Copy
Nyhedsbrev - Kort
December 2015

 

Nyhedsbrev - Kort

Nyhedsbrevet fokuserer på vinterens kurser i korttegningsprogrammet OCAD, tydelige print på sprintbaner, nye laserscanninger til brug for korttegning og runder af med kortkonsulenttræffet i november.

Go' læselyst og glædelig jul!

Kortudvalget
OCAD-kurser i januar og februar
Orientering i skolen er en del af projektet, som Nordea-fonden har støttet økonomisk. OCAD-kurserne i begyndelsen af 2016 vil derfor fokusere på ikke alene sprintkort, men også skolekort i stor målestok - 1:1.000, som skoleudvalget ser som udgangspunktet for satsningen i skolerne.

Et symbolbibliotek for disse kort er på kortudvalgets dagsorden i januar og vil blive brugt på kurset. Skolegårds-kortene anvender sprintnormens symboler, men med reducerede, velafbalancerede linjetykkelser og symbolstørrelser, så det fremstår harmonisk og let læseligt.
Datoerne for OCAD-kurserne er:
  • Tirsdag den 26. januar, FROS’s klubhus Fredericia
  • Onsdag den 27. januar, Viborg OKs klubhus, Viborg
  • Mandag den 1. februar, Roskildes klubhus, Roskilde
Tilmelding til Flemming Nørgaard
Print af baner på sprintkort
Forårets kortseminarer fokuserede i år på sprintkort. Roskilde, Skive og Jelling lagde område til korttegnernes ivrige diskussioner på nytegnede/reviderede kort.
Da korttegnerne helt naturligt også er involveret i print/offsettryk af kort og dermed også banepåtrykkets tydelighed, blev det et af aftenens store diskussionsemner. Med baggrund i adskillige erfaringer var stemningen for, at der anvendes hvid kant om postnumrene og at man tydeliggør placeringen af posten (skubber den en anelse), så man visuelt kan se, om den f.eks. står på den ene eller den anden side af en mur. Evt. kan der, som ved MTB-O, anvendes en prik, hvor posten er placeret.

Kortudvalget tilslutter sig tankerne og anbefaler, at man laver hvid kant om postnumrene og følger ovenstående for placeringen af poster på kortet. Der er fuld enighed i kortudvalget om, at det bør fremgå af banepåtrykket, hvor posten står. Condes har mulighed for både globalt og på enkelte poster at sætte hvid kant på postnumre og en prik for postplaceringen.

Desværre kan der ikke sættes hvid kant om postnumrene ved offsettryk, da kortet trykkes først og banerne herefter tiltrykkes.

Nedenstående udsnit viser nogle forskellige eksempler:
1. Almindelig påtryk med post 3 placeret så posteplaceringen
kan læses.
2. Hvid kant om postnumrene og post 3 med markering
af centrum.
Nye laserscanninger
Som de fleste korttegnere er bekendt med er man i gang med at producere en ny digital højdemodel, som har meget højere opløsning end den, der blev fremstillet i 2006.
Flyvningerne er tilendebragt og fra januar vil data være tilgængelige for hele landet og vil indgå i grundmaterialet for korttegningen. For kurvernes vedkommende betyder de nye scanninger, at der kommer meget "støj”, og fremover vil kurvematerialet stadig blive baseret på 2006 scanningerne. For nyanlagte vejanlæg, grusgrave og lignende vil de derimod være til stor hjælp.

Til forbedring af det lineære billede i grundkortet vil "hillshading", specielt i grøfterige områder, ligeledes være til stor hjælp. Dette materiale kan i lighed med kurver fra 2015-scanningerne leveres efter aftale.

Nedenstående et eksempel fra Lellinge skov, hvor man kan sammenligne en hillshading genereret ud fra den nye højdemodel og orthofoto optaget inden løvspring.
Kortkonsulenttræf
20.-21. november var alle kortkonsulenter samlet i Århus til det årlige møde, hvor alle opståede kortspørgsmål bliver behandlet og de sidste nyheder præsenteret. Landsholdsløberne Ida Bobach og Andreas Boesen var fredag aften inviteret til at fortælle om elitens syn på kortene: Hvad de lagde vægt på, og hvad de primært brugte til at orientere efter. Snakken gik så livligt, at flere af aftenens programsatte punkter måtte udsættes til næste dag.

Kortkonsulenterne er til for korttegnerne og er altid opdateret på nyheder og muligheder - så brug dem!

Du finder en oversigt over kortkonsulenterne her:
 
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2015 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp