Copy
Nyhedsbrev - Stævne og Reglement
Oktober 2016

 

Nyhedsbrev - Stævne og Reglement

Dette nyhedsbrev handler om den igangværende proces om reglementsændringer, terminsplanlægning, erfaringsindsamling og kvalitetssikring.

Af Stævne og Reglementsområdet
Oplæg til nye reglementer fra 1. januar 2017
I november 2016 vil DOFs hovedbestyrelse (HB) få forelagt forslag til nye reglementer for hhv. Fod-O og MTBO. Opstillingsmæssigt er reglementerne rettet til, så de svarer til de tilsvarende internationale reglementer fra IOF, som dog kun gælder for eliten hos hhv. juniorer, seniorer og masters, men ikke for børn og unge eller bredden i DOF.

Mange har bidraget med forslag til ændringer, og de vigtigste, der er med i oplægget, er følgende:
  • Reglementerne er ajourført i forhold til IOF’s reglementer mht. vindertider og max.tider
  • Kort i målestok 1:7.500 til ældre deltagere (H/D45 og ældre)
  • Stiftklemme på alle poststativer til brug, hvis den elektroniske kontrol svigter
  • Kodetallet kan nu også anbringes vandret på kontrolenheden
  • Mesterskabsklasser er for Fod-O opdelt fra H/D12 til H12 og D12 og udvidet med D80, D85 og H/D90, og for MTBO med H/D75 og H/D80.
  • Regler for DM i Sprint-stafet (5 klasser med 4 deltagere, hvoraf mindst 2 damer)
  • Kontrollanter og dommere må ikke være nogen, der aktivt stiller op for den arrangerende klub. Til gengæld må det gerne være nogen, der aktivt stiller op for en anden klub, og som kun er B-medlemmer i den arrangerende klub.
  • 3-mands jury ved alle divisionsmatcher
Det skal anføres, at HB på sit møde selvfølgelig kan foretage ændringer i det ovenfor anførte.
Terminslisterne og indberetning til Naturstyrelsen
Nu er det tid til at planlægningen af orienteringsstævner i 2017 skal falde på plads, og det samme skal langtidsterminslisten for DM-stævner i årene 2017 – 2020.

Ifølge Reglementets afsnit 3.1. skal stævnekalenderen for 2017 offentliggøres senest 1.12.2016, og det sker ved opdatering i kalenderen i O-service.

Og Stævne- og Reglementsområdet har fastsat som mål, at DM-stævner skal være planlagt 4 år ud i fremtiden, så puslespillet skal falde på plads i den næste måneds tid.

DOFs aftale med Naturstyrelsen om arrangementer på statens arealer har et par afsnit, som fint matcher vores planlægningshorisont i forbundet.
Terminslisten for 2017
Ansøgningsløb (løb med mere end forventet 150 deltagere) skal søges i Naturstyrelsens webbooking for det kommende kalenderår 2017 senest 30.11. Det er klubberne selv, som ansøger i webportalen hos Naturstyrelsens lokale enheder.

Ifølge aftalens afsnit 3.2. skal DOF desuden i december indsende en liste med overblik over samtlige forventede ansøgningsløb centralt til Naturstyrelsen.

Denne indberetning foretages af terminslisteadministratorerne i de 3 kredse, men i sagens natur kan der kun indberettes arrangementer, som terminslisteadministratorerne har kendskab til via oprettelsen i O-service.
Langtidsterminslisten for 2017-2020
Ifølge skovaftalens afsnit 3.7. skal der for arrangementer på langtidsterminslisten, som omfatter mesterskabsstævner, landskampe og internationale stævner, påskeløbene og Nordjysk 2-dages træffes særlige aftaler med Naturstyrelsen om løbsområde, arrangørklubber og forventede antal deltagere i løbet.

Ønskede arrangementer på langtidsterminslisten meddeles Naturstyrelsen senest 2 år i forvejen, og igen sker det ved at klubberne ansøger lokalt i webportalen.

Men DOF fremsender hvert år forslag til langtidsterminslisten 4 år frem i tiden centralt til Naturstyrelsen, og det er denne liste, som også skal på plads i december måned for de kommende 4 år. 

Stævne- og Reglementsområdet har ansvaret for denne indberetning, som i praksis foretages af Claus Poulsen. Er der arrangementer omfattet af disse regler indenfor kommende 4 år, som endnu ikke fremgår af O-service, skal der derfor sendes besked til Claus Poulsen på email: claus.m.poulsen@gmail.com inden udgangen af november måned.

Både Reglement og aftalen med Naturstyrelsen findes på DOFs hjemmeside under For arrangører.
Erfaring og Videndeling
Gennem de seneste 4 år har Stævne og Reglement ved årets afslutning indsamlet stævneledelsernes erfaringer fra vores DM’er, gode som mindre gode. De indsamlede erfaringer bliver anvendt på DOF Akademi-dagen i januar til at ruste fremtidige stævneledere og -kontrollanter, samt til at udvikle vores stævner med. Dette har som skrevet stået på i 4 år, og nu er tiden moden til at gå skridtet videre.

SR vil i løbet af næste år arbejde videre med et koncept til evaluering af vores stævnemæssige flagskibe -  DM-løbene, hvor deltagerne også bliver inddraget. For at få sluttet ringen skal deltagerne nu også høres, så vores gode stævner kan blive endnu bedre. Målet er en fortsat udvikling af DM-stævnerne, hvor der samtidig skal sikres en høj kvalitet.

Stævne- og Reglementsområdet arbejder for øjeblikket på et nyt koncept for uddannelse og certificering/godkendelse af alle A-stævneledere / A-stævnekontrollanter og A-banelæggere / A-banekontrollanter. Der vil blive berettet meget mere om dette spændende tiltag i områdets næste nyhedsbrev.
Foto: Camilla Bergmann og OK-HTF
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2016 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Orienterings-Forbund · Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · Brøndby DK-2605 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp