Copy
 

Specialist za računovodenje.
POSPRAVIMO STARO IN ODPRIMO NOVO OBDOBJE
 
Spoštovani!
 
Vstopili smo v novo leto ter novo poslovno in davčno obdobje.

Mesec januar je vsako leto verjetno najtežji mesec. Je prelomni čas, ko se zapira staro in se odpira novo. Delamo za nazaj in za naprej. Pregledamo zastavljene in dosežene cilje. Naredimo osebne in poslovne bilance. Postavimo si nove cilje za katere si bomo prizadevali.
 
Že sami ste ugotovili, da je tudi leto 2016 minilo hitro, prehitro, tako kot vsako. V odhajajočem letu smo vsi ustvarili veliko dobrega, uspešnega, nepozabnega, vse nam bo ostalo v lepem spominu.

Poslovno leto 2016 se je sicer zaključilo, vendar je potrebno do oddaje zaključnega računa še marsikaj postoriti in pripraviti. Za nekatere je leto minilo lažje, za druge spet težje. Želimo, da bi za vse vas bilo zaključeno poslovno leto čimbolj uspešno.

Naj vam novo leto prinese nov svež zagon, dobre ideje in želene uspehe.

Ob tej priliki si želimo uspešnega sodelovanja z vami tudi v prihajajočem letu.

Srečno 2017!


Sodelavci De Facta.
Ne zamudite brezplačne po - novoletne ponudbe!

PREGLED LETA 2016

Potrebujemo uro vašega čas in nekatere knjigovodske izpise.
Mogoče boste še lahko uporabili kakšne dobre informacije.
RAČUNOVODSKI OPOMNIK - JANUAR 2017
10.01.2017 – FURS

Plačilo akontacije davka od dohodka pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
 
Obvezniki plačila so zavezanci, katerih letni znesek davka PRESEGA 400,00 EUR.
10.01.2017 – FURS

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
 
Oddajajo rezidenti, kadar dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku.
16.01.2017 – FURS

Intrastat statistika blagovne menjave med državami članicami EU
 
Oddajajo gospodarski subjekti na podlagi obvestila Carinske uprave Nova Gorica, ki:
  • trgujejo z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in
  • skupna vrednost njihovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v preteklem letu presegla 200.000,00 EUR za odpreme blaga in 120.000,00 EUR za prejeme blaga.
16.01.2017 – FURS

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost
 
Oddajajo zasebniki ter osebe, ki v opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo.
18.01.2017 – FURS

Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja
 
Oddajo vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja in tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
20.01.2017 – FURS

Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
 
Obvezniki plačila so osebe, ki opravljajo dejavnost, hkrati pa so zaposlene in iz tega naslova obvezno zavarovane.
20.01.2017 – FURS

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
 
Oddajo lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače in izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost ter urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.
20.01.2017 – FURS

Obračun DDV skladno z oddajajo rekapitulacije na obrazcu RP-O
 
Obvezniki oddaje DDV do 20. v mesecu so zavezanci, ki morajo izpolnjevati tudi rekapitulacijsko poročilo.
20.01.2017 – FURS

Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini
 
Poročilo oddajajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
20.01.2017 – FURS

Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji
 
Poročilo oddajajo rezidenti, v katerih so v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije), ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.
30.01.2017 – FURS

Obračun DDV
 
Obvezniki oddaje so zavezanci identificirani za namene DDV, ki morajo obveznost izpolnjevati mesečno, ne izpolnjujejo rekapitulacijskega poročila in njihov letni promet znaša več kot 210.000,00 EUR.
30.01.2017 – FURS

Obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač
 
Obvezniki oddajo podatke o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači.
30.01.2017 – AJPES

Obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah
 
Obvezniki (pravne osebe javnega in zasebnega sektorja) predložijo podatke o izplačanih plačah.
30.01.2017 – FURS

Obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen)
 
Oddajajo davčni zavezanci, ki opravljajo dobave blaga in storitev, za katere je na podlagi 76.a člena ZDDV-1 prejemnik plačnik DDV.
Poskrbite za varno poslovanje vašega podjetja - izberite strokovni računovodski servis.
Email
Email
Spletna stran
Spletna stran
Facebook
Facebook
DE FACTO TRADE d.o.o.
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
TEL: 02/229-59-90, FAX: 02/229-59-91, GSM: 041/242-343
ID za DDV: SI33706042.  MAT. ŠT.: 5880823


Odjava od prejemanja mesečnih opomnikov.      


This email was sent to bostjan.hvauc@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Facto Trade d.o.o. · Partizanska cesta 30 · Maribor 2000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp