Copy
Beboermøte om brannsikkerhet
View this email in your browser

           Brannsikkerhet på Vålerenga 

 

Oslo har opplevd en rekke branner opp gjennom historien, også her på Vålerenga. Nå kan du få historien om noen av dem, og samtidig lære om hva som typisk starter en brann. Hvordan sprer den seg i tette trehusmiljø og hvordan kan vi best forebygge og varsle?

 

Brannsikkerhet i trehusområder er et høyaktuelt tema, som ble løftet opp på nasjonalt nivå med store bevilgninger over statsbudsjett etter storbrannen i Lærdal i 2014. Oppgaven med brannvern er komplisert og sammensatt, og krever innsats av stat, kommune og oss som enkeltindivider. Vi er heldige som har Oslo brann- og redningsetat som støttespiller. De jobber kontinuerlig med forebygging og sikring, og nå kan du møte dem på et beboermøte i bydelen vår, i tillegg til Byantikvaren som gir oss en historisk gjennomgang av branner i Oslo.

Marker datoen allerede nå. Vi møtes mandag 16. november kl 19-21 på Bydelshuset i krysset Strømsveien / Hedmarksgata. Bli opplyst (ordspill ikke intendert) og still spørsmål til ekspertisen om hva du enn måtte lure på. Programmet er som følger:

19:00: Velkommen v / Velet
19:10: Branner i tett trehusbebyggelse v / André Korsaksel, Byantikvaren 
- Oslobranner opp gjennom historien

19:45 Hvordan sikre mot brann på Vålerenga? v / Viggo Stavnes fra Alarmseksjonen, Oslo brann- og redningsetat

- Informasjon om brannalarmanlegg med tilkobling 110
20:15: Diskusjon/spørsmål fra salen
21:00: Slutt

Vel møtt 

Copyright © 2015 vålerenga vel, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp