u volgens ons niet mag missen

Onno Hoes over de stand in het land


Hoever zijn we in Nederland met de nieuwe aanpak van personen met verward gedrag? Welke rol moet het ‘Zorg- en Veiligheidshuis’ gaan spelen? Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam, schetste de stand van zaken naar aanleiding van de steekincident in Den Haag in Nieuwsuur (reconstructie vanaf 15.15 minuten, interview vanaf 19.00 minuten).

Landelijk plan huiselijk geweld en kindermishandeling


Nog altijd zijn jaarlijks 200.000 mensen het slachtoffer van huiselijk geweld en hebben 119.000 kinderen te maken met kindermishandeling. Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en de VNG komen daarom met het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt nog voor de zomer met een wetsvoorstel om plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling zwaarder te straffen, meldde de NOS.


Grootschalige politieactie


In Doetinchem zijn bij een grootschalige politieactie op 5 juni elf jongeren opgepakt op verdenking van een groot aantal criminele activiteiten. Het gaat om dertien concrete zaken. De actie, uitgevoerd door 70 agenten, gebeurde in nauwe samenwerking met de gemeente, het Openbaar Ministerie en de jongerenwerkers en buurt-, jeugd- en gezinscoaches van Buurtplein. De actie maakt deel uit van een grotere aanpak, meldde Omroep Gelderland.

Dronken tieners is maatschappelijk probleem


Kinderarts Nico van der Lely (54) maakt zich zware zorgen over het alcoholgebruik onder kinderen. Op zijn initiatief werd de leeftijdsgrens voor drank eerder verhoogd van 16 naar 18 jaar. En hij richtte de alcoholpoli voor tieners op. Jong veel drinken heeft niks met verslaving te maken. Het is ook geen individueel probleem van het kind, maar een maatschappelijk probleem, zegt Van der Lely in NRC.
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van onze actualiteiten in uw eigen regio. Wilt u ook de nieuwsbrieven van de andere 3 kamers van Veiligheidshuis Noord- en Oost-Gelderland ontvangen, meld u dan hier aan.
www.veiligheidshuisnog.nl
www.veiligheidshuisnog.nl
info@veiligheidshuisnog.nl
info@veiligheidshuisnog.nl

Copyright © 2018 Veiligheidshuis NOG, All rights reserved.
 
Email Marketing Powered by Mailchimp