Copy
Les alt om det
View this email in your browser

Løkkehuset flyttes
Huset i Etterstadgata 2 flyttes og bevares

Det har lenge pågått en diskusjon om hva som skulle skje med det lille gule huset i Etterstadgt. 2. Du vet, det som ligger på toppen av kollen borte ved Sotahjørnet. Grunneier og byantikvaren har ikke kunnet bli enige, og i mellomtiden har huset stått til forfalls. OBOS eier nå tomten og ønsker å utvikle den til nye boliger og kontorer. 
 
Oslo kommune, ved byrådsavdeling for byutvikling, vedtok like før sommeren at huset kan rives og flyttes, for på den måten å bevares et annet sted. Huset er nå tømt for biler og inventar, så flyttingen tar trolig til om ikke lenge. Det er arkitekt Bjørn Erik Tandberg som flytter huset til Totengata 3. 
 
Du kan følge saken steg for steg på Plan- og bygningsetatens eminente nettsider.
Copyright © 2014. All rights reserved.

Eposten vår er veogvel@gmail.com
Sommerfesten i parken er over og Vellet er i gang med å planlegge julegrantenninga ved kirka. Synes du det er litt okei? Støtt vellets mangfoldige arbeid gjennom året; send våvel til 2434. 200 spenn for et fullgodt kalenderår.

unsubscribe from this list    update subscription preferences