Copy
Nyhedsbrev - Stævne og Reglement
December 2015

 
DM Lang i Ålum 13. september 2015. Foto: Lone Dybdal, Aarhus 1900

Nyhedsbrev - Stævne og Reglement

Stævne- og Reglement har fastsat som mål, at DM-stævner skal planlægges 4 år frem i tiden. Dermed er der overensstemmelse med skovaftalen med Naturstyrelsen, ifølge hvilken ønsker til arealer til store løb skal fremsendes i en årlig oversigt, der ligeledes rækker 4 år frem i tiden. Udvalget har desuden besluttet at samle DM-stævnerne i  ”superweekends”, så der er gode grunde for at rejse på tværs af landet for at deltage i flere DM-stævner eller lignende i samme weekend.
DM-flytninger
DM ultralang er fra og med 2016 flyttet til slutningen af april måned, og DM-sprint vil fra og med 2018 blive afviklet i slutningen af maj måned. I 2017 afholdes DM-sprint og DM-ultralang dog sammen i weekend den 22. – 23. april, men det er under hensyntagen til, at arrangørklubben Rold Skov OK var langt fremme med forberedelserne.

Fra og med 2018 forventes DM-sprint at blive afviklet sammen med sprint mix-stafet.
Med henblik på at løfte deltagerantallet til DM-nat kobles dette arrangement fremover sammen med DM for hold, og dermed flyttes DM-nat til efteråret, som i ”gamle dage”. Det træder dog først i kraft i 2018.
For fremtiden placeres DM´erne altså således:
 • DM-ultralang i 3. eller 4. weekend i april afhængig af påsken.
 • DM-sprint og mix-stafet sidste weekend i maj måned.
 • DM-mellem og Midgårdsormen i sidste weekend i august måned. 2016 er undtagelsen på grund af VM, som afvikles i Sverige i slutningen af august.
 • DM-lang og DM-stafet som hidtil medio september.
 • KUM ultimo september eller primo oktober.
 • DM-nat og DM for klubhold (divisionsfinalen) i oktober ugen efter KUM.
Dermed er der skabt plads til efterårets sidste store løb, Bornholm Høst Open, Jættemilen og Smålandskavlan.
Overvejelser, O-service mm.
Der har været indvendinger mod flytningen af DM-nat, men det er udvalgets opfattelse, at det er ulige mere behageligt for både arrangører og deltagere at løbe DM-nat i oktober måned end i marts måned, og der kan udmærket laves natløb i kredsene i september og primo oktober som optakt til DM-nat. Men flytningen er især begrundet ved sammenkoblingen til DM for hold i samme weekend.

O-service er opdateret med datoerne for DM-stævnerne til og med 2019, men ikke alle arrangementer er endnu på plads. Især er der en opgave i at få DM for hold og DM-nat til at følges ad igen, og kredsenes terminslisteførere arbejder med en løsning på denne udfordring.

Eventuelle ændringer i den skitserede planlægning vil kunne forekomme under hensyntagen til den internationale termin for VM og World Cup, idet den danske elite selvsagt skal have muligheder for at deltage i alle DM-arrangementer.
DM Sprint 30. maj i Roskilde. Foto: OK Roskilde
Reorganisering
Der er det seneste års tid sket en reorganisering af Stævne- og Reglementsudvalget. Gamle kendinge er afgået, og nye personligheder er kommet til. Blandt dem, der har forladt udvalget, hører den tidligere formand Jens-Jørgen Lyngaa og Bendt Frandsen. Der skal lyde en stor tak til begge for deres mangeårige indsats. Heldigvis har Stævne- og Reglementsudvalget så fået tilgang af Tage V. Andersen, Kell Sønnichsen og Henrik Poulsen.
 
Den nye struktur lægger sig tæt op af Plan 2020 med et mindre underudvalg, der har hver sin underudvalgsformand / tovholder i spidsen for hver af Stævne- og Reglementsudvalgets følgende fem strategiske mål:
 1. Udvikling af DOF's publikationsvirksomhed (tovholder Tage V. Andersen)
 2. Udvikling af den langsigtede stævneplanlægning (tovholder Claus Poulsen)
 3. Uddannelse og certificering af arrangører og kontrollanter (tovholder Kell Sønnichsen)
 4. Styrkelse af erfaringsindsamling og vidensdeling (tovholder Lars Thestrup)
 5. Udvikling af brugervenlige og tidssvarende IT-systemer (tovholder Henrik Poulsen)  
For at komme helt i mål med alle Plan 2020-handlingsplanerne er der brug for lidt flere ressourcepersoner i flere af underudvalgene, der blandt andet kan være sparringspartnere til tovholderne, og som kan støtte med løsningen af underudvalgets forskellige opgaver.

Hvis du har tid og lyst til at bidrage til dette arbejde, så kontakt gerne Stævne- og Reglementsudvalget!

med venlig hilsen

Stævne og Reglement
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2015 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp