Copy
Nyhedsbrev - Internationalt Arbejde
August-September 2015

 

Nyhedsbrev - Internationalt Arbejde


Velkommen til denne opdatering af seneste nyt på den internationale orienterings bane.


Af Walther Rahbek, formand i DOF

VM i Skotland
WOC2015 blev afviklet i området øst for Inverness i Skotland i perioden 1.-9. august. Arrangementet var i hænderne på det britiske forbund (BOF) og i praksis knyttet til et af verdens største orienteringsløb – Skotsk 6-dages. Det indebar at der var omkring 6000 løbere i området til 6-dages løb og faktisk også rigtigt mange til at overvære selve VM konkurrencerne. Det kunne man mærke på trafikken, hvor de små skotske veje konstant var plaget af kø, autohavarier osv.

Det danske landshold imponerede alle. De danske guldmedaljer var på alles læber, og uanset hvor vi gik hen i den internationale lejr kom der lykønskninger. Flere spurgte ”hvordan bærer i jer ad? ”. Den schweisiske forbundsformand spurgte sågar ind til ”What are they eating? ”

4 guldmedaljer ud af 9 mulige. Det er aldrig sket før! Jeg holdt flere improviserede taler for landsholdet og roste dem på forskellige måder – men efterhånden slap jeg op for ord. Det er bare så flot.

Når I læser dette, har I måske allerede set landsholdet endnu engang nemlig ved fejringen under DM Stafet den 12. september. Maja trak jo et ekstra stort læs og satte alle konkurrenterne på plads både ved sprinten og stafetten. Sprint stafetten bød måske på størst spænding da Søren Bobach afleverede stafetten til Maja på 4. turen og den schweiziske løber samtidigt. Desværre fik den kvindelige løber fra Schweiz det forkerte kort (hun fik et blankt stykke papir) og måtte returnere til skifteboksen. Hun mistede 15 sekunder og Maja var allerede pist væk!

Torbjørn og Lars har gjort et kæmpe arbejde, og vi bøjer os for den enorme kompetence og professionalisme de har præsteret - også ved dette VM. I fortjener også medaljerne.
IOF General Assembly og split VM
Under VM i Skotland blev der holdt utallige møder. To af disse var IOF’s GA som havde et enkelt punkt på dagsordenen. Det var nu ikke så enkelt endda! De nordiske lande foreslog for et par år siden at splitte VM i 2 således at man holder VM i skov hvert andet år og VM i by hvert andet år. IOF’s council var imod men har nu ændret mening. Dette gav en masse diskussion på mødet i Skotland, men det endte med en massiv vedtagelse med kun få nationer imod. På Danmarks vegne stemte jeg FOR ligesom de øvrige nordiske lande gjorde det. Det indebærer, at fra 2019 starter vi med ”split VM” og det år bliver det så Skov VM.

Vi overvejer i DOF om vi skal byde ind med By-VM i 2020 eller 2022. Der er flere store byområder i Danmark, der er meget interesserede i at sponsorere dette. IOF ser gerne at Danmark byder ind. Så det går vi stille og roligt i gang med at overveje nu.

Det europæiske samarbejde
Vi har jo i en del år haft dansk formand for det europæiske arbejde (Helge Søgaard). Nu sidder der en tjekkisk formand, og bestyrelsen i den europæiske arbejdsgruppe er overvejende østeuropæisk. Fra de nordiske landes side har der i flere år været stor kritik af denne arbejdsgruppe, ligesom vi ikke kan se dens berettigelse. Det tog man konsekvensen af på mødet for de europæiske formænd under VM. Man fjernede nemlig de sidste rester af indflydelse således at den europæiske arbejdsgruppe fremover alene skal rådgive og assistere de europæiske forbund. Også en fornuftig beslutning synes vi i DOF.

Det nordiske samarbejde
Blomstrer i modsætning til det europæiske. Formænd og direktører for de 4 nordiske forbund kender efterhånden hinanden godt. Vi mødes mindst 2 gange årligt til formelle møder som går på skift mellem landene. Vi har altid en lag dagsorden og vi når at diskutere alle de både nationale og internationale forhold af betydning når vi er sammen. Jeg vurderer at vi har et godt nordisk ”fodslaw” som giver os en god indflydelse i IOF.
Regional development RYDC
Under VM sidste år kom jeg til at foreslå IOF at man nedsætter en ”udrykningsstyrke” som skal hjælpe de nødlidende forbund. Jeg ramte vist et ømt sted og blev samtidig ved dette års møde i Skotland bedt om at gå i spidsen for denne nye komite for regional udvikling. Der ligger 2 hovedfokusområder (Udvikling af regionerne og deres forbund samt ungdomsarbejdet). Hvert af de to områder har 7 primære mål. Hvis du ønsker disse tilsendt og på nogen måde har lyst at bidrage til arbejdet hører jeg gerne fra dig.
Jeg får en del rejseaktivitet i den nye komite og skal fordele arbejdsopgaverne til de næsten 10 nye medlemmer af komiteen.

I den sammenhæng skal bemærkes at DOF’s nye skolekonsulent også får en rolle i forhold til mig og RYDC, fordi netop skoleorientering er sat øverst på dagsordenen i IOF under mit ansvar.
Erasmus er en EU-ordning som støtter unges bevægelse over grænserne og deres vidensdeling og uddannelse. Vi har forpligtet os til at starte Erasmus-projekter op i alle EU landene herunder også Danmark.

Jeg hører meget gerne fra jer derude hvis I har erfaringer eller lyst til at være med. Det kan jo få betydning for ungdomsarbejdet i jeres klub. Muligheden for at få betalt udgifter til træner og de unges rejser til andre orienteringsklubber i Europa. Super oplevelser ligger i dette!

Det sidste initiativ under RYDC som jeg vil nævne er Ungdomstræner-konferencen ved WOC2016 i Strømstad, Sverige. I den nye komite sætter vi en ny ungdomskonference i søen som er målrettet unge trænere i forbundene. Giv mig en melding hvis du har nogle kandidater i din klub eller skriv dette til Casper Sørensen - vores formand for B&U området. Jeg koordinerer naturligvis med ham.
DOF-direktør Michael Sørensen, Ole Husen fra ansøgergruppen og DOF-formand Walther Rahbek.

WMOC 2018
Tillykke til Nordsjælland som lykkedes i andet forsøg med at få World Masters til Danmark og København. Sport Event Denmark viste deres massive støtte til arrangementet ved også at møde op i Skotland. Jeg tror, at deres Event Manager Judy Jacobsen  fik en god oplevelse, men også oplevede at orientering har de samme udfordringer som alle andre sportsgrene når der skal arrangeres store events.

MTBO VM
Desværre lykkedes det ikke DOF med baggrund i Viborg Kommune at få MTBO til Danmark i 2018. Vores bud var ellers godkendt til et ”12-tal”, men de kunne ikke tildele Danmark 2 VM’er i samme år. Vi blev opfordret til at søge om 2019 eller 2020, hvilket vi også vil gøre.
IOF holder flyttedag
I mange år har IOF’s kontor ligget i Helsingfors. Generalsekretæren er imidlertid gået på pension, og med den nye svenske direktør for IOF giver det god mening at flytte kontoret til hans hjemby, Karlstad. Tom Hollowell er en kendt person i de nordiske lande. Norsk gift, har boet og arbejdet i København, direktør for svenske forbund og direktør for O-ringen. Større kapacitet kunne vi næppe finde.

Han har valgt at ansætte helt nyt personale og heraf mange på deltid. Det giver flere hoveder og større spredning på kompetencerne. En rigtig klog beslutning virker det til. Jeg kører til Karlstad i november for at se på det nye kontor og få en grundig snak med den nye udviklingskonsulent i IOF, Malin omkring mit virke i RYDC og samarbejdet med IOF’s kontor herom.

VM i Sverige 2016
Strømstad (1 time nord for Gøteborg) bliver værtsbyen for næste VM, den sidste uge i august i 2016. Det er godt nok dårlig timing i forhold til vores normale sommerferie men jeg vil alligevel allerede nu opfordre jer alle til at bestille plads i kalenderen til at deltage både i publikumsløbene og ikke mindst møde på stævnepladserne og heppe på de danske løbere. Hvis ikke du kan få hele ugen fri, så er VM tilrettelagt således at der sker en masse i begge weekends.
Event Advisors Clinic
Helge Lang Pedersen er nyvalgt medlem af IOF’s Foot-O commitee, som er den underkomité, der beslutter de fleste af vore stævner. Han er også sat i spidsen for den nye uddannelse af Event Advisors, som finder sted i marts 2016 i samme weekend som Danish Spring. Den holdes i Hillerød.

Vi søger danske stævneledere eller kontrollanter, som vil tage denne internationale uddannelse (varer en weekend) og som giver adgang til at blive stævnekontrollanter ved WRE og på sigt internationale løb (i udlandet).

Meld dig til Helge Lang hvis du har mulighed for dette, vi SKAL udnytte at denne uddannelse nu - takket være Helge - finder sted på dansk jord.
 
Skriv gerne til mig hvis du har ideer eller vil have en uddybende snak.
wrm@do-f.dk

mvh
Walther Rahbek

 
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2015 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp