Copy
In deze nieuwsbrief: inloopspreekuur en stress
View this email in your browser
Inloopspreekuur
Woensdag 3 juni is er weer een inloopspreekuur van 9.00 tot 10.00 uur in Centrum Dynamis, Floris Burgwal 194, Capelle aan den IJssel. Het spreekuur is voor iedereen toegankelijk. Zie ook vorige nieuwsbrief.
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Stress: klaar om te vechten of vluchten
 
Te veel stress kan schadelijk zijn voor je gezondheid. Cranio Sacraal Therapie, Viscerale Therapie en Embryonale Geïntegreerde Technieken bieden ondersteuning bij stressklachten zodat het lichaam weer in balans komt.
 
Stress kan heel ruim worden omschreven als een reactie op elke prikkel of conditie die spanning veroorzaakt. Een plezierige situatie die spanning oproept, zoals de huwelijksdag of op vakantie gaan, kan ook als stress worden opgevat. Ook is er positieve stress als iemand zich geestelijk en lichamelijk voorbereidt op een wedstrijd of een bijzondere prestatie op het werk. Na enige tijd verdwijnt deze spanning weer en keert het lichaam terug in een toestand van rust. Wanneer stress als een nare gebeurtenis wordt ervaren, spreken we van negatieve stress. Vast staat dat vooral de negatieve spanningen een gevaar vormen voor de gezondheid, omdat zij de grootste en meer langdurige effecten hebben op het centrale en autonome zenuwstelsel. Als meerdere stressvolle gebeurtenissen achter elkaar plaatsvinden, zowel positieve als negatieve, kan dit ook invloed hebben op je gezondheid; het wordt je dan simpelweg te veel.
 
Fysiologie
Stress gaat gepaard met een verhoogde fysiologische activiteit of arousal en wordt gezien als een noodreactie van het organisme om het hoofd te kunnen bieden aan bedreigende situaties, de ‘vechtvluchtreactie’. Je lichaam maakt zich klaar om te vechten of te vluchten. Je hersenen geven een signaal af waardoor je lichaam het hormoon adrenaline aanmaakt.

De stressrespons komt via twee verschillende zenuwbanen tot stand. Er is een snelle reactie van het autonome zenuwstelsel (n Vagus) en een langzamere reactie die tot stand komt via de baan hypothalamus-hypofyse-bijnierschors. De snelle reactie berust op activiteit van het sympathische zenuwstelsel (n Vagus), die zorgt voor het vrijmaken van adrenaline en noradrenaline in de bloedbaan door het bijniermerg. In de tweede en langzamer route spelen drie stoffen een rol. De stressprikkel bereikt de hypothalamus. Deze produceert een peptide, CRH geheten. Dit stimuleert de voorkwab van de hypofyse tot productie van het hormoon ACTH, dat op zijn beurt de bijnierschors stimuleert tot productie van corticosteroiden waaronder het stresshormoon cortisol.

Afscheiding van cortisol in de bloedbaan leidt tot een verhoging van het bloedsuikergehalte en verhoogt het metabolisme. Het remt tenslotte via terugkoppeling weer de cellen in de hypothalamus die de stressreactie veroorzaakten. Cortisol wordt gezien als een stof die het lichaam helpt om energie te mobiliseren, waardoor je beter opgewassen bent tegen bedreigende situaties. Uiteindelijk gaat je hart sneller kloppen, je ademhaling gaat sneller en je spieren spannen zich aan. Er gaat meer zuurstofrijk bloed naar je hart en spieren toe en minder naar bijvoorbeeld je spijsverteringskanaal. Op die manier kun je optimaal reageren op het ‘gevaar’. Het stressniveau (gehalte van noradrenaline en adrenaline) kan achteraf worden bepaald via het bloedplasma of urine.
 
Symptomen van stress
De effecten zijn normaal gesproken van korte duur, waarna je lichaam even de tijd nodig heeft om zich te herstellen. Als de stress te lang aanhoudt of meerdere stressvolle situaties elkaar te snel opvolgen, zowel positieve als negatieve, heeft je lichaam geen tijd om zich te herstellen. Je kunt dan overspannen raken of een burn-out krijgen.
 
De symptomen van stress zijn onder te verdelen in vier verschillende soorten: lichamelijke klachten, psychische klachten, gedragsymptomen en gedachtensymptomen.
 
Lichamelijke klachten:
  • Hoofdpijn, rugpijn, stijve schouders
  • Spijsverteringsstoornissen waaronder maagklachten
  • Rusteloosheid, slaapproblemen en vermoeidheid  
Psychische klachten:
  • Snel geïrriteerd en gefrustreerd, of juist snel huilen
  • Gevoel van ongelukkigheid, machteloosheid en dingen somber inzien
 
Gedachtensymptomen:
  • Concentratieproblemen, moeite met helder nadenken
  • Vergeetachtigheid, geheugenproblemen Problemen met creativiteit of oplossend vermogen
Gedragssymptomen:
  • Bazig en snauwerig zijn, extreem kritisch zijn tegenover anderen
  • Overmatig eten, drinken, roken
 
Langdurige stress en verhoging van de cortisolspiegel in het bloed kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn, omdat het gepaard gaat met een verandering in de werking van het immuunsysteem waardoor je vatbaarder bent voor ziektes. Ook kan een chronisch verhoogd cortisolniveau leiden tot beschadiging van neuronen in de hippocampus en geheugenproblemen.

Door een langdurige simulatie van de bijnieren kunnen zij uitgeput raken. Dit kan een weerslag hebben op de schildklier (zie nieuwsbrief van juni 2014). De bijnieren functioneren het beste als ze kunnen pieken afgewisseld met rustige periodes.
 
Oorzaken van stress
Veel verschillende situaties kunnen stress veroorzaken. Een hoge werkdruk is een vrij bekend voorbeeld. Ook ziekte of overlijden van een naaste of het niet kunnen verhelpen van een ergernis kan voor stress zorgen.
Stressoren in het emotionele vlak zijn meestal negatieve prikkels of situaties die sterke emoties zoals angst, verdriet of woede oproepen. Voorbeelden hiervan zijn straf, dreiging van gevaar, ontslag op het werk, niet kunnen voldoen aan een bepaalde eis en het verlies van een geliefde. Kortom, situaties die de basisbehoeften van de mens zoals veiligheid, gezondheid, liefde en bestaansmiddelen in gevaar brengen.
 
Toch is niet iedereen even gevoelig voor stress. Dit heeft te maken met de balans tussen de draagkracht die je hebt en de draaglast die je te verduren krijgt. Als je een hoge draagkracht hebt, kun je meer of grotere stressvolle situaties aan dan iemand met een lage draagkracht.
 
Therapie
Naast ‘rust, reinheid en regelmaat’ kunnen Cranio Sacraal Therapie, Viscerale Therapie en Embryonale Geïntegreerde Technieken ondersteuning bieden bij het weer in balans komen. Door middel van gesprekken en door het voelen wat er met het eigen lichaam gebeurt en wat er aan ten grondslag ligt, kan er ontspanning komen en kan het lichaam fysiek weer in balans raken. Door te onderzoeken waar het lichaam compenseert om aan de spanning het hoofd te kunnen bieden, wordt door een aantal simpele mobilisaties van onder andere de nieren, bijnieren, hypofyse en n Vagus, het lichaam weer in balans gebracht.
 
Voorgaande nieuwsbrieven
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Lourenz Nienhuis, Praktijk voor Cranio Sacraal Therapie en Viscerale Therapie, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp