Copy
 

Specialist za računovodenje.
LETNA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUNI
 
Spoštovane podjetnice in podjetniki.
 
Vsi tisti, ki ste pravočasno in v okviru rokov poskrbeli za vse papirnate obveznosti podjetja, ki se nanašajo na preteklo leto, si boste lahko počasi oddahnili od stresa, ki ga letno zaključevanje poslovnega leta povzroči v podjetju, kakor tudi na osebni ravni.

Zdi se, kot da se je čas od začetka leta pa vse do oddaje zaključnih računov praktično ustavil. Težko začnemo z novimi idejami in zadevami, ker se preveč ukvarjamo s starimi. Tudi zato je dobro, da se navadimo odprte zadeve in probleme reševati sproti, saj je takrat to najlažje.
 
Pomembni datumi opomnika se ne spreminjajo bistveno med obdobji, pred nami so zato, da jih preletimo in si osvežimo spomin. Včasih ugotovimo, da smo jih prebrali, pa kljub temu kaj spregledali, saj nekatere stvari delamo že čisto rutinsko in se ne poglobimo dovolj, da bi opazili spremembe in novosti. 

Če imate letna poročila in davčne obračune že pred sabo, jih v miru preglejte in proučite »napake« ter si ugotovitve in zaključke dobro zapomnite, saj jih boste lahko s pridom uporabljali pri poslovanju v tekočem letu.

Za vse, ki še niste tako daleč ali tega ne želite proučevati sami, vam lahko pomagamo z analizo preteklega poslovanja in pripravo optimalnih rešitev delovanja za naprej.

Želimo vam lepe prve pomladne dneve.

Sodelavci De Facta.
Zanesljivost, odgovornost, zaupnost.

To so naše vrednote.

Če nam zaupate, jih v letošnjem letu lahko delimo z vami.
RAČUNOVODSKI OPOMNIK - MAREC 2017
09.03.2017 – ŠGZ

Predstavitev predloga ZAKONA O VAJENIŠTVU in seja Regijskega sveta za razvoj človeških virov
 
V okviru Regijskega sveta ŠGZ za razvoj človeških virov, bo predstavljen predlog Zakona o vajeništvu in sodelovanje delodajalcev pri izvajanju prakse. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev ter še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom.
10.03.2017 – FURS

Plačilo akontacije davka od dohodka pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
 
Obvezniki plačila so zavezanci, katerih letni znesek davka PRESEGA 400,00 EUR.
10.03.2017 – FURS

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
 
Oddajajo rezidenti, kadar dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku.
16.03.2017 – FURS

Intrastat statistika blagovne menjave med državami članicami EU
 
Oddajajo gospodarski subjekti na podlagi obvestila Carinske uprave Nova Gorica, ki:
  • trgujejo z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in
  • skupna vrednost njihovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v preteklem letu presegla 200.000,00 EUR za odpreme blaga in 120.000,00 EUR za prejeme blaga.
16.03.2017 – FURS

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost
 
Oddajajo zasebniki ter osebe, ki opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo.
17.03.2017 – FURS

Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja
 
Oddajo vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja in tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
17.03.2017 – ŠGZ

Spremembe pri poreklu blaga
 
V sodelovanju s Finančno upravo RS, Finančnim uradom Maribor, vas Štajerska gospodarska zbornica vabi na predstavitev sprememb pri poreklu blaga. S 1.1.2017 se je začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX). Sistem REX poenostavlja izvozne formalnosti, saj dovoljuje registriranemu izvozniku, da sam sestavlja dokazila o poreklu, in sicer ne glede na vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki, na katere se dokazilo o poreklu nanaša.
20.03.2017 – FURS

Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
 
Obvezniki plačila so osebe, ki opravljajo dejavnost, hkrati pa so zaposlene in iz tega naslova obvezno zavarovane.
20.03.2017 – FURS

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
 
Oddajo lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače in izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost ter urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.
20.03.2017 – FURS

Obračun DDV skladno z oddajajo rekapitulacije na obrazcu RP-O
 
Obvezniki oddaje DDV do 20. v mesecu so zavezanci, ki morajo izpolnjevati tudi rekapitulacijsko poročilo.
20.03.2017 – FURS

Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini
 
Poročilo oddajajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
20.03.2017 – FURS

Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji
 
Poročilo oddajajo rezidenti, v katerih so v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije), ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.
31.03.2017 – FURS

Obračun DDV
 
Obvezniki oddaje so zavezanci identificirani za namene DDV, ki morajo obveznost izpolnjevati mesečno in tromesečno.
31.03.2017 – FURS

Obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač
 
Obvezniki oddajo podatke o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači.
31.03.2017 – AJPES

Obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah
 
Obvezniki (pravne osebe javnega in zasebnega sektorja) predložijo podatke o izplačanih plačah.
31.03.2017 – FURS

Obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen)
 
Oddajajo davčni zavezanci, ki opravljajo dobave blaga in storitev, za katere je na podlagi 76.a člena ZDDV-1 prejemnik plačnik DDV.
Poskrbite za varno poslovanje vašega podjetja - izberite strokovni računovodski servis.
Email
Email
Spletna stran
Spletna stran
Facebook
Facebook
DE FACTO TRADE d.o.o.
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
TEL: 02/229-59-90, FAX: 02/229-59-91, GSM: 041/242-343
ID za DDV: SI33706042.  MAT. ŠT.: 5880823


Odjava od prejemanja mesečnih opomnikov.      


This email was sent to <<E-mail:>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Facto Trade d.o.o. · Partizanska cesta 30 · Maribor 2000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp