Copy
 
Računovodske novice - november 2016Specialist za računovodenje.
DAVČNE OLAJŠAVE
 
Ob koncu leta je v podjetju ena bistvenih nalog pregled poslovanja, ugotovitev morebitnih nepravilnosti ter izračun trenutnega rezultata in davčne obveznosti.
 
Sedaj imate še čas, da razmislite tudi o davčnih olajšavah za leto 2016:
 • splošna olajšava: je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2016:
  - skupni dohodek do 10.866,37 EUR, olajšava znaša 6.519,82 EUR;
  - skupni dohodek od 10.866,37 EUR do 12.570,89 EUR, olajšava znaša 4.418,64 EUR;
  - skupni dohodek nad 12.570,89 EUR, olajšava znaša 3.302,70 EUR;
 • osebna olajšava: za invalida s 100% telesno okvaro je znižanje v višini 50% plače invalidne osebe; maksimalno letno 17.658,84 EUR;
 • posebna osebna olajšava: za rezidenta, ki se izobražuje in ima status vajenca, dijaka ali študenta je znižanje v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, maksimalno letno 2.477,03 EUR;
 • posebna olajšava za vzdrževane otroke: za prvega vzdrževanega otroka je olajšava 2.436,93 EUR, za naslednje otroke odvisno od števila otrok po lestvici; 
 • posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana: je olajšava maksimalno letno 2.436,92 EUR;
 • olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje: je znižanje v višini 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca; maksimalno letno 2.819,09 EUR;
 • olajšava za zaposlovanje: novo zaposlena oseba, mlajša od 26 let ali starejša od 55 let je znižanje v višini 45% plače te osebe;
 • olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj: je v višini 100% investiranega zneska;
 • olajšava za investiranje v opredmetena in neopredmetena sredstva: je v višini 40% investiranega zneska;
 • olajšave za donacije: je v višini 0,3% ali 0,2% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca.

Določene davčne olajšave so predstavljene, potrebno je izpolniti še preostale pogoje, da jih lahko izkoristite v davčnem obračunu 2016.

Želim vam obilo poslovnih uspehov.

Sodelavci De Facto.
Uspešnost poslovanja je odvisna od dobre informiranosti,
ki vpliva na delovanje podjetja.
20.10.2016 – FURS
 
Spremembe pri obročnem plačevanju prekrškovnih terjatev po Zakonu o prekrških
 
Z dnem 6.11.2016 je vstopila v veljavo novela Zakona o prekrških (ZP-1J). Po trenutno veljavni ureditvi je moral storilec vlogo za obročno plačilo globe vložiti pri organu, ki je izrekel globo, in sicer do zapadlosti roka za plačilo globe. Po novi ureditvi pa bo mogoče prošnjo za obročno plačilo globe vložiti šele po odstopu zadeve v izterjavo, pri pristojnem finančnem uradu.
 
Preberite več
04.11.2016 – ZRSZ

Javna dela 2017
 
Povabilo je namenjeno sofinanciranju stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih in je odprto od 11.11.2016 do porabe sredstev, najdlje do 30.4.2017.
 
Preberite več
09.11.2016 – FURS

Navodilo o izvajanju postopka pasivnega oplemenitenja
 
Z dnem 11.11.2016 je v veljavo stopilo novo Navodilo o izvajanju postopka pasivnega oplemenitenja.
 
Preberite več
11.11.2016 – MGRT

Nepovratna sredstva za sofinanciranje zaposlitve diplomantov v Pomurju
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer bo podjetje izboljšalo učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.
Preberite več
14.11.2016 – FURS

Šifrant slovenskih carinskih organov po 01.12.2016
 
Finančna uprava RS je na svoji spletni strani objavila obvestilo o ukinitvi Carinske pisarne Jelšane z dnem 1.12.2016 in posledično o ukinitvi šifre SI009124. Hkrati se je spremenil naziv Oddelka za carinjenje Jesenice v Carinsko pisarno Jesenice.
Preberite več
Povečajte uspešnost podjetja.

Povežite se z uspešnimi.
Email
Email
Spletna stran
Spletna stran
Facebook
Facebook
DE FACTO TRADE d.o.o.
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
TEL: 02/229-59-90, FAX: 02/229-59-91, GSM: 041/242-343
ID za DDV: SI33706042.  MAT. ŠT.: 5880823


Odjava od prejemanja mesečnih novic in opomnikov.   


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Facto Trade d.o.o. · Partizanska cesta 30 · Maribor 2000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp