Copy
Nyhedsbrev - Finansiering
Maj 2016

 

Nyhedsbrev - Finansiering

Nyhedsbrevet fra Finansiering fortæller om arbejdet med at konceptuere firmaevents og tiltrække sponsorer samt de kommende forhandlinger med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund om elitestøtte og fremtidens støttestruktur.

Af Walther Rahbek og Michael Sørensen, hhv. formand og direktør i Dansk Orienterings-Forbund
Ansvarlige
Området Finansiering mangler p.t. en formand!
I mangel af en formand for området varetages dette midlertidigt af DOF’s formand Walther Rahbek og DOF’s direktør Michael Sørensen.
Mål
Vi arbejder primært med 3 indsatsområder:
  • Koncepter til firmaløb, events og tilsvarende
  • Sponsorarbejde
  • Fund raising
Hvor langt er vi?
Lars Sørensen (den tidligere områdeformand) har lavet et udkast til et koncept for firmaløb og –events. Vi mangler at videreudvikle dette til et ”best practise”-idekatalog, som klubberne kan bruge, hvis de vil.

Walther Rahbek har lavet en sponsorbrochure, som redegør for hvordan man kan deltage som sponsor i DOF på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Både som forbundssponsor, eventsponsor og lokal klub-sponsor. Send en mail til wrm@do-f.dk, hvis du vil se og bruge brochuren.

Endelig har Michael Sørensen jo senest i juni 2015 skaffet en håndfuld mio. kr til DOF i kraft af det allerede igangværende samarbejde med Nordea-fonden. Denne tre-årige bevilling sikrer, at vi fortsat har Find vej Dagen og udvikler på denne, at vi har en skolekonsulent og arbejder målrettet på skoleorientering, samt at vi udvikler en GPS-baseret app og webløsning til tracking af løb og løbere.
Nye opgaver
Vi står overfor 2 meget afgørende ting på finansieringsområdet.

For det første skal forhandlingerne med Team Danmark omkring tildeling af støtte til vores elitearbejde starte op sidst i 2016 med det mål at genforhandle en ny 4-årig aftale. Dette er i rigtigt gode hænder hos Eliteudvalget, vores landsholdsledelse og DOF’s direktør.

For det andet skal forhandlingerne starte op i efteråret 2016 med DIF omkring en ny 4-årig aftale baseret på den nye økonomiske støttestruktur, som DIF netop har vedtaget på sit årsmøde d. 30. april. Den nye støttestruktur indebærer at støtten i langt højere grad kobles op på DOF’s strategi, hvilket naturligvis bringer Michael og jeg i centrum af disse forhandlinger.

Også DOF's hovedbestyrelse bliver inddraget tæt, fordi vi skal sikre at hele DOF kan stå på mål for de strategi revisioner dette kunne give anledning til. Det aktualiserer også den debat vi har i HB omkring at fokusere på en håndfuld stærke visioner for DOF – tværgående visioner som også økonomisk kan åbne døre for os – i DIF
Fotos: Torben Utzon
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2016 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Orienterings-Forbund · Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · Brøndby DK-2605 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp