Copy
Kære alle, så er der nyheder om hjælp til ukrainske flygtninge
Krigen i Ukraine berør os på mange måder. Vi hører dagligt om forfærdelige katastrofer, ser billeder af mennesker på flugt og er vidne til de store skader som krigen fører med sig. 

Vi ser samtidig, at medmenneskeligheden og ønsket om at hjælpe er stort - også blandt danskere og borgere i Billund Kommune. Mange gode initiativer vokser frem og der handles.

Billund Kommune har allerede modtaget en række flygtninge, der typisk bor hos venner og bekendte men også hos helt fremmede. Det er fantastisk med den store velvilje vi ser omkring os - TAK FOR DET! 
DELTAG I WORKSHOP

Vi ved, at mange flere har lyst til at hjælpe - både enkeltpersoner og foreninger

Billund Kommune, Kontakten/Dansk Flygtningehjælp og Frivilligcenter Billund inviterer derfor alle interesserede, foreninger, organisationer, grupper såvel som enkeltpersoner, til at deltage i en fælles workshop, hvor vi vil danne os et overblik over flygtningesituationen i kommunen og de behov for hjælp, der opstår i den sammenhæng.

Workshoppen finder sted:

Torsdag d. 31. marts kl. 19-21 i Frivilligcenter Billund, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted.

Workshoppen indledes med en kort gennemgang af flygtningesituationen i kommunen her og nu, samt en orientering om, hvordan den forventes at udvikle sig, og hvad kommunen gør for flygtningene.
 
Herefter vil vi i fællesskab blive klogere på
  • Hvilke tiltag er allerede iværksat af frivillige foreninger/grupper mv.?
  • Hvad er flygtningenes behov?
  • Hvilke indsatser er der yderligere brug for?
  • Hvordan kan du/I hjælpe?
 
Af hensyn til forplejning og pladser vil vi gerne modtage jeres tilmelding til arrangementet senest tirsdag d. 29. marts.
 
Hvis du/I ikke har mulighed for at deltage i workshoppen, men allerede har eller forventer at iværksætte tiltag målrettet flygtningene, må du/I meget gerne informere os om det pr mail.
 
Både tilmelding og evt. mail sendes til
 
Katri Søgård (Kontakten)
katris@outlook.dk – tlf. 5379 7030

 
Med venlig hilsen
 
Benni Bundsgaard, Billund Kommune
Katri Søgaard, Kontakten
Noémi Fodor Rasmussen, Frivilligcenter Billund

 
Copyright © 2022 Frivilligcenter Billund

Vil du ændre på hvordan du modtager mails fra os?
Du kan opdatere dine oplysninger  eller afmelde dig listen.

Email Marketing Powered by Mailchimp