Copy
Nyhedsbrev - Rekruttering
Februar 2017

 

Nyhedsbrev - Rekruttering

Find vej Dagen 2017 nærmer sig med hastige skridt. Derfor kigger nyhedsbrevet her nærmere på de rekrutteringsmuligheder der naturligt opstår, når vi igen regner med at have mere end 3000 deltagere ude i skov, park og byområder.

Af Tom P. Neesgaard, formand i Rekrutteringsområdet
Find vej Dagen 2017
Lørdag den 29. april har vi en enestående mulighed for at vise vores fantastiske idræt frem for hele landet, når der står ”Find vej Dagen” i kalenderen.

Allerede nu ved vi at mere end 45 klubber stiller med opsatte klubtelte, udsatte poster, løbskort med poster og et antal medlemmer, der vil kunne instruere de mange fremmødte om, hvad orientering går ud på.

Forinden sørger forbundet for, at klubberne har materiale og præmier til deltagerne, så de forhåbentlig går hjem med en imødekommende og fantastisk naturoplevelse i hukommelsen, og med en ny viden om, hvad orientering i skov eller bynær park går ud på.
 
Hver af de deltagende klubber vil fra DOF's kontor få udleveret et prospektmateriale, der præcist er tilrettet til deres klub med klubnavn, klubkontakter, adresse, og hvad er orienteringsklubbens næstkommende arrangementer, herunder de eventuelle ugentlige træningstilbud i klubben.

Dansk Orientering-Forbund forventer - som i de tidligere år - mere end 3.200 interesserede ved de mange orienteringsklubbers Find vej Dagen-arrangementer.

Hvis I vil stå for et Find vej Dagen-arrangement, men endnu ikke har ladet jer registrere, kan det stadig nås ved henvendelse til cf@do-f.dk eller 3132 8685.
 
Når man tager rekrutteringsbrillerne på er det utrolig vigtigt, at vi husker at notere navn, adresse, e-mail adresser, telefonnumre på de fremmødte, og ”må vi ikke godt e-maile/sende noget mere om orientering til dig”?

Som inspiration til at strikke et godt rekrutteringsforløb sammen efter Find vej Dagen kan man med fordel kigge i retning af Rold Skov OK. Klubben har i de seneste år haft succes med at rekruttere flere og nye medlemmer til klubben.

Rold Skov OK har været konsekvente ved ’Find vej Dagen’ at nedskrive persondata og kontaktoplysninger på de fremmødte og allervigtigst efterfølgende at vedholde kontakten til disse. Du kan læse mere i det seneste nummer af Orientering.
 
Find vej-kalenderen
Og når I forhåbentlig har besluttet jer for at holde en stribe opfølgningsarrangementer i kølvandet på Find vej Dagen, handler det om at nå ud til så mange som muligt. Der er givetvis interesserede, som af forskellige årsager ikke kunne være med til på selve dagen d. 29. april, men som sagtens kan lokkes ud i de følgende uger.
 
Derfor er det oplagt at lægge jeres arrangementer i Find vej-kalenderen. Her kan klubber dele deres arrangementer på Facebook via Find vej i Danmarks Facebook-kalender – og dels få vist arrangementerne på Facebook, men også på hjemmesiden www.findveji.dk, der henter arrangementerne ind fra Facebook.
Se eksempler i billederne herover.

For at have den mulighed, skal I have rettigheder og en kort guide – skriv til forbundets udviklingskonsulent Erling Thisted, som kan hjælpe med begge dele.
Fra ’REKRUTTERING’ til ’FASTHOLDELSE’ og derfra videre til ’Et klubmedlem som aldrig kunne tænke sig anden idræt end ORIENTERING’
Og således: Et aktivt medlem, som fortsætter i klubbens ugentlige forenings- og motionsliv.

Hvornår er det begrebet ’REKRUTTERING’, og hvornår er det videregået til begrebet ’FASTHOLDELSE’ ?
 
’REKRUTTERING’ er vel det klubben foretager sig,
  • når klubben ved jævne mellemrum gennem lokalblade og aviser eller på anden vis gør opmærksom på sin eksistens i lokalområdet om jævnlige arrangementer (deltagelse og træningstilbud i orientering) og sammenkomster med udgangspunkt fra klubhuset. (Husk gerne at anføre kontaktoplysninger, hvis aviserne vil følge op).
  • når klubben med tilladelse udlægger/ophænger dets klubfolder hos andre idrætsforeninger, i idrætshallen, på bibliotektet, hos lægen, på rådhuset, i klubhuset, i supermarkedet, eller hvor det helt naturligt er at udlægge klubbens klubfolder.
  • når klubben hvert år en lørdag sidst i april stiller op til ’Find vej Dagen’, og således derved gør opmærksomhed på orientering i lokalområdet.
  • når klubben indlægger sine aktiviteter med tilbud om orientering i ’Find vej Kalenderen’.
  • når klubben profilerer sig gennem sin facebookside.
'FASTHOLDELSE' er det, klubben herefter skal foretage sig, når nu der er interesserede, der har reageret på det, klubben har foretaget ved ’REKRUTTERING’.

Men netop i den fase kan det knibe med at få indhentet oplysninger på de interesserede - navn, adresse, e-mail, telefonnummer, og væsentligt – ”Må vi efterfølgende kontakte dig, og må vi e-maile/sende noget mere om orientering til dig”? Her kan det også være en stor hjælp at uddele en klubfolder med oplysninger om de ugentlige aktiviteter.

Arrangementer som den kommende ”Find vej Dagen” er et godt eksempel. Her leverer vi hver gang en sjov, spændende og gratis oplevelse i det fri med orienteringskort, umiddelbar mundtlig instruktion og kompas. Men for mange og i de fleste tilfælde bliver det ved den "gratis" oplevelse.

Med gratis menes her ikke blot med hensyn til økonomi, men også at vi ikke får deltagerne involveret i det til klubberne tilknyttede fælles foreningsliv ved indmeldelse i en orienteringsklub.

Så når vi husker at indhente kontaktoplysninger og efterfølgende reklamerer med vores tilbud, så skal vi også slå på vores ’FÆLLES KLUBAKTIVITETER og FORENINGSLIV’ overfor de potentielt kommende medlemmer.


Fastholdelsen kræver en indsats: De gamle garvede må ofte ad flere gange ved træningerne ”ofre sig”, og skygge de nye, potentielle medlemmer udi orientering på let bane, mellemsvær bane og slutteligt svær bane.
 
Orienteringsløb er jo en anderledes idræt at tage hul på; Med mange regler, sjove detaljerede orienteringskort med mange farver, mærkelige signaturer, værktøjer og nogen gange lang køreafstand til orienteringsløb i hver gang en anden skov eller et park-og bebyggelsesområde. Men det behøver ikke at være svært at gå til, idet klubbens medlemmer ved mødestedet altid vil være meget behjælpelige over for de interesserede.
 
Når det/de nye medlem(mer) har fundet sig til rette i klubben og indgår i de ugentlige træningsarrangementer og det tilknyttede sociale foreningsliv i klubben, har købt sin elektroniske løberbrik, har fået brugernavn og password til o-service, har påbegyndt køb af ekvipering til O-løb, har købt et fornuftigt kompas og i øvrigt fået indsigt i de mange løbsaktiviteterne både gennem klubbens hjemmeside, o-service og andre tilknyttede tilbud, må de som sådan være en del af klubben og således være ude af kategorien ’FASTHOLDELSE af nyt medlem’.
 
Det/de nye medlem(mer) må herefter være en del af området ’MOTION- og FORENINGSLIV’, hvorefter ’FASTHOLDELSE’ ikke mere behøver være i fokus.
 
Det ændrer dog ikke på, at klubben og dets medlemmer med dets ugentlige aktiviteter konstant skal fastholde dets medlemmer, således at medlemmer ikke bare igen melder sig ud og eventuelt søger i retning af andre fællesskaber.
 
Vores idrætsanlæg kan byde på overraskelser – for såvel nye som for mere rutinerede o-løbere.
Foto: Herning OK, Tom P. Neesgaard
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2017 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Orienterings-Forbund · Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · Brøndby DK-2605 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp