Copy
Ingen stemme er for liten.
View this email in your browser

Beboermøtet 

Beboermøtet i regi av Vålerenga vel og Kampen vel i slutten av januar samlet rundt 80 mennesker. Takk til alle dere som prioriterte dette!  

Politioverbetjent Geir Tveit ved Forebyggende tjeneste i Oslopolitiet, lot det være liten tvil om at politiet holder området rundt Jordal under oppsikt, og at narkotikaomsetningen fikk seg et alvorlig skudd for baugen ved politiets aksjon før jul. Samtidig vet vi at det fremdeles foregår, og at mange kommer kjørende i bil i gatene rundt Jordal i ens ærend for å kjøpe stoff på kveldstid. Dette er noe politiet vil følge tett opp, og Tveit understreket at ingen tips er for små. Vi kan riktignok ikke forvente at politiet står på døren straks du har ringt, men alle tips bidrar til å gjøre det enklere for politiet å nøste opp nettverkene av involverte.

Geirt Tveit oppfordret oss alle til å sende ham e-post direkte når vi observerer noe i nabolaget: geir.tveit@politiet.no. Grønland politikammer har kontakt med alle deler av apparatet, det være seg en ekstremistkontakt, kontakt med bydelsoverlegen om psykiatri osv. Det finnes også en tipstelefon; 02800, men der er det ofte vanskelig å komme gjennom. 
NB: Ring ikke(!) 112 om det ikke står om livet.

Halvor Holm, rektor ved Jordal skole, oppfordret videre folk til å ta kontakt med skolen om det er noe som angår skolens uteområder eller elever. Jordal skole treffer du på: ordal@ude.oslo.kommune.no eller ring: 23242350

Flere representanter fra Bydelsutvalget satt i salen, og grep også ordet under diskusjonen. De var samstemte i at det nytter å melde fra. Plag gjerne en politiker, slo en av dem fast. For jo flere ganger vi retter oppmerksomheten mot vårt område, desto større er sjansen for at dette området prioriteres. Alle bydelsutvalgsmedlemmer ligger ute med e-postadresser. Du finner dem her: http://www.bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/p…/bu_medlemmer/

Til sist var også Natteravnene representert. Både politiet og Jordal skole understreket hvor virkningsfullt det er at voksne er synlig i gatene om kvelden. Dette er noe vi alle kan gjøre, og det krever ikke mye av hver enkelt. Er du interessert i å gå natteravn, så ta kontakt via denne siden:http://www.natteravnene.no/…/oslo/natteravnene-jordalkampen/

Til sist vil Velet legge til at dersom du ser noe, men synes det er vanskelig eller ubehagelig å melde fra til politiet eller andre selv, så kan du alltid kontakte velet, og så tar vi henvendelsen videre: veogvel@gmail.com
Copyright © 2015 Vålerenga vel. Bry deg og bry andre.

E-postadressen vår er: veogvel@gmail.com

unsubscribe from this list    update subscription preferences