Copy
Nyhedsbrev - DOF Akademi
December 2015

 
Masha Semak (t.v.) underviste på trænerkurset i begyndelsen af december. Foto: Gert Nielsen

Nyhedsbrev - DOF Akademi

Mens der i vinterhalvåret er skruet ned for konkurrencerne i skoven, er der omvendt fuldt blus på mulighederne for at styrke dine o-kompetencer på et eller flere af DOF Akademiets mange kurser. Hvad med fx at få fyret op under nye partnerskaber ifm. skolerreformen? Sikre en mere systematisk fastholdelse af medlemmer? Sætte gang i ungdomstræningen? Uddanne nye banelæggere? 

DOF Akademiet vil styrke det frivillige engagement i klubberne og øge videndelingen på tværs af klubber og kredse. 

Nyhedsbrevet her gør først og fremmest opmærksom på muligheden for at melde sig til en af de mange spændende workshops ved den store uddannelsesdag i januar. Længere nede samler vi op på trænerkurserne, hvor vi er igennem første modul, og trænerseminaret i november. Herfra kan du finde præsentationer fra oplægsholderne.

God fornøjelse - og glædelig jul og godt nytår!

DOF Akademiet
v. Mette Rønning Steffensen og Gert Nielsen
Uddannelsesdagen i Ringe
Den store årlige uddannelsesdag i Midtfyns Fritidscenter i Ringe afvikles i 2016 lørdag d. 16. januar kl. 10-16.

Godt en snes frivillige og DOF-ansatte står for oplæg og undervisning denne dag, hvor der også bliver lejlighed til at mødes med orienteringsfolk fra klubber over hele landet til gensidig inspiration og erfaringsudveksling.

Der udbydes 11 forskellige kurser/workshops:
 • NYHED: Skolereformen – ”Det gode partnerskab” – hvordan kommer vi i gang?
 • NYHED: Condes – tips og tricks til o-teknisk træning
 • NYHED: Facebook – sider, grupper og begivenheder – tips & tricks
 • NYHED: Involvering og fastholdelse af nye medlemmer
 • NYHED: Ungdomstræning – hvordan kommer vi i gang?
 • Rekruttering
 • O-service for administratorer/løbsarrangører
 • A-stævneledelse
 • A-stævnebanelægning
 • Divisionstunering/C-stævnebanelægning
 • Divisionstunering/C-Stævneledelse
 
Spørg din klub om muligheder for tilskud til kurser og transport. Fyld bilen op med nogle klubkammerater, deltag i forskellige kurser på dagen, og del jeres nye fælles viden i bilen hjem. Kurserne gennemføres, hvis der er tilmeldt mindst 6 deltagere.
 
Tilmeldingsfrist søndag d. 10. januar 2016 via O-service.
 
P.S. Og vil du også ud at løbe, så findes Find vej i Ringe Sø lige uden for døren med 30 faste poster med Emit-enheder på pælene: http://faaborgok.dk/wordpress/find-vej-i/ringe/
Undervisning på Træner 1-kurset på HNIE. Foto: Gert Nielsen
Trænerkurser
Det første modul af vinterens Træner 1 og Træner 2 kurser er afviklet på Himmelbjergegnens Natur- og IdrætsEfterskole (HNIE) i Ry d. 5.-6. december.
 
Der er i denne sæson tilmeldt i alt 28 deltagere på Træner 1 og 9 deltagere på Træner 2.
Glædeligt er det, at hele 30 deltagere er under 25 år gamle – det tegner godt for fremtiden, hvor der bliver brug for mange unge, uddannede instruktører og trænere i klubberne.
 
Det andet modul af vinterens Træner 1 og Træner 2 kurser afvikles d. 23.-24. januar 2016 på HNIE.
Gruppearbejde på trænerseminaret i november. Foto: Lars Lindstrøm
Trænerseminar
Det årlige Trænerseminar blev afviklet d. 21.-22. november på Vejle Vandrerhjem med godt 30 deltagere.

Trænerseminaret indledtes i år med inspiration fra udlandet, hvor Dieter Lüscher fortalte om det schweiziske ungdoms- og talentudviklingsarbejde, hvilket dannede baggrund for en række af diskussionerne resten af weekenden. 

Herefter gav Brian Bech fra Holbæk OK en smagsprøve på, hvordan den fysiske træning kunne tilrettelægges, så den blev både sjov og udfordrende for deltagerne. 

Tilbage i varmen opdeltes trænerseminaret herefter i et børne- og ungespor og et talent- og elitespor. 

På førstnævnte gav OK Pan, Horsens OK og Silkeborg OK eksempler på minitræning for de alleryngste, Anders Bachhausen gav en introduktion til den praktiske afvikling af skoleorientering, Heidi Holmberg fra FIF Hillerød fortalte om minikurser i Østkredsen og B&UU-formand Casper Sørensen stod for debat af forbundets børne-/ungearbejde og evaluering af årets KUM. 

På talent-/elitesporet var det gennemgående tema talentudvikling, hvor landstræner Lars Lindstrøm præsenterede tankerne omkring det fremtidige talentudviklingsarbejde, som der efterfølgende blev arbejdet med og debatteret i grupper. 

Trænerseminaret sluttede søndag middag, og der var blandt deltagerne stor tilfredshed med udbyttet af weekenden, mens alle godt kunne tænke sig, at der kom endnu flere deltagere til næste års trænerseminar. 
 
Præsentationer fra Trænerseminaret 2015 findes her:
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2015 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp