Copy
 

Specialist za računovodenje.
Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2017
 
Spoštovane podjetnice in podjetniki.
 
FURS je 24.1.2017 objavil dokument (na voljo na spletni strani FURS-a), v katerem navajajo, katere dejavnosti bodo vzeli pod drobnogled.

Navajamo le nekaj poudarkov iz dokumenta, na katere se bo FURS osredotočil pri nadzorih:
 • odkrivanje sistemskih utaj DDV-ja,
 • davkov in prispevkov fizičnih oseb ter pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost,
 • t. i. kanalskih podjetjih,
 • zavezancev, ki zaposlujejo delavce, napotene na delo v tujino,
 • zavezancev, tveganih z vidika pravilnega obračuna bonitet,
 • zahtevkov za vračila DDV na podlagi predloženih obračunov,
 • nad dejavnostmi spletne prodaje,
 • trgovin s prevoznimi sredstvi,
 • neposlovne rabe oziroma luksuznih nakupov blaga in storitev,
 • itd.
Kot so zapisali v kriterijih bodo v letu 2017 s povečano intenzivnostjo nadaljevali tudi "z izvajanjem inšpekcijskih nadzorov - obravnavo fizičnih oseb, katerih premoženje in trošenje je izrazito nesorazmerno s prijavljenim dohodkom v določenem obdobju".

Finančna uprava se bo tudi letos podala v boj proti sivi ekonomiji s poudarkom prevajanja dela in zaposlovanja na črno. Poseben del nadzora bo namenjen društvom in zavodom, z namenom identifikacije tistih, ki v nasprotju z zakonodajo opravljajo pridobitno dejavnost, kot svojo izključno dejavnost, čeprav imajo v osnovi registrirano nepridobitno dejavnost.

FURS v svoji izjavi izpostavlja posebnost, to je sodelovanje mobilnih oddelkov pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov, katerih namen bo predvsem zaznavanje dejanskega stanja na terenu, zbiranju in preverjanju informacij in opravljanju posameznih procesnih dejanj.

Spoštovane podjetnice in podjetniki, če ne bomo poslovali v okviru zakonodaje se nam lahko obeta obilo dodatnega pojasnjevanja in dokazovanja ter odpravljanja namernih ali nenamernih napačnih odločitev in dejanj. Zato previdnost ne bo odveč.

Sodelavci De Facta.
Zanesljivost, odgovornost, zaupnost.

To so naše vrednote.

Če nam zaupate, jih v letošnjem letu lahko delimo z vami.
RAČUNOVODSKI OPOMNIK - APRIL 2017
Do 10.04.2017:
 
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2017 in trimesečno obdobje januar-marec 2017
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2017 in trimesečno obdobje januar-marec 2017
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2017); obrazec se oddaja tudi za ODD)
Do 14.04.2017:
 
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2017
Do 15.04.2017:
 
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu marcu 2017, do 18.1. fizične osebe, če podatke sporočajo v pisni obliki
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2017
Do 17.04.2017:
 
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za marec 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za marec 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2017
Do 18.04.2017:
 
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2017
 • Na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za marec 2017
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2017
Do 20.04.2017:
 
 • Plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2017
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2017
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2017
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2017
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2017
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2017
 • Obrazec SN11, SN44 - letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2017
 • Obrazec SN22, SN55 - letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v tujini za leto 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2017
 • Obrazec DDV-O za marec 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2017 (op. plačilo DDV je 28.4.2017)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca ; prvi dan vnosa je 13.4.2017
Do 24.04.2017:
 
 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
Do 28.04.2017:
 
 • Obrazec DDV- O - Obračun DDV za marec 2017 in za obdobje januar do marec 2017
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2017
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za marec 2017
 • Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2017 izplačani samostojno
Do 30.04.2017:
 
 • Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2017
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2017
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec M4 – Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja za leto 2016
Poskrbite za varno poslovanje vašega podjetja - izberite strokovni računovodski servis.
Email
Email
Spletna stran
Spletna stran
Facebook
Facebook
DE FACTO TRADE d.o.o.
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
TEL: 02/229-59-90, FAX: 02/229-59-91, GSM: 041/242-343
ID za DDV: SI33706042.  MAT. ŠT.: 5880823


Odjava od prejemanja mesečnih opomnikov.      


This email was sent to bostjan.hvauc@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Facto Trade d.o.o. · Partizanska cesta 30 · Maribor 2000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp