Copy
Nyhedsbrev - Rekruttering
Oktober 2015

 

Nyhedsbrev - Rekruttering

Evalueringen af Find vej Dagen 2015 ligger klar. Økonomisk støtte fra Nordea-fonden sikrer Find vej-projekterne frem til år 2018. Familieorientering afholdes i relativt få klubber, men det er planen at give konceptet et boost i 2016.

Af Torben Seir, Områdeansvarlig for Rekruttering

Find vej Dagen 2015
Find vej Dagen blev - som alle nok husker - afholdt den 25. april.

Og for at kunne arrangere en endnu bedre udgave i 2016 gennemførte forbundet en spørgeskemaundersøgelse til alle arrangør-klubber. Den viser tilfredshed med at have arrangeret de 45 lokale arrangementer, der samlede mere end 3200 personer - og udbredt lyst til at tage opgaven op igen i 2016.
Men flere klubber efterlyser også et fokus på de efterfølgende rekrutteringsforløb - så det bliver der naturligvis sat ekstra fokus på i arbejdet frem mod Find vej Dagen næste år.

Du kan læse hele evalueringen her:

Frem til 2018 støtter Nordea-fonden Find vej Dagen med 535.000 kr. hvert år. Pengene skal bruges til delvis aflønning af projektlederen på DOF´s kontor, udarbejdelse af diverse grafisk materiale, annoncering, præmier mv.
Næste års udgave af Find vej Dagen bliver d. 30. april!
Find vej i Danmark - nye projekter!
Frem til 2018 støtter Nordea-fonden Find vej i Danmark(www.findveji.dk) med 675.000 kr. hvert år. Pengene skal bruges til delvis aflønning af en medarbejder på DOF’s kontor, nyetablering af Find vej projekter samt opdatering af de eksisterende projekter.

Og klubberne kan allerede nu søge om støtte til at oprette nye projekter - der er midler til at etablere ca. 20 projekter hvert år – med kort, poster med kodeskilte samt turfoldere og mobil-quiz.

Samtidig kan der søges om midler til at opdatere eksisterende projekter - det kan f.eks. være, hvis kortet trænger til en opdatering eller ødelagte pæle skal erstattes af nye.
Der er mere information og vejledning om ansøgninger her:
Find vej i-Kalender
Det er nu muligt at få offentliggjort rekrutteringsrelaterede klubarrangementer på både Facebooksiden for Find vej i Danmark og Findveji.dk. Begge portaler har mange brugere/følgere, og der kan komme endnu flere, hvis kalenderne løbende bliver opdateret med nye arrangementer.

Kontakt DOFs udviklingskonsulent Erling Thisted på et@do-f.dk eller 4196 9372, hvis I vil have jeres arrangementer ud til en bredere kreds.
Familieorientering
Familie- og Motionsorienteringens sigte er at bringe Find vej i-brugerne videre til de egentlige orienteringsløb (åbne orienteringsstævner, klubtræninger mv.), for at de til slut ender som medlemmer i en orienteringsklub.

I indeværende år har Allerød OK, Søllerød OK, Farum OK, Tisvilde Hegn OK, Herlufsholm OK, Kildeholm OK og Aalborg OK haft Familieorientering på programmet. Der har formentligt været flere klubber, der efter Find vej Dagen har kørt nogle rekrutteringsarrangementer målrettet familier, men dette er der ikke fuldt overblik over.

Familieorienteringen har eksisteret siden 2009, men i relativt få klubber. Det er planen, at gøre Familieorienteringen landsdækkende. Indeværende år bruges til at forberede en opgradering af konceptet. Pt. er der dog ikke afsat økonomiske midler, hvorfor arbejdet kører på relativt lavt blus. Det er planen at søge økonomisk støtte i form af sponsorater eller via fonde.
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2015 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp