Copy
 
Računovodske novice - julij 2016Specialist za računovodenje.
POVEČANJE SREDSTEV ZA POMOČ MARIBORSKEMU PROBLEMSKEMU OBMOČJU

Spoštovane podjetnice in podjetniki.
 
Vlada je 23. junija 2016 potrdila spremembe programov za spodbujanje konkurenčnosti problemskih območij z visoko brezposelnostjo Pokoplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje ter Maribor s širšo okolico.
 
Za Maribor z okolico je tako finančni obseg programa povečala z 32 milijonov na 40 milijonov evrov, pri čemer je večji poudarek dala povratnim sredstvom.

Obseg nepovratnih sredstev se tako zmanjšuje na 16,8 milijona evrov, obseg povratnih sredstev pa povečuje na 23,2 milijona evrov, kar sledi splošni usmeritvi vlade na področju spodbujanja razvoja, da se nepovratna sredstva nadomeščajo s povratnimi viri financiranja.

Ohranjajo se obstoječi instrumenti za spodbujanje konkurenčnosti, uvajajo pa tudi novi glede na razpoložljiva sredstva, prioritete vlade ter glede na aktualne potrebe območja.

V nadaljevanju pa še nekaj novic s področja računovodenja.

Lepe sončne pozdrave.

Sodelavci De Facto.
Menite, da nimate primernih informacij za prave poslovne odločitve? 
Ne verjamemo!
Zagotavljamo vam, da so vam te pri nas vedno na voljo.
31.05.2016 – FURS
 
Predlog zakona o vajeništvu
 
Predlog zakona o vajeništvu ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Vajeniška nagrada pri denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in subvencije najemnine, se bo štela kot priložnostni dohodek. Navedeno pomeni, da se bo kot dohodek upoštevala le v višini razlike med povprečno mesečno višino vajeniške nagrade (izplačane v zadnjih 3 mesecih) in 0,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka (kar je trenutno 144,40 evra).
 
Preberite več
10.06.2016 – MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Izjava po 45. členu ZDDV-1 pri transakcijah nepremičnin
 
V skladu s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost bosta lahko pravni osebi, ki sta se dogovorili za nakup oziroma prodajo, najem, zakup ali leasing nepremičnine z pravico do izbire za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami (izjava po 45. členu ZDDV-1), na eDavke izjavo o koriščenju pravice oddali do to mogoče storiti do konca obdobja za predložitev DDV.
 
Preberite več
15.06.2016 – MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Vračilo posojila podjetjem do 23. avgusta
 
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1l) je lani, v mesecu avgustu, določila enoletno prehodno obdobje za vračilo posojila, ki se izteče 23. avgusta 2016. Družba mora tako razpolagati vsaj z minimalnim osnovnim kapitalom 7.500 evrov, ki si ga družbenik ne sme prenakazati s posojilno pogodbo v zasebne namene.
 
Preberite več
01.07.2016 – MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Spletno oddajanje obrazcev za refundacijo boleznin
 
S 1. oktobrom 2016 se bodo pričeli obrazci za refundacijo boleznin oddajati preko spletnega portala e-VEM. To v praksi pomeni, da v kolikor bo delodajalec za svoje delavce želel vložiti zahtevo za refundacijo nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela, bo to storil elektronsko in bo imel nad statusom oddane vloge tudi ves čas nadzor. Do takrat pa lahko delodajalec to odda ročno.
 
Preberite več
Povečajte uspešnost podjetja.

Povežite se z uspešnimi.
Email
Email
Spletna stran
Spletna stran
Facebook
Facebook
DE FACTO TRADE d.o.o.
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
TEL: 02/229-59-90, FAX: 02/229-59-91, GSM: 041/242-343
ID za DDV: SI33706042.  MAT. ŠT.: 5880823


Odjava od prejemanja mesečnih novic in opomnikov.