Copy
Nyhedsbrev - Motion og Foreningsliv
September 2015

 

Nyhedsbrev - Motion og Foreningsliv

Vi vil i dette nummer prøve at besvare følgende:
Klubudviklingsprojektet – vi har meldt os – og hvad så?
Vi har svært ved at fastholde ungseniorer og nye voksne – hvad gør vi?
Vidensdeling – på hvad?

Vi har 4 primære indsatsområder i 2015, hvor vi i dette nyhedsbrev dækker de 3 af dem:

Klubudviklingsprojektet har fået en god start!

Vi har nu 32 klubber, der har meldt positivt ind ift. klubudviklingsprojektet – det skal ses i lyset af, at vi er ca 60 klubber med mere end 10 medlemmer. Det er en imponerende demonstration af at klubberne VIL udvikling – og har tillid til at klubudviklingsprojektet kan understøtte dette.
 
Fokus er deraf flyttet fra mobilisering af klubberne til afklaring i klubberne og mobilisering af medlemmerne i projektet (så det ikke alene er bestyrelsens eller formandens ide) så alle gode ideer bliver vendt, og at der er hænder i klubben, der ønsker at påtage sig et ansvar. Gert Nielsen tager rundt i klubberne for at hjælpe med afklaringen. Ofte laves et åbent klubmøde for at vende hvilken retning, man ønsker klubben i og undersøge, hvad der er muligt. Når klubben har en ide om retning tilknyttes en konsulent – da det kan være en fordel at konsulenten har erfaring indenfor det område der ønskes fokus på.
 
For at støtte op om denne fase har vi inviteret til klubudviklingsworkshop i hver kreds
 
Østkredsen – lørdag d. 26. september kl. 10-14 i Roskilde
Sydkredsen – lørdag d. 24. oktober kl. 10-14 i Fredericia
Nordkredsen – søndag d. 1. november kl. 10-14 i Randers
 
Meld jer til i o-service – der er plads til mange flere!
 
Med den overvældende interesse for udviklingsprojektet vil vi også få brug for en del konsulenter – så brænder du for o-sporten, har erfaring i udvikling – enten fra din egen klub eller erhvervsmæssigt – og kunne have lyst til at bidrage; så kontakt Gert Nielsen på gn@do-f.dk for at høre mere. Vi kommer snart med et ”jobopslag” på DOF’s hjemmeside, så hold også øje hermed.

For at understøtte klubbernes evaluering af hvilke tiltag, der kan tages har vi udarbejdet:
 
10 gode råd til Fastholdelseklik her
10 gode råd til Rekruttering af børnefamilierklik her
Ideoplæg til Fastholdelse af unge i overgangen til senior samt nye voksne løbere
Vi har lavet et ideoplæg til mulige veje til at fastholde unge seniorer og nye voksne i sporten. Oplægget kan ses her.
 
Senere på efteråret kommer et oplæg på rekruttering af nye voksne løbere.
 
I næste nummer af Orientering vil du kunne læse om unge, der tager ansvar i klubben gennem det frivillige arbejde. At få de unge engageret og være åben for andre måder at gøre tingene på er også en fastholdelsesstrategi og ofte også en forudsætning for at et generationsskifte kan ske. Har jeres klub en plan for hvordan unge engageres i det frivillige arbejde?
 
Vi vil meget gerne have både historier til hvordan I er lykkedes med fastholdelsen – og i øvrigt kommentarer til oplægget. Disse kan sendes til merete.spangs@gmail.com
Vidensdeling – hvilken viden skal vi dele?
Inden for Motion & Foreningsliv har vi primær fokus på Organisering af arbejdet i bestyrelsen/klubben, Fastholdelse samt Træning – set fra klubben og løberens perspektiv. Du kan finde den foreløbige indholdsfortegnelse til hvad vi mener DOF bør facilitere vidensdeling på indenfor disse områder. Klik her.
 
Meget viden findes allerede på DOFs hjemmeside – men kan gøres mere tilgængeligt, hvilket er hvad der arbejdes på i.f.m. den nye hjemmeside. Har du godt indspark til hvad vi bør dele samt til indhold på disse overskrifter så skriv til heidi_kristensen@mail.dk.
 
Med venlig hilsen
 
Gert Nielsen, DOF
Jørn F Andersen, OK HTF
Merete Spangsbjerg, Odense OK
Heidi Kristensen, Søllerød OK (formand)
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2015 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp