Copy
Nyhedsbrev - Forbundsnyt
September 2015

 

Nyhedsbrev - Organisation

Ny struktur og nye roller 
 

Af Michael Sørensen, direktør

For godt et halvt år siden vedtog DOF’s repræsentantskab en større ændring i den politiske organisation i forbundet – Hovedbestyrelsen blev indsnævret til 7 medlemmer, og opgaverne fra de tidligere 6 udvalg fordelt ud på 14 nye områder. Områderne er således ikke direkte repræsenteret i Hovedbestyrelsen, men de har alle en kontaktperson heri tilknyttet.

Som et led i den nye struktur mødes Hovedbestyrelsen med alle områderne til et årligt strategiseminar, hvor strategi og handlingsplaner evalueres, og planer og budget for det kommende år lægges.

Det første af disse strategiseminarer afvikles den 7. november i Brøndby.

Med en bevilling fra Nordea-fonden har forbundet mulighed for at sætte fokus på blandt andet skoleorientering i de kommende år.
Dette nyhedsbrev skal dog primært handle om den administrative/professionelle del af organisationen, hvor der indenfor den seneste tid er sket nogle ændringer, bl.a. takket være den fondsbevilling fra Nordea-fonden, som DOF har modtaget.

Midlerne skal bruges til blandt andet videreudvikling af Find vej i Danmark og Find vej Dagen, udvikling af GPS-tracking af orienteringsløb for alle samt en stor satsning på skoleområdet, hvor Anders Bachhausen på mandag starter i en nyoprettet stilling som skoleorienteringskonsulent.

Til orientering følger herunder en oplistning af DOF’s ansatte med angivelse af kontaktoplysninger og områder, vedkommende er tilknyttet, så du altid ved, hvem du kan kontakte.  
 
Michael Sørensen, ms@do-f.dk, 41969370
DOF’s direktør med direkte tilknytning til områderne elite, stævne og reglement, organisation, finansiering og internationalt arbejde.
 
Gert Nielsen, gn@do-f.dk, 41969375
Udviklingskonsulent tilknyttet områderne Børn&Unge, Motion og foreningsliv, rekruttering og DOF Akademiet. Gert er tovholder på det igangværende klubudviklingsprojekt.
 
Erling Thisted, et@do-f.dk, 41969372
Udviklingskonsulent på halv tid med fokus på kommunikation og derfor også tilknyttet dette område.
 
Anne Marie Kamilles, amk@do-f.dk, 41969377
Projektleder på Find vej Plus og tilknyttet områderne skov og rekruttering.
 
Anne Marie Hein, ah@do-f.dk, 43262740
Administrativ medarbejder og koordinator for vedligeholdelsen af Find vej i Danmark. Tilknyttet området rekruttering.
 
Anders Bachhausen, ab@do-f.dk, 61783576
Skoleorienteringskonsulent ansat pr. 5. oktober. Tilknyttet området skole.
 
Flemming Nørgaard, kort@do-f.dk, 40604461
Kortsupervisor på deltid og tilknyttet området kort.
 
Lars Lindstrøm, ll@do-f.dk, 41969373
Landstræner og sportslig ansvarlig for landsholdsvirksomheden. Tilknyttet området elite.
 
Torbjørn Gasbjerg, tg@do-f.dk, 22515156
Assisterende landstræner og elitecentertræner. Tilknyttet området elite.
 
Jeppe Ruud, jepperuud@outlook.com, 28151200
Juniorlandstræner og assisterende elitecentertræner på deltid. Tilknyttet området elite.
 
Hertil kommer elitekoordinator, TC-trænere, U-16-trænere, MTBO-træner, redaktør og layouter på Orientering – typisk ansat på timeløn eller som ulønnet med omkostningsgodtgørelse.

En ansvarlig for Find vej Dagen 2016, der afholdes den 30. april, vil snarligt blive ansat.
Find forbundets ansatte på DOFs hjemmeside - her:
 
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2015 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp