Copy
Nyhedsbrev - Motion og Foreningsliv, juni 2015
 

Nyhedsbrev - Motion og foreningsliv

I forbindelse med Plan2020 blev udvalgsstrukturen i DOF ændret. Bl.a. blev DOF Akademiet og Rekruttering skilt ud fra Breddeudvalget, hvilket muliggjorde øget fokus på klublivet som den sammenhængende kraft i forhold til alle andre aktiviteter. Deraf blev navnet også ændret til Motion & Foreningsliv.
 
De detaljerede handlingsplaner kan du læse mere om her:
 
Vi har 4 primære indsatsområder i 2015, hvor vi i dette nyhedsbrev vil løfte sløret for 2 af dem:


1. Tilsikre Klubudviklingsprojektet bliver en succes
 
DIF og DOF indgik i 2013 en aftale om et klubudviklingsprojekt – da man havde set at en række klubber havde haft succes med målrettet at arbejde med udvikling. Udgangspunktet er at udviklingsarbejdet ejes og driftes af klubberne, men støttes med facilitering og vidensdeling på tværs af klubberne gennem frivillige konsulenter fra andre klubber a la ATK projektet. Projektet løber 2014-2017 og der er afsat 1 mio kr. til. Midlerne skal bruges til 25% af udviklingskonsulent Gert Nielsens tid, en ”symbolsk” aflønning af de frivillige konsulenter, samt fællesseminarer og transport.
 
Udviklingspunkterne, der ønskes fokus på, afspejler top 4 blandt de udfordringer som klubberne gav udtryk for i forbindelse med undersøgelsen sidste år:
  • Rekruttering,
  • Fastholdelse,
  • Øge aktivitetsniveauet hos medlemmerne,
  • Generationsskifte.
Forventninger til Klubudviklingsprojektet
Blandt de klubber der har meldt sig er Århus 1900 Orientering, Esbjerg og Skærmen. Læs her lidt om hvad de håber at opnå gennem klubudviklingsprojektet:
 
Anders Hougaard, Formand: ”Aarhus 1900 Orientering er med i Klubudviklingsprojektet, fordi det giver os en oplagt mulighed for i fællesskab i klubben at få drøftet, hvilken vej vi som klub skal bevæge os ud ad i fremtiden. Vi kan få drøftet planer, idéer, værdier, og sammenholde dem med de ressourcer vi som klub besidder i form af medlemmerne. Vi håber at få en fælles platform og en fælles forståelse for den vej vi vælger, og at projektet vil styrke klubben. Og så er det et ekstra plus, at vi har mulighed for sparring med "ekstern" konsulent."
 
”Orienteringsklubben Esbjerg er med i Klubudviklingsprojektet, fordi vi mangler nye medlemmer. Vi oplevede sidste år et massivt frafald af "de nyeste" medlemmer. Måske vidste vi godt, hvad vi gjorde galt, men her så vi Klubudviklingsprojektet som en fantastisk mulighed for både sparring og motivation til at ændre de daglige rutiner. Vi håber og forventer at kunne bygge videre på det vi blot har opnået på 3 måneder: Efter Find vej Dagen fortsatte vi med ugentlige træninger I samme skov (I byområde) med det resultat, at der mødte 20 nye frem – primært børn under 10 år, der har trukket forældre med. Så nu skal vi have styrket vores ungdomstræning – en positiv udfordring! Vi håber at kunne bibeholde det moment der er fundet blandt klubbens medlemmer på så kort tid. Vi ser lyst på fremtiden” siger, Rudolf Sørensen, formand.
 
“Orienteringsklubben Skærmen er med i Klubudviklingsprojektet, fordi vi derigennem håber på at få flere medlemmer. Vi har igennem årene forsøgt at rekruttere på forskellig vis med et lille udbytte. Med Klubudviklingsprojektet håber vi på større gevinst af vores anstrengelser med rekruttering” forklarer Carl-Henrik Guldbæk, formand. 

Ved udgangen af juni har 23 klubber meldt positivt ind – og der er plads til flere!

Udviklingskonsulent Gert Nielsen vil kontakte alle klubber for en dialog om hvad klubudviklingsprojektet kan byde ind med til den enkelte klub.
 
2. Fastholdelse af unge i overgangen til senior samt nye voksne løbere
 
Fastholdelse af unge seniorer i sporten er en udfordring for mange klubber. Årsagerne og løsningerne kan være forskellige, afhængigt af hvor man er i landet. Vi ønsker at komme med et idéoplæg til hvilke barrierer der er for fastholdelse samt hvordan disse kan adresseres.
 
Fastholdelse af nye voksne løbere er også en udfordring, vi gerne vil komme med et oplæg til. Problemstillingerne er – afhængig af aldersgruppen – nogle af de samme som for ungseniorer – men også på en række punkter anderledes. Dette vil vi også komme med et idéoplæg på, hvad der kan gøres.
 
Oplægget vil primært blive skabt gennem indspark fra en fokusgruppe, bestående af unge fra hele landet, der ”mødes” nogle gange via Skype.

Der er plads til flere – så meld dig til Merete Spangsbjerg på merete.spangs@gmail.com!
Som inspiration og forståelse af voksenmotions-segmentet har vi opsummeret en række analyser fra Idrættens Analyse Institut – du kan finde dem her - under analyser.
 
Med venlig hilsen
Motion & Foreningsliv
 
Gert Nielsen, DOF
Jørn F Hansen, OK HTF
Merete Spangsbjerg, Odense OK
Heidi Kristensen, Søllerød OK (formand)
 
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
Følg DOF på Instagram
Copyright © 2015 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp
Månedens tip
Fik du læst ? Hent 10 gode råd her.
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
Copyright © 2015 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp