Copy
 
Računovodske novice - februar 2017Specialist za računovodenje.
LETNI OBRAČUNI 2016 GREDO POČASI K »DACARJEM«
 
Spoštovane podjetnice in podjetniki.
 
Verjetno si bomo vsi nekoliko oddahnili, ko bomo naši državi predložili to, kar ji po zakonu pripada.

Letno poročilo 2016 mora biti skladno s spremembami SRS in ZGD-1 posebej v delu, ki se nanaša na:
  • nova merila za določanje velikosti družb
  • spremenjena splošna pravila vrednotenja
  • spremembe povezane s konsolidacijo in revidiranjem
  • dopolnjene obrazce bilance stanja in bilančnega dobička
  • razširjena pojasnila in poslovna poročila, ki jih prilagamo k izkazom.
Pri vodenju poslovnega leta in sestavi letnih poročil 2016 ne pozabite na predpise, ki urejajo to področje:
  • standardi SRS 2016 (Ur. list 95/2015)
  • enotni kotni okvir (Ur. list RS 107/2015)
  • priporočeni kontni načrt SIR
  • predpisana je dvomestna uporaba kontov 
  • precej novih pojmov povečini za nespremenjene vsebine.
V davčnem obračunu 2016 - DDPO v splošnem delu ni večjih in pomembnejših sprememb razen v delu, ki se nanaša na pravne osebe, ki ugotavljajo pridobitno in nepridobitno dejavnost, kot je že več let zakonsko predpisano glede na registrirano pravno obliko in standard. Praksa je pokazala, da si društva in zavodi te določbe razlagajo vsak po svoje, v glavnem tako, da plačajo čim manj davka.  
 
Ne pozabite pa, da bo kljub temu akontacija davka od dohodka v letu 2017 višja, saj je v veljavi že povečana davčna stopnja 19 %.
 
Za samostojne podjetnike je bilo več sprememb pri obrazcih bilančnih poročil v delu, ki se nanaša na podjetnikov dohodek in pozitivni ali negativni poslovni izid.
 
Veliko pomembnih stvari se ne da navesti zgolj v enem stavku. Zato vam pošiljamo opomnike in novice, da se na zadeve spomnite, o njih razmislite in jih preučite. Na podlagi tega pa jih rešite tako, da bo zakonu zadoščeno in boste mirno spali.

Želimo vam lepe prve spomladanske dni.
 
Sodelavci De Facto.
Poskrbite za dobre odločitve ob pravem času.
27.01.2017 – AJPES
 
Na voljo je nova aplikacija za predložitev letnih poročil
 
Na spletnih straneh AJPES-a je na voljo aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2016. V skladu s predpisi so poslovni subjekti v predpisanih rokih dolžni predložiti AJPES-u letna poročila za javno objavo in državno statistiko. Za prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom velja, da poleg podatkov iz letnega poročila za namen državne statistike predložijo tudi poročilo o prostovoljstvu. Podatkov iz letnih poročil za javno objavo in za državno statistiko ne predlagajo samostojni podjetniki, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov ter poslovni subjekti, ki niso ustanovljeni kot pravne osebe in nimajo statusa samostojnega podjetnika (notarji, odvetniki, samostojni zdravstveni delavci, samostojni kulturni delavci, športniki, novinarji, nekateri drugi poslovni subjekti in civilna združenja).
 
Preberite več
30.01.2017 – FURS

Lažna elektronska sporočila glede neplačanih obveznosti do FURS-a
 
Na spletu se je pojavila lažna elektronska pošta glede neplačanih obveznosti do FURS-a. Lažna sporočila so bila poslana z naslova gfu.fu@gov.si in vsebujejo priponko v .xls obliki, v kateri se nahaja virus (trojanski konj). V kolikor ste prejeli omenjeno sporočilo, vas pozivamo, da ga ne odpirate in ga nemudoma izbrišete. Če ste sporočilo in priponko že odprli, vam svetujemo, da pregledate svoje naprave z antivirusnim programom.
 
Preberite več
31.01.2017 – GZS

Nova oblika prevare s kreditnimi karticami
 
Banke in hranilnice so zaznale pojav nove oblike poskusa prevare oziroma goljufije s kreditnimi karticami. Zaznani so bili primeri, ko neznana oseba pokliče stranko banke ali hranilnice in se predstavi kot zaposleni na oddelku za varnost pri VISA ali MasterCard kartični shemi. Od stranke zahteva številko na zadnji strani kreditne kartice (t.i. CVC oz. CVV številko), ki se uporablja izključno pri nakupih s kartico preko interneta. Zaradi lastne varnosti in v izogib morebitnim zlorabam kartice omenjene številke preko telefona ne posredujete nikomur.
 
Preberite več
01.02.2017 – FURS

Prejemniki dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine iz tujine, ne pozabite na vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine
 
Davčni zavezanec – rezident mora za redni mesečni dohodek, prejet iz delovnega razmerja ali pokojnino, vložiti pri davčnem organu "Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente", in sicer v 15. dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodke iz delovnega razmerja ali pokojnino.
 
Preberite več
03.02.2017 – FURS

Digitalno potrdilo za FURS mobilno miniBlagajno – video
 
FURS mobilna Mini blagajna je mobilna aplikacija, ki omogoča izdajanje gotovinskih računov na POS tiskalnikih z uporabo Android tablice ali Android pametnega telefona. Za uporabo FURS mobilne aplikacije miniBlagajna potrebujemo namensko digitalno potrdilo, saj je z njim povezan vsak izdan gotovinski račun. FURS je pripravila in objavila dva posnetka, ki prikazujeta, kako pridobimo namensko digitalno potrdilo in kako ga prevzamemo.
 
Preberite več
07.02.2017 – ŠGZ

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
 
Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil razpis namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost, ki na problemskem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in projekte. Upravičena območja so Maribor s širšo okolico, Pomurje, Pokolpje ter občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Višina posojila se giblje med 25.000,00 EUR in 1.000.000,00 EUR.
 
Preberite več
Povečajte uspešnost podjetja.

Povežite se z uspešnimi.
Email
Email
Spletna stran
Spletna stran
Facebook
Facebook
DE FACTO TRADE d.o.o.
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
TEL: 02/229-59-90, FAX: 02/229-59-91, GSM: 041/242-343
ID za DDV: SI33706042.  MAT. ŠT.: 5880823


Odjava od prejemanja mesečnih novic in opomnikov.   


This email was sent to bostjan.hvauc@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Facto Trade d.o.o. · Partizanska cesta 30 · Maribor 2000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp