Copy
Nyhedsbrev - Organisation
Juni 2016

 

Nyhedsbrev - Organisation

I dette nyhedsbrev kan du læse om et nyt ansigt i DOFs hovedbestyrelse - og et andet nyt ansigt på DOFs kontor i Brøndby. Her blev der også sagt farvel til et gammelkendt ansigt i begyndelsen af juni.

Af Michael Sørensen, direktør i Dansk Orienteringsforbund
Hovedbestyrelsens konstituering
Efter repræsentantskabsmødet i marts er Michael Leth Jess,
OK Roskilde (billedet) indtrådt i DOF’s hovedbestyrelse.
 
Hovedbestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og genvalgt Torben Seir som næstformand. Samtidig er der sket en lille omrokering i, hvilke områder, de enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen er ansvarlige kontaktpersoner for. Dette sker bl.a. for at samle beslægtede områder hos samme hovedbestyrelsesmedlem.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2020/index.html er listen over ressourcepersoner i de enkelte områder nu opdateret, ligesom handlingsplanerne er ajourført for de områder, der har opdateret disse i løbet af vinteren/foråret.
Farvel til Anne Marie Hein
Efter 5 år på posten som administrativ medarbejder sagde DOF den 3. juni farvel til Anne Marie Hein, der har valgt at lade sig pensionere. Dette blev markeret ved en lille reception på DOF’s kontor, hvor kolleger m.fl. takkede for det gode samarbejde og Anne Maries store indsats gennem sin tid hos DOF.
... og goddag til Helene
Fra 1. juni er Helene Skovmand Filrup tiltrådt som administrativ medarbejder og overtager hovedparten af Anne Marie Heins opgaver. Helene er 47 år og uddannet folkeskolelærer. Hun har undervist i 15 år, inden hun i 2013 valgte at forlade skoleverdenen.

Siden har Helene bl.a. været i virksomhedspraktik i Dansk Basketball Forbund, hvor hun var med til at opbygge ny hjemmeside.

Helene er ansat på halv tid og vil fortrinsvis være på DOF’s kontor mandag, tirsdag, torsdag og fredag og kan nås på DOF’s hovednummer 4326 2740 og på e-mail hsf@do-f.dk.
 
Dette betyder også, at Anne Marie Kamilles fremadrettet tager sig af alle spørgsmål vedrørende Find vej i Danmark. Når delprojektet Find vej Plus omhandlende formidlingsløsninger udløber 1. oktober, vil Anne Marie gå på nedsat tid og være i DOF 25 timer ugentligt.

Fotos af: Jeppe Ruud, OK Roskilde, Michael Sørensen og Helene Filrup
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2016 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Orienterings-Forbund · Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · Brøndby DK-2605 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp