Copy
Nyhedsbrev - Rekruttering
Juni 2016

 

Nyhedsbrev - Rekruttering

Nyhedsbrevet fra Rekrutteringsområdet kredser i denne udgave om opfølgningen på Find vej Dagen i slutningen af april - og klubbernes efterfølgende indsats for at invitere deltagerne i skoven en anden, tredje og fjerde gang. Samtidig runder det også IOF-initiativet World Orienteering Day, der fik mere end 250.000 ud at løbe orienteringsløb over hele verden.

Af Tom P. Neesgaard, ansvarlig for Rekrutteringsområdet
Opfølgning på Find vej Dagen
Der er nu gået godt 1½ måned siden Find vej Dagen.

Det var dagen, hvor orienteringsklubberne markedsførte vor idræt i skoven, hvor orienteringsklubberne fik kontakt til rigtig mange nye og måske flere potentielle medlemmer.

Det er herefter meget vigtigt, at klubberne ikke bare siger: Det var så det, og da herefter hviler på laurbærrerne uden at foretage sig yderligere. De flere og nye rekrutterede medlemmer kommer nødvendigvis ikke herefter af sig selv.
Dette fordi vor idræt ikke nødvendigvis hver uge foregår den samme ugedag og hver uge på samme klokkeslæt og på det hver gang samme firkantede idrætsanlæg.
Derfor er det vigtigt i forsøget på at få flere og nye rekrutterede medlemmer nødvendigt med en konstant opfølgning i ugerne og månederne efter Find vej Dagen.

Vi skal i orienteringsklubberne fortsat gøre en rigtig stor indsats for at rekruttere nye og flere medlemmer til en idræt, som i modsætning til adskillige andre idrætter, hver gang foregår på et nyt sted og hver gang på et nyt og anderledes varierende idrætsanlæg.
Dette behøver ikke være svært. Med lidt almindelig rådgivning og hjælpsomhed kan nye medlemmer sagtens fastholdes. Det er jo, som vi i orienteringsidrætten alle er bekendt med, aldrig det samme idrætsanlæg, hvorpå vor idræt dyrkes.

Derfor skal orienteringsklubberne være ganske fokuserede på at fastholde, hvorledes de nye og mulige flere medlemmer fortsætter som medlemmer i orienteringsklubberne.
Hvad har orienteringsklubberne så gjort i opfølgning efter Find vej Dagen? Det vides ikke præcist.

Men det er vigtigt at klubbens valgte kontaktperson – f .eks. en mentor -  i en periode efter Find vej Dagen og hver gang inden klubbens løbsaktiviteter holder kontakt pr. e-mail og henviser til klubbens hjemmeside. F.eks. gennem klubbens sociale medieprofil(er). Eventuelt pr. telefonkontakt, hvis det potentielle nye medlem har givet tilladelse til det.

På den måde kan klubben løbende fortælle om sine orienteringsaktiviteter, som da både kan være deltagelse i orienteringsløb, såvel som at være medhjælper ved løbsarrangementer og det øvrige motions- og foreningsliv i orienteringsklubben.

Så hvil ikke på laurbærrerne. Få kontakt (eller genkontakt) til de mange nye deltagere, der deltog på jeres Find vej Dagen. HUSK ! De er alle sammen potentielle nye medlemmer i klubben.

Næste års udgave af Find vej Dagen bliver lørdag d. 29. april 2016!

Det skulle meget gerne blive sådan, at endnu flere orienteringsklubber i Danmark bakker op om Find vej Dagen og hjælper med til at skabe et endnu bedre kendskab til orienteringssporten i Danmark, herunder kendskab til de mange orienteringsklubber.
Rekruttering af flere og nye medlemmer
De danske orienteringsklubber skal ikke kun tro at Find vej Dagen hvert år sidst i april måned er et rekrutteringsarrangement, der med et slag skaber 10 % flere og nye medlemmer i orienteringsklubberne. Det gør det desværre ikke.

Orienteringsklubberne skal hver især have en bred vifte af arrangementer i løbet af året, der har rekruttering som i hvert fald ét af formålene. Det kan både være o-løbsarrangementer målrettet firmaer i nærområdet (FirmaEvents), målrettet mod børn og unge fra institutioner og skoler, målrettet mod byens borgere, hvorved et byorienteringsløb enten som sprint eller som en traditionelt byorientering kan være det der skal til, for at gøre opmærksom på orienteringsklubbens eksistens i nærområdet.

Mange klubber har også Motions- og FamilieOrientering i deres kalender - og det skal gerne være endnu flere, der gør det til en regelmæssig begivenhed.

Det er klart, at foråret, forsommeren og sensommeren er de mest oplagte tidspunkter at rekruttere nye medlemmer gennem ovennævnte arrangementer. Men orienteringsklubberne skal med jævne mellemrum fortsætte promoveringen af orienteringssporten hele året igennem, således at kendskabet til o-arrangementer om vinteren også bliver en del af kendskabet.
World Orienteering Day - næste gang er 24. maj 2017

"All schools, all orienteering clubs and all countries all over the world was encouraged to participate in World Orienteering Day. May 11th 2016 was a great success and a world record."

Dette var, hvad IOF-initiativet World Orienteering Day kunne skrive på forsiden af http://worldorienteeringday.com/.

World Orienteering Day blev i år afholdt onsdag d. 11. maj 2016, og mere end 250.000 personer var ude at løbe orienteringsløb ved mere end 2000 events over hele verden. Herhjemme nåede en god håndfuld klubber at blive en del af initiativet, der blandt andet har skoler som fokusområde.

Jeg håber, at klubberne vil sætte kryds i kalenderen d. 24. maj 2017, som er datoen for World Orienteering Day næste år. I DOF overvejer vi lige nu, hvordan vi bedst kan omfavne begivenheden på dansk jord - og samtidig være en del af den globale event.

Fotos: Herning OK, Aalborg OK
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2016 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Orienterings-Forbund · Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · Brøndby DK-2605 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp