Copy
Nyhedsbrev - Motion og Foreningsliv
December 2015

 

Nyhedsbrev - Motion og Foreningsliv

Vi har i de seneste måneder afholdt workshops i de 3 kredse med det formål at dele udfordringer og måder at løse disse på – dvs klub-til-klub vidensdeling. Ét af de gennemgående temaer var Mobilisering af klubbens medlemmer.
Klubudvikling - overvejelser
Man kan ønske sig at udvikle klubben af mange årsager. Fælles er vigtigheden af at få mobiliseret hele klubben, så man har et fælles ønske om udvikling og i hvilken retning. Klubberne har valgt lidt forskellige modeller ift. hvordan klubbens medlemmer engageres. Nedenfor eksempler/overvejelser til inspiration:
 1. Bestyrelsen sætter et helt bestyrelsesmøde af, til at diskutere hvor man mener der skal udvikles -  men måske vigtigst af alt hvordan griber man an at få klubbens medlemmer til at beslutte, at der skal udvikling til – samt få dem til at komme med ideerne på retning. Flere klubber laver medlemsmøder med åbningen – Hvor vil vi hen ? eller ”Klubeftersyn” mere end ”Bestyrelsen mener vi mangler medlemmer – hvad synes I”.  Det førstnævnte nuancerer debatten og sikrer at medlemmerne får et ejerskab og det bliver ”vores projekt” og ikke ”bestyrelsens projekt”
 2. Som en del af medlemsmødet: Tal om hvem I er som klub – og også hvad der er sammenhængskraften. Det kan f.x. være ”vi er ambitiøse med vores sport” eller ”vi ælsker samværet – og derfor fællesspisning, masser af klubture og billige familiekontingenter, så vi får hele familien med”.  At være klar på hvem man er kan gøre det lettere at lave til/fravalg samt sælge til f.x. til børnefamilier/nye voksne. De har oftest valgt en klub for enten at udvikle sig teknisk og/eller få socialt samvær – som de ikke får ved at løbe alene.
 3. Brug inspirationsværktøjer til at komme godt rundt om hvor I er og hvor I vil hen. F.x.
  • SWOT analyse – dvs vurdere klubbens styrker og svagheder samt de muligheder klubben har ift omgivelserne.
  • Klubometeret
 4. Rund medlemsmødet af med at etablere en ”projektgruppe”, der samler op på hvilke konkrete mål I har sat jer, samt igangsætte de aktiviteter, I blev enige om  - også gerne med medlemmer udenfor bestyrelsen. Aftal også hvordan der skal følges op.
 5. Skab rum for nye ideer – f.x. ved at sige åbent at det er vigtigt at holde dørene åbne, så alle holder tilbage på kritikken og I åbent undersøger værdien af en ide.
 6. Involver folk i den gruppe I gerne vil gøre noget for – f.x. nye i klubben, forældre eller ungseniorer. 40% af alle o-løbere har løbet i mere end 20 år, så det kan være svært at huske hvordan det er at være ny i klubben og sporten.
 7. Brug klubbladet til at varme op til klubmødet – og til at dele med medlemmerne, hvad der sker i projektet / med ændringerne I har aftalt (se f.x. Rold Skovs klubblad eller Karups klublad)
 8. Inviter gerne Gert Nielsen og en konsulent fra udviklingsprojektet med, så I kan få lidt andre øjne på jeres klub.
 9. Vær tydelig i, at hvis klubben ønsker en udvikling så er det ensbetydende med, at der skal ske forandringer. Forandringer ikke alle måske vil. Én o-klub sagde meget rammende ”det koster bønder at spille skak”.  Jeres klub er for de mange - ikke for de få.
 10. Vær realistisk – det kan være nogle ting må droppes til fordel for andre
 11. Medlemsmødet bør lægges efter en træning da det erfaringsmæssigt giver flest deltagere – og måske også andre deltagere end til en generalforsamling. Kombiner det gerne med noget fællesspisning.
Rekrutteringsaktiviteter - mere end blot et nytårsforsæt
Der er ingen grund til at vente til efter Find vej Dagen med at lave opfølgningsarrangementer. Lige efter nytår har flere held med at lave familieorienteringsarrangementer i weekenden – og det er da også den aktivitet flere af klubudviklingsklubberne sat sig for.  Måske noget også for jer? Brug for inspiration – skriv til gn@do-f.dk eller kig på de 10 gode råd!
Flere hænder søges?!
Uanset om man vil eller har igangsat nye aktiviteter er der ofte brug for, at man ser på hvordan der bliver flere hænder i klubben, og også at der er nye/flere der har ”o-tekniske kompetencer”. Det kan derfor være godt at arbejde struktureret med kompetencer. Mange klubber arbejder med årshjul.
Vi har i de tre nedenstående links lavet et forslag til, hvordan man på bestyrelsesmøderne arbejder med temaer – herunder hvordan kompetencerne styrkes, samt hvordan man mere struktureret kan arbejde med frivillighed:
DOF akademiet er et tilbud til klubberne om at vidensdele og få bygget/opfrisket kompetencerne. I år foregår seminaret d. 16. Januar (Tilmeld dig via O-Service). Dagen er pakket med gode tilbud – og det vil være helt oplagt, at I hurtigst ser på om ikke nogle af kurserne rammer ned i, hvad der er brug for i klubberne – samt ”prikker” til medlemmer, der kunne have glæde af at være med.  At være på DOF akademiet giver også mulighed for at tale med en masse andre klubber – det giver både ideer og netværk, så man kan tale videre ude på stævnepladserne. Det giver fælles oplevelser og energi for de af klubbens medlemmer, der kommer afsted. Hvor mange biler sender I afsted til DOF akademiet?
Østkredsen holder i januar og februar tre workshops med fokus på, hvordan klubber med fordel kan bruge Facebook - både som forum for eksisterende medlemmer og til rekruttering af nye.
Læs mere her: - og tilmeld dig på O-service
Vidensdeling i øvrigt
Abonnerer du på nyheder fra vision2015.dk? Det er et site for vidensdeling for o-klubber, mens vi venter på den nye hjemmeside. Her ligger rigtig mange gode ting – f.x. al materialet fra seneste træner1-2 weekend, erfaringer ift. børnetræning, kommunikations og alskens andre gode ting.
 
God jul!
 
Motion & Foreningsliv
 
Merete Spangsbjerg
Jørn F Andersen
Heidi Kristensen
Gert Nielsen
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2015 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp