Copy
Nyhedsbrev - Motion og Foreningsliv
Juni 2016

 

Nyhedsbrev - Motion og Foreningsliv

Dette nyhedsbrev er spækket med tilbud om klubudvikling, både i form af konsulenthjælp, workshops og en stribe gode eksempler fra O-Danmark. Mod slutningen er også en god mulighed for at blive klogere på, hvordan man kan bruge Facebook i klubarbejdet.

Af Motion og Foreningsliv - Merete Spangsberg, Jørn F. Andersen, Heidi Kristensen og Gert Nielsen
Mange klubber er rigtig godt i gang med udviklingsaktiviteter – med eller uden støtte fra en konsulent. Nogle genbesøger hvordan man organiserer sig, andre har gang i børne- eller voksenrekruttering og er måske nået til at starte børnetræning op. Da flertallet af klubber ønsker at være flere medlemmer, er medlemstallet en indikation på succes. Antallet af medlemmer lå 1. juni ca. 100 medlemmer højere end sidste år - en stigning på niveau med året før.
 
Målet for klubudviklingsprojektet er 45 klubber, der har aktiv klubudvikling. Vi har knap halvdelen, der har reelle udviklingsaktiviteter. DIF’s støtte til konsulentkorpset udløber i 2017. Vi har altså kun halvandet år tilbage af finansiel støtte til både konsulentkorps herunder udviklingskonsulentens betragtelige rejseaktivitet. Med andre ord skal klubberne meget snart på banen ift. at være afklaret på, hvad de vil udvikle, hvorefter vi så kan finde den rigtige konsulent. Betragt det som en pose penge, klubben har adgang til, men med en udløbsdato.
 
Nogle vil måske stadig spørge hvad formålet er med en konsulent:
 
Konsulenterne har rollen som den, der lidt udefra kan se på klubbens muligheder og udfordringer og kan trække erfaringer ind fra egen klub, trække på Gert Nielsen, har et godt kendskab til DOF’s værktøjskasse til klubudvikling – og hjælpe med at holde klubben fast i udvikling.
 
Hvem er det så man kan få som konsulent? Vi har stærke navne på listen:
Tina Udholm, Aalborg OK
Lars Sørensen, Horsens OK
Helge Søgaard, Rold Skov
Henrik Nygaard Jensen, OK Snab
Erik Nielsen, Amager OK
Søren Skaarup Larsen, OK Øst
Minna Seir, Helsingør OK
Henrik Jørgensen, OK Pan
Lykke Berg, Herlufsholm OK

og Gert Nielsen, Allerød OK
For at støtte klubberne i deres udviklingsprojekter – med eller uden konsulent, har vi lavet en checkliste/et gensidigt opfølgningsværktøj ifbm. udviklingsprojekter i klubberne. Dokumentet kan læses her.
 
Derfor: Skriv eller ring til Gert Nielsen på 4196 9375, for at aftale hvilket område I ønsker en konsulent inden for!
Klubudviklingsworkshops i efteråret
I efteråret 2015 inviterede vi alle klubber til workshop. Vi fik enstemmigt positive tilbagemeldinger og gentager derfor successen. Alle klubber er velkomne – d.v.s. I behøver ikke være involveret i klubudviklingsprojektet.
 
Sæt straks kryds i kalenderen og tilmeld jer via O-service:
Østkredsen:
lørdag d. 24. sept. kl. 10-14 i OK Roskildes klubhus, Bjældevej 20, Roskilde

Sydkredsen:
lørdag d. 1. okt. kl. 10-14 i OK FROS’ klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia
 
Nordkredsen:
lørdag d. 8. okt. kl. 10-14 i Viborg OKs klubhus, Skivevej 93, Viborg
Rekrutteringsevent og hvad så?
Klubberne har været vildt aktive ift. at lave opfølgningsevents på Find vej Dagen. Meget imponerende. At få familierne kanaliseret over i den ugentlige træning er oftest næste trin. Fra noget der er ret uforpligtende, til noget der kan indikere, at man har lyst til at være en del af det i en længere periode. Vi beskrev i vores seneste nyhedsbrev, hvordan man fastholder familier og voksne.
 
Vil man holde fast børnefamilierne, så er det ikke nok at have en god forbindelse til forældrene – børnene skal også synes, at det er sjovt. Her er det nødvendigt at oprette en decideret børnetræning med fokus på børn. Bliv også inspireret af artiklen med Allerød og OK SNAB eller artiklen fra Odense.
 
Siden vores seneste nyhedsbrev har Vendelboerne taget hul på børnetræning. De startede op med et opfølgningsevent på Find vej Dagen, og fortsatte så med børnetræning i maj (med forældre/bedsteforældre) og 35 har allerede fundet vej. Træningen, der foregår i parker og skove i Hjørring om tirsdagen, starter med instruktion og slutter med fællesspisning. Det forlyder, at ambitionen er at have løbere i alle børne- og ungdomsklasser om fem år! Held og lykke til Vendelboerne! 
 
Også Kildeholm prøver efter flere rekrutteringsevents nu at tilbyde børnetræning. Den første af slagsen er afholdt med succes! Der blev kigget på kort, hvordan man vender det – og ikke mindst spist kage! Også Held og lykke til Kildeholm!
 
Vores 10 gode råd til Børnetræning er blevet opdateret, og kan læses her:
 
Har du lyst til at høre mere så kontakt Gert Nielsen på mail:
Der bliver snakket om kort hos Kildeholm, der har taget hul på børnetræning.
Har vi hænder til de mange aktiviteter?
Kernen i en velfungerende klub er oftest følelsen af sammenhold/”vi”, der betyder, at man har lyst til at bidrage og omvendt er frivilligheden det, der skaber sammenhold.
Vi har opstillet 5 gode råd til det frivillige arbejde:
 
1. At blive bedre til at skabe muligheder for de frivillige i klubben.
2. At engagere en bred kreds af klubmedlemmerne.
3. At afstemme forventninger imellem de frivillige.
4. At ruste alle frivillige til deres funktion.
5. At anerkende og synliggøre de frivillige.
Har DIN klub en bevidst frivilligstrategi - eller måske lige frem en frivillighedskoordinator?
 
Se hele oplægget med gode eksempler her:
Mere inspiration!
Vil du løbende inspireres af de andre klubber, så hold øje med DOF’s opslagstavle, eller Facebook, hvor vi med “Klubber i fokus” spørger klubberne, hvad de lykkes med.
Jakob Tolborg, OK 73 lærer fra sig om Facebook under Vikingedysten i første weekend af juli.
Facebookside, -grupper og -begivenheder – er det noget for vores klub? Svaret må være klart JA!

Jakob Tolborg fra OK 73, der har inspireret de sjællandske klubber, tager nu også turen til det jyske – og vil umiddelbart efter Vikingedysten gerne lære fra sig! Det foregår 2. Juli 16.30-18 i Rødding. Se mere her:
Og til sidst lidt statistik og flere gode råd…
Motion & Foreningsliv lavede sammen med Rekrutteringsområdet et oplæg på repræsentantskabsmødet omkring "Rekruttering til Medlem". En del af oplægget viste statistik for, hvilke grupper af medlemmer vi vokser mest indenfor – og hvilke klubber, der har haft den største vækst de sidste 5 år.

Klubberne opfordres til at bruge statistikken i en diskussion om hvilken retning klubben bevæger sig i. Christian Friis og Gert Nielsen krydrede med masser af gode pointer omkring rekruttering og fastholdelse. Se præsentationen her.
Fotos: Camilla Bergmann, OK Sorø, Kildeholm, Søllerød OK
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2016 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Orienterings-Forbund · Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · Brøndby DK-2605 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp