Copy
Nyhedsbrev - Motion og Foreningsliv
Marts 2016

 

Nyhedsbrev - Motion og Foreningsliv

Vi er verdensmestre i orienteringsløb – men er vi også verdensmestre i rekruttering & fastholdelse?
Gang i rekrutteringen
Der er i den grad gang i rekrutteringsaktiviteterne rundt om i klubberne! Aktiviteterne kan både være rettet mod børnefamilier eller nye voksne.
 
Her de klubber, der har haft gang i rekruttering de seneste måneder – check deres hjemmesider/facebook sites ud og lær hvordan de sælger sporten og er lykkedes med at samle folk til rekrutteringsevents:
Gorm, Aalborg, Skive, Rold, Viborg, Karup, Horsens, Herlufsholm, Kildeholm, Amager, Ballerup, Søllerød, Allerød, Tisvilde, Holbæk, Farum (og vi har sikkert glemt nogen).
 
Det der er helt afgørende for, om de glade ansigter vi møder til rekrutteringseventen, så faktisk bliver til nye medlemmer, er om vi har det rette tilbud til lige den gruppe, der møder op på dagen – og sælger tilbuddet godt, f.x. ved at lade klubtræningen foregå sammen med rekrutteringseventet, så der bliver masser af liv i området og man kan se klublivet udfolde sig!
Hold fast i familierne!
Vi har lavet 5 gode råd til fastholdelse af børnefamilier – her er en opsummering:
 
Start børnetræning op. Med en børnetræner og mindst 1 hjælpetræner. Træning kan afvikles sammen eller separat fra klubtræningen, men der bør være en separat træner, der har fokus på børnene.
 
O-løb skal være ”Let at gå til” for børnefamilier. Samme tid, samme sted året rundt. Det skal være muligt starte uden at have forudsætninger.
 
Træningen skal være sjov, udfordrende og hyggelig. Træningen skal tilpasses både alder og færdigheder – d.v.s. kan for de små være lege i skoven og kort/kompas for de største. Vigtigt at få familierne til at blive hængende, når man er kommet i mål – og derved knytte sociale relationer. Dette fremmes af f.x. saft, frugt eller boller.
 
Forældrene er vigtige! De kan arrangere lege, skygge i skoven og når børnene løber selv, bør de tilbydes ”forældrebaner” og begynder-teori. De kan evt. skiftes til at sætte poster ud / hente ind (som stafet med ”kort-skifte”). Lykkes man med at rekruttere forældrene som o-løbere, så fastholdes børnene lettere.
 
Sådan kommer du i gang! Børn til klubbens egne medlemmer er ofte en stabil fast base at starte sin børnetræning ud fra. Find det tidspunkt, der passer bedst. Reklamér i børnehaver, SFO’er – og selvfølgelig til jeres rekrutteringsevents.

Se også eksempel fra Odense. Har I brug for inspiration til lege så check dette site ud. Vores ”grundbog” til børnetræningen er Søren Skaarup Larsens bog der også kan rekvireres hos DOF (skriv til gn@do-f.dk)
...og de voksne.
Vi har lavet 9 gode råd til fastholdelse af voksne løbere (forældre er beskrevet ovenfor – men reelt set falder de også enten i gruppen "motion" eller "udfordringsløbere") og nedenfor opsummeret det vigtigste:
 
Øg adgang / tilgængeligheden: Det kan være svært for unge under studier eller børnefamilier at passe faste træningstider. Lav ”faste poster”, der bliver flyttet hver måned eller lad posterne fra ugens træning blive hængende et par dage ekstra.
 
Teknisk Træning: Sørg for, at der er den rette tekniske sværhedsgrad, så flertallet udfordres på det niveau de ønsker. Sørg også for, at der er grupper, hvor udfordringsløbere og ambitiøse ung seniorer kan blive udfordret teknisk samt konkurrere og nørde sammen. At rekruttere voksne betyder også, at der bør være både korte og lange mellemsvære baner til træning indtil de har knækket koden.
 
Inddrag og giv ansvar: Inddrag nye i klubbens aktiviteter. Orienteringsløbere er oftest godt begavede og kan hurtigt lære ”nye færdigheder”. Opmuntr unge / nye voksne / forældre til at komme frem med gode ideer – og gør plads til at de kan prøves af. Det giver både nye vinkler, flere hænder og et tilhørsforhold.
 
Sociale relationer: For nye voksne er det vigtigt at hurtigt at få etableret sociale relationer i klubben. F.x. ved at blive tildelt en mentor, der kan hjælpe med at knække koden – og hjælpe den nye til stævner. Har man mulighed for fællesspisning, er det et stort plus for klublivet.
Alle 9 råd til fastholdelse af voksne løbere kan læses her:
Klubudviklingsprojektet
Vi har fortsat 33 klubber engageret i klubudviklingsprojektet, men det kniber lidt at få konsulenter nok til de mange klubber. Vi vil gerne opfordre o-løbere, der har lyst til at være mentor for 2-3 klubber, til at melde sig til gn@do-f.dk. At være mentor for andre giver også mange gode erfaringer med hjem til egen klub.
 
Vi har konsulenttræf i marts og april – hvor konsulenterne kan udveksle erfaringer – og vi kan sikre værktøjskassen er fyldt op.
 
Bedre vidensdeling
Mellem klubberne er essentielt for vores fællesudvikling. Derfor har vi startet “Klubber i Fokus” op. Klubber i Fokus er en kort fortælling fra en klub, der lykkes med “noget”, der kan inspirere andre klubber. Frekvensen er ca. hver 2-3 uge og “fortællingen” bliver delt både på Facebook og på DOF’s hjemmeside.
 
Siden nytår har Skive & Herlufsholm fortalt om deres rekrutteringsevents – og Odense om opstarten af MiniTræning.

Har din klub en god historie? – så skriv til Heidi_kristensen@mail.dk
 
Motion & Foreningsliv
 
Merete Spangsbjerg
Jørn F Andersen
Heidi Kristensen
Gert Nielsen
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2016 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp