Copy
Nyhedsbrev - Stævne og Reglement
Juni 2016

 

Nyhedsbrev - Stævne og Reglement

Dette nyhedsbrev handler om den igangværende proces om reglementsændringer, nye IOF-controllere, udvalgsarbejde om nye IT-løsninger, samt et nyt medlem af området.

Af Claus Poulsen, Stævne- og Reglementområdet
Reglementsprocessen
Efter høring på kredsenes klubledermøder i juni måned samt Stævne- og Reglementområdets møde den 16.6. er tidsplanen for den videre proces:

31. juli: Er sidste frist for fremsendelse af bemærkninger og forslag til det udsendte materiale. Bemærkninger og kommentarer sendes til Tage V. Andersen, e-mail: tage.v.andersen@mail.dk.

August: Reglementsforslaget tilrettes ud fra de modtagne kommentarer og efter drøftelse blandt Stævne- og Reglementområdets medlemmer.

September: Dokumentet med rettelser m.v. udsendes til alle områderne.                                   

Ultimo september: Stævne- og Reglementområdet udarbejder endelige tilrettede reglementsforslag for både Fod-O og MTBO til forelæggelse for hovedbestyrelsen.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/ - under punktet Stævnereglement, kan man følge processen.

Reglement 2017 forventes endeligt godkendt på et møde i hovedbestyrelsen enten den 4. november eller den 15. december, og efter godkendelsen præsenteres det nye reglement på DOF´s hjemmeside.
Nye danske IOF-Advisere
I dagene 18. – 19. marts 2016 blev der afholdt en såkaldt IOF Event Adviser Clinic på Danhostel i Hillerød.

Der var 17 deltagere, flest fra Danmark, men der var også deltagere fra Tyskland, Belgien, Tjekkiet, England og Hong Kong. Instruktørerne var Unni Strand fra Norge og Aron Less fra Ungarn.

Helge Lang Pedersen var på DOF´s vegne vært for arrangementet, og Helge deltog tillige i uddannelsen. Herefter har Danmark følgende godkendte IOF-Advisere for fod-orientering:
Østkredsen:
Betty Folino, Bo Konring, Bo Simonsen, Charlotte Bergmann, Hakon Mosbech, Helge Lang Pedersen, Ulla Place Petersen, Finn Blom Christensen, Arne Kristensen, Torben Kristensen.

Nord- og Sydkredsen:
Lars Thestrup, Finn Arildsen, Erik Bobach, Leif Damborg, Jens-Jørgen Lyngaa, Kell Sønnichsen, Flemming Jørgensen.
IOF-advisere skal benyttes til World Ranking Events (WRE), men forbundet vil så vidt muligt også benytte dem som stævnekontrollanter ved mesterskabsstævner.

Vest for Storebælt udpeger Kell Sønnichsen kontrollanterne til mesterskabsstævner og WRE, og i Østkredsen er det Finn Blom Christensen.
Nye sammenhængende IT-løsninger
I Stævne- og Reglementområdet arbejder vi bl.a. med området omkring IT-understøttelse af klubberne, således at klubberne opnår forbedringer på dette område. Det er vigtig at understrege at dette arbejde ikke er isoleret til O-service, men har til formål at se på hele arbejdet omkring IT-understøttelse af vore o-løbs-arrangementer. Det er bestemt heller ikke planen at skulle etablere nye store IT-løsninger, men derimod at hjælpe hinanden til at bruge/udbygge de løsninger og systemer, som vi allerede anvender i dag.

For at kunne arbejde med de områder, der betyder mest for klubberne, har vi brug for noget input fra jer. Det er ikke meningen at det skal være tekniske IT-beskrivelser, men snarere stikord, der beskriver hvor I oplever de største udfordringer ift. IT-understøttelse af arrangementer.

Vi har også brug for et par hjælpere, der vil være med til at omforme klubbernes udfordringer til IT-beskrivelser, således at nuværende og evt. kommende leverandører kan give bud på, hvad en given løsning vil kunne være.

Vi vil gerne have jeres input senest den 15. august 2016, på følgende vis:

Send en mail med de stikord/hovedpunkter, som din klub gerne så en (bedre) IT-understøttelse af, og send også gerne en mail, hvis du vil indgå som hjælper i gruppen, der omformer klubbernes udfordringer til IT-beskrivelser:

Mail sendes til: Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering, hp@grundtvigsvej.dk

Skulle du have spørgsmål til dette arbejde, så tøv ikke med at bruge samme mailadresse til afklaring af dine spørgsmål. Klubbernes input vil indgå i det videre arbejde, der overordnet præsenteres og prioriteres på DOF's årlige strategiseminar den 5. november 2016.
Nyt medlem af Stævne- og Reglementområdet
I Sydkredsen er Mogens Nielsen fratrådt som terminslistefører og kredsen har i stedet udpeget Per Eg Pedersen, Kolding OK, til terminslistefører og dermed også medlem af Stævne- og Reglementområdet.

Stævne- og Reglementområdet har herefter følgende medlemmer:
Jens Jørgen Hansen (formand), Bjarke Sucksdorf, Claus Poulsen, Per Eg Pedersen, Lars Thestrup, Tage V. Andersen, Kell Sønnichsen, Finn Blom Christensen, Henrik Poulsen og Michael Sørensen.
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2016 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Orienterings-Forbund · Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · Brøndby DK-2605 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp